Сшить маты своими руками

Сшить маты своими руками
Сшить маты своими руками
Сшить маты своими руками
Сшить маты своими руками

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

success style star significant splendid shine spectacle speed scene sensation serious stability... 40/2012Your personal copy Czech English Russian ® Jitka Klementová Ristorante Amici Miei Another Dimension

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

БУТИКИ ■ РЕСТОРАНЫ ■ ОТЕЛИ ■ НЕДВИЖИМОСТЬ ВЕСНА/ЛЕТО 2011 ПРАГА КАРЛОВЫ ВАРЫ БУТИКИ ■ РЕСТОРАНЫ ■ ОТЕЛИ ■ НЕДВИЖИМОСТЬ ОСЕНЬ / ЗИМА 2011 ПРАГА КАРЛОВЫ ВАРЫ ШОППИНГГИД■осень/зима2011www.statuss.cz Průvodce po buticích a obchodech je unikátním nástrojem pro organizování efektivního a příjemného nakupování v Čechách určený ruskojazyčným turistům. Časopis odpovídá na tři otázky: co koupit, kde a kolik co stojí. Pracujeme s reálným portfoliem obchodů v Praze a Karlových Varech a poskytujeme ruskojazyčným turistům nejaktuálnější informace o sortimentu a slevách v obchodech. Unikátní bezplatný systém distribuce SHOPPING GUIDE do nejlepších restaurací, hotelů, autosalonů, butiků, golfových klubů v Praze a Karlových Varech, VIP salonku pražského letiště Ruzyně, na paluby leteckých společností, které létají z Ruska a ostatních států SNS do Prahy a Karlových Varů, včetně soukromých, a poštovní rozesílání na VIP adresy v Moskvě, Petrohradu a Kazani. Kontakty Tel.: +420 777 328 287 Tel.: +420 777 725 500 (Czech, Russian) Tel.: +420 604 174 819 (Czech, Russian) Redakce magazínu STATUSS Jáchymova 63/3, 110 00 Praha 1 – Josefov Tel. / fax: +420 226 235 055 Tel.: +420 777 328 287 www.statuss.cz Přivítejte lesklou přílohu magazínu STATUSS Nové číslo JARO–LÉTO 2012 ШОППИНГ ГИД ПО ПРАГЕ И КАРЛОВЫМ ВАРАМ Je v Čechách prvním a jediným rusky psaným průvodcem po buticích a obchodech s unikátním systémem distribuce Vychází 2x ročně (JARO–LÉTO, PODZIM–ZIMA) Jazyková mutace ................................ ruský jazyk Formát................................................................A5 Náklad......................................................... 15 000 Cena inzerce 1/1 strana.....................10 000 CZK

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

58 Шоппинг Гид Где Vertu Pařížská 4 Прага 1 Что аксессуары Vertu В наши дни сотовый телефон уже утратил свое значение средства связи, все больше превращаясь в имиджевый аксессуар. Есть вещи на один день, а есть – на годы. Есть то, что очень легко заменить, а есть Vertu. Vertu – это статус, воплощенный в деталях. Vertu – это поистине совершенное средство персональной мобильной коммуникации. Изящный, неподвластный времени дизайн, безупречная ручная сборка, совершенная функциональность, безукоризненный сервис – все это грани исключительности, которой обладает Vertu. Так же его неоспоримыми качествами являются прочность и долго- вечность. Некоторые экземпляры были выпущены в ограниченном количестве и помещались в специальную коллекционную шкатулку. Рассмотрите. Прикоснитесь. Прислушай- тесь. Почувствуйте. Раскройте ваши чувства миру совершенных персональных коммуни- каций. S E A L & VERTU.COM LIFE BEAUTIFULLY ARRANGED Vertu boutique, Pařížská 4, Praha 1 +420 222 316 072 44 SAPPHIRE KEYS. 24 HOURS TO BUILD. 1 CRAFTSMAN. Vertu_seal148x210.indd 1 18.4.11 15:47 Тысячи русскоговорящих туристов узнают о вас при размещении вашей рекламы в приложении к журналу STATUSS на русском языке ШОППИНГ ГИД PR článek nebo inzerce ve speciální příloze magazínu STATUSS ШОППИНГ ГИД (SHOPPING GUIDE) osloví tisíce rusky mluvících návštěvníků ČR Je v Čechách prvním a jediným rusky psaným průvodcem po buticích a obchodech s unikátním systémem distribuce Первый и единственный в Чехии глянцевый шоппинг гид на русском языке с уникальной системой дистрибьюции www.statuss.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Magazín Statuss najdete na nejlepších místech v Praze, Karlových Varech... ESCADA Pařížská 21 Praha 1 – Josefov Roberto Coin Pařížská 1 Praha 1 – Staré Město Krby & kamna FORTELL Kamelova 3260/1 Praha 10 – Záběhlice Tel.: +420 272 652 780 Tel.: +420 602 391 474 www.krby-fortell.cz Porsche Centrum Praha Liberecká 12 Praha 8 Tel.: +420 286 007 911 www.porschecentrumpraha.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Kompletní seznam distribučních míst je uveden na str. 96 � Kids Prestige Obchodní dům KOTVA - 2. patro Náměstí Republiky 656/8, Praha 1 Tel.: +420 224 801 201 www.kidsprestige.cz Savoy Westend Hotel Petra Velikého 16 Karlovy Vary Tel.: +420 359 018 827 www.savoywestend.cz Ristorante Amici Miei Vězeňská 5 Praha 1 – Staré Město Tel.: +420 224 816 688 www.amicimiei.cz ESThÉ Na Příkopě 17 Praha 1 – Staré Město Tel.: +420 222 868 811 www.esthe-plastika.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Irina Tairova Publisher Явсегда знала, что кроме привычных категорий времени и пространства, существует еще нечто, что невозможно измерить, зато вполне реально почувствовать. Это другое измерение нашего существования не зависит ни от возраста, ни от расстояния. А только от вдохновения. Практически все мы в той или иной степени занимаемся творчеством: кто-то ищет более прибыльную схему уменьшения налогов, кто-то древние клады, кто-то выдумывает новые математические формулы, а кто-то новые поэтические строки. Главное, что человек при этом чувствует. Если он счастлив, значит талантлив. Ведь самый великий талант – это талантливо жить: легко и красиво, в любви и согласии с собой. А самое великое вдохновение – то, с которым ты каждый день делаешь свою работу. Возводишь стену нового дома, учишь детей, издаешь журнал. И если тебе удается положить в кладку на несколько кирпичей больше, достучаться до еще одного сердца, увеличить количество страниц любимого издания, значит ты уже начал переход в другое измерение. Мы каждый день переживаем новые эмоции, открываем новые таланты и ставим новые цели. И без вдохновения нам никак не обойтись. Оно дает нам возможность совершить переход в другое измерение. Где ценность таланта намного выше, чем прибыли, где нами движет не жажда славы, а жажда творчества. И этого временного перехода вполне достаточно для счастья в нашем постоянном измерении. Vždycky jsem věděla, že kromě obvyklých kategorií času a prostoru je kdesi ještě něco, co nelze změřit, ale velmi reálně pocítit.Atato jiná dimenze naší existence není závislá ani na věku, ani na vzdálenosti. Závisí pouze na inspiraci. Téměř každý z nás je v různé míře zapojen do tvorby: někdo hledá lukrativnější plán na snížení daní, někdo zase starověké poklady, jiný vymýšlí nové matematické vzorce a někdo nové poetické řádky. Důležité je, co přitom člověk pociťuje. Pokud je šťastný, určitě je to talent. Koneckonců, největší talent je talent žít, a to snadně a krásně, v lásce a harmonii s ostatními. Anejvětší inspirací je ta, se kterou děláš každý den svou práci. Postavit zeď v novém domově, učit děti, vydávat časopis. Apokud se ti podaří dát o pár cihel víc, získat místo v srdci někoho dalšího, zvýšit počet stránek ve svém oblíbeném magazínu, pak už začal přechod do jiné dimenze. Každý den zažíváme nové emoce, objevujeme nové talenty a stanovíme nové cíle. Bez inspirace to dělat nemůžeme. Právě inspirace nám dává příležitost k přechodu do jiné dimenze. Hodnota talentu je zde mnohem vyšší než zisky, řídíme se zde jen touhou po tvořivosti, nikoli žízní slávy.Atento časový přechod nám bohatě stačí pro štěstí v naší stávající dimenzi. I’ve always known that, besides the usual categories of time and space, there is somewhere something which cannot be measured, but which is possible to be felt tangibly.And this other dimension of our existence does not depend on age or distance. It is dependent only on inspiration. Almost every one of us is, to a varying extent, involved in creation: some seek a more lucrative tax decrease plan, some seek ancient treasures, others devise new mathematical formulas and yet others new poetic lines. What one feels in the process is what is important. If one is happy, one certainly has talent.After all, the greatest talent is the talent to live, easily and delightfully, in love and in harmony with others.And the greatest inspiration is the one with which you do your work every day. Building a wall in a new home, teaching children, publishing a magazine.And if you manage to add a few more bricks, win somebody’s heart or increase the number of pages in your popular magazine, then the move to another dimension has already begun. Every day, we experience new emotions, admire new talents and set new objectives. We cannot do this without inspiration.And it is inspiration which enables us enter another dimension. The value of talent is much greater than profit – we follow only the desire for creativity, not the thirst for fame.And this transition in time is more than sufficient for happiness in our present dimension. Letter Another Dimension

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

L U X U R Y S P A R E S O R T S I N C E 1 8 9 7 www.savoywestend.cz Are you the chosen one?

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

40/2012 REDAKCE Generální ředitelka a šéfredaktorka Irina Tairova Obchodní a finanční ředitelka Julie Bělašová PR – ředitelka Viktoriya Kudrya Redaktoři Julia Rivkina, Irina Tairova Překlady Viktor Horák, Anastasia Kapustina Korektury Michal Kolezsar (ČJ), Pearl Harris Fotografie Sergej Sekurov, Mia Mirelli, Viktoriya Kudrya, archiv firem Design Soling Studio INZERTNÍ ODDĚLENÍ Tel.: +420 777 328 287 Tel.: +420 777 725 500 (Czech, Russian) Tel.: +420 604 174 819 (Czech, Russian) Tel.: +420 604 254 995 (English) VYDAVATELSTVÍ Redakce magazínu STATUSS Jáchymova 63/3, 110 00 Praha 1 – Josefov Tel. / fax: +420 226 235 055 Tel.: +420 777 328 287 www.statuss.cz IČ: 272 36 471, DIČ: CZ27236471 Registrace MK ČR 16815 Příští vydání 41/2012 Redakce nenese zodpovědnost za obsah inzerce Titulní foto Jitka Klementová 6 Editorship Successful people 8 opinion Anna Gruberová: Jiná dimenze Porsche Inter Auto CZ 9 person Jitka Klementová: Chuť úspěchu Ristorante Amici Miei Style 20 hi – bye 24 people Petr Vojnar: Pravidla života Tomáš Fortelka, Krby & kamna FORTELL Sarukhanyan Angelika, Boutique Gulliver, Prague Maks Oumakhanov, Ellium Cars 34 vacation Speciální projekt: Rekreace bez hranic Velkolepé vily Miskawaan – luxus v nádherném prostředí Mardan Palace – perla Antalye Constance Hotels Maldives – pohádkový resort Constance Hotels Seychelles – ráj na Zemi 48 jewelry Roberto Coin: Rozumět skutečnosti, ale zároveň umět snít 54 beauty Klinika plastické chirurgie ESThÉ: Na nejlepší pražské adrese Radiolifting – opravdové omlazení! Aurum Clinic: Estetická medicína nového tisíciletí – splňte si svůj sen 62 gourmet Kalendář Buddha-Bar Prague Georgian Restaurant Tbilisi 76 kids Kdo je dětskou hvězdou Au pays des mimis? Happy Birthday: Daniel 82 sweet news 96 Kde naleznete magazín STATUSS… Contents success style star significant splendid shine spectacle speed scene sensation serious stability... 40/2012Your personal copy Czech English Russian STATUSS40/2012www.statuss.cz ® Jitka Klementová Ristorante Amici Miei Another Dimension

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

www.hypnose-store.cz Versace, Galliano, Cavalli, Faith Connexion, CristinaEFFE, полные коллекции этих всемирно известных брендов теперь представлены в бутике HYPNOSE. В самом центре Праги, в Слованском доме На Пршикопе, в элегантном бутике поклонники классики и любители экстравагантного стиля теперь откроют для себя новый модный эпицентр. В HYPNOSE каждый модный сезон вас ждет новый бренд. Порадует не только ассортимент дизайнерской одежды, но и квалифицированный персонал, а для постоянных клиентов всегда множество приятных бонусов и подарков. Бутик HYPNOSE отличает инновационный подход и предложение коллекций prêt-à-porter, которые до этого были доступны только в haute couture бутиках. Versace, Galliano, Cavalli, Faith Connexion, CristinaEFFE, to jsou špičkové módní značky, jejichž ucelené kolekce nabízí butik HYPNOSE. Přímo v srdci Prahy, ve Slovanském domě Na Příkopě, si v inspirativním prostředí přijdou na své jak milovnice klasické elegance, tak ty, které hledají nápaditost a lehce výstřední styl. V HYPNOSE se každou módní sezónu navíc můžete těšit na novou značku. Užijete si zde nejen krásné oblečení, ale bude vás hýčkat špičkový personál a jako stálé zákaznice jistě uvítáte spousty zajímavých a příjemných bonusů plynoucích z vašich nákupů. Obchod představuje inovativní přístup a služby spojené s nabídkou módy prêt-à-porter, které byly dříve pouze doménou haute couture butiků. Ve Slovanském domě byl otevřen nový trendový butik HYPNOSE Новый мультибрендовый бутик HYPNOSE в Слованском доме

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

8 Statuss.cz Successful people opinion Тема «Другое измерение» прозвучала как раз в момент презентации на чешском рынке новой модели Porsche 911 Carrera. Этот уникальный автомобиль для меня совершенная эссенция нового измерения автомобилей, причем созданная исходя из многолетних традиций. Интерьер воспроизведен с классической модели Porsche, который нравится всем поклонникам этой марки. А внешний дизайн и мощность совершенно из нового измерения, что штутгартские специалисты успешно использовали и в предыдущих моделях. На новом Porsche 911 Carrera просто восхитительны точно спроектированные детали, мощность и совершенный дизайн, сочетающий в себе силу и элегантность. Новая модель 911 превосходит предыдущие модели и динамикой. Ее скорость просто ошеломляет. Carrera это легенда, а легенды вне времени. Но и легенды периодически изменяются и совер- шенствуются. Это как раз точный пример Porsche 911 Carrera, чья новая модель, с еще большим драйвом и лучшим исполнением, представляет собой совершенно другое измерение. Anna Gruberová Porsche Inter Auto CZ Téma „Jiná dimenze“ přichází zrovna v okamžiku, kdy uvádíme na český trh zcela novou gene- raci Porsche 911 Carrera. Tento výjimečný vůz je pro mě dokonalou esencí nové dimenze aut, ovšem vycházející z mnohaleté tradice. Interiér reprezentuje klasické podoby Porsche, které všichni obdivovatelé tohoto výjimečného vozu milují. Oproti tomu vnější design a výkon jsou právě novou dimenzí, kterou stuttgartská automobilka úspěšně zahrnovala i do předchozích modelů. Na novém Porsche 911 Carrera obdivuji precizně navržené detaily, výkonnost i právě design spo- jující sílu a eleganci. Nový model 911 překonává své předchůdce také dynamikou. Jeho zrychlení je ohromující. Carrera je legenda a legendy jsou nadčasové. I ony se však v průběhu dekád proměňují a mnohdy zdokonalují. To je přesně případ Porsche 911 Carrera, jehož nový model, ještě dravější a lepší než kdy předtím, představuje další dimenzi. The theme “Another dimension” comes at the precise moment that we are launching the brand new generation Porsche 911 Carrera on the Czech market. To me, this exceptional car is the perfect essence of a new dimension of cars, but building on a very long tradition. The interior represents the classic Porsche appearance, loved by all admirers of this exceptional vehicle. In contrast, the exterior design and performance are precisely the new dimension which the Stuttgart car manufacturer has successfully also incorporated into its previous models. I admire the precisely crafted details of the new Porsche 911 Carrera, the performance as well as the design, which combine strength and elegance. The new 911 model also outperforms its predeces- sors with its dynamics. Its acceleration is breathtaking. The Carrera is a legend and legends are timeless. However, legends also change in the course of decades, and often improve. This is exactly the case of the Porsche 911 Carrera. This new model, even more thrilling and better than ever before, represents another dimension. New Dimension of a Legend

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 9 person Jitka Klementová Successful people

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

12

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 11 Successful people person Jitka Klementová Možnost převzetí Amici Miei pro mě byla samozřejmě velkou výzvou. Tato příležitost se mi naskytla již před 3 lety, tedy v době mého návratu z Itálie. Nikdy by mě nenapadlo, že budu pracovat v gastronomii… A přece! Převzala jsem tuto restauraci a měla obrov- ský strach. A víte proč? Nejsem totiž vyučený kuchař a konkurovat již zavedeným a známým šéfkuchařům, kteří si sami otevřeli restauraci, byl trochu hazard. Povedlo se! Aby si ale někdo nemyslel, že s italskou kuchyní nemám žádné zkušenosti, ráda bych to vyvrátila. 15 let svého života jsem strávila v Itálii. Hlavně Bologna byla místem, jež mne učarovalo a upoutalo na více než 10 let. Procestovala jsem několikrát celou Itálii. Italské restaurace jsou úžasné! Nejen ty micheli- novské, ale i obyčejné tratorie, osterie a pizzerie. V každém regionu na vás čekají specifické a vynikající pokrmy. A ty nejlepší z nich se potom vaří na celém světě. Jednou z mých nejoblíbenějších restaurací je ur- čitě Cipriani v Benátkách. Jejich rognoncino (ledvinky) alla veneziana s rýží je prostě božské. Další restauraci, jež mě uchvátila, je boloňská Diana. I v 40stupňovém vedru jsem si vždy dávala passatelli in brodo (ve vývaru) a jejich bollito misto (vařené maso) se salsa verde. Nikde nemají lepší! I majitelé jsou prostě úžasní. Eros, jenž se stará i o sál, je největším lichotníkem na světě. Uvedla jsem dvě velmi známé restaurace, a kdo je někdy navští- vil, řekne si, že mám ráda pouze drahá a exkluzivní místa. Avšak není tomu tak. Jen mě tato dvě místa napadla, protože jsou s nimi spojeny nejkrásnější okamžiky mého života a protože se staly vzory mého pod- nikání zde v Praze. Amici Miei má dnes s těmito přímo vzorovými restauracemi společné prvotřídní jídlo, útulné elegantní prostředí a profesionální přístup per- sonálu. Velkou část našich klientů tvoří úspěšní podnikatelé a top ma- nažeři, politici, diplomati. A proč si všichni vybrali právě Amici Miei? Snad proto, že u nás si dopřejí vždy čerstvé a kvalitní jídlo, stoprocentní soukromí a nadstandardní servis. Nicméně se musím přiznat, že první dva či tři měsíce mého působení Ristorante Amici Miei Chuť úspěchu

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

12 Statuss.cz v Amici Miei jsem netušila, kdo moji klienti jsou. Na první pohled téměř všichni velmi atraktivní a dokonalí muži a ženy. Distingované chování, vytříbené vystupování i vyjadřování. Avšak vzhledem k tomu, že jsem byla dlouhá léta mimo Českou republiku, vůbec jsem netušila, kdo je ten či onen. Ale poté, co jsem zjistila, jaké významné osobnosti náš podnik navštěvují, se našimi hosty i tak trochu chlubím. Největší radost mám, když se pouze z příležitostních návštěv našeho podniku stanou návštěvy zcela pravidelné. A to je pro mě ten největší úspěch. Avšak určitě není jen mou zásluhou, že restaurace Amici Miei patří k těm nejvyhledávanějším. Můj tým je samozřejmě „nejlepší na světě“. Zvládají i to, když jim občas při špatné náladě řeknu, že je ne- potřebuji a že je propouštím. Opak je pravdou. Bez nich by to prostě a jednoduše nešlo. Důvěřuji jim natolik, že se v klidu můžu vypravit na dovolenou a přitom vím, že všechno poběží jako na drátkách. Ráda bych proto představila alespoň některé osobnosti mého týmu. Šéfkuchař Michal Jeřicha. On je „páteří“ Amici Miei. K tomu myslím není co dodat. Manager Patrik Steiner – úžasný manager a kamarád. Je v naší re- stauraci od úplného začátku. Patrik patří určitě mezi mé zaměstnance s nejlepšími znalostmi. Má aristokratickou auru – chování podle etikety zvládá na jedničku s hvězdičkou. Ale jednou na něm nějakou chybu stejně najdu! Martin Šťastný. Pokud si představujete kuchaře s perfektně vypraco- vanou postavou, který vám s úsměvem naservíruje úžasná tučná husí játra, tak to on. Nepostradatelná součást Amici Miei. Svetlana Lyashko je jedinou ženou v kuchyni. Skvělá kuchařka a cuk- rářka a „sladký“ člověk. Rozhodla jsem se o těchto lidech napsat pár řádků, protože všichni mají sAmici letité zkušenosti a odvádějí nadstandardní práci. Jim především patří můj dík. Ristorante Amici Miei Vězeňská 5 Praha 1 – Staré Město Tel.: +420 224 816 688 www.amicimiei.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Successful people person Michal Jeřicha - šéfkuchař Svetlana LyashkoMartin Šťastný Patrik Steiner- manager

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

14 Statuss.cz Jak trávíte volný čas? Mýmnejvětšímkoníčkemjeurčitěcestování.Aleodtédoby,covlastnímre- stauraci,cestujijinak.Dřívejsemchtělapoznatvše–každouturistickouatrak- ci, každou galerii či muzeum, vyhlášené restaurace, poznat jak lidé v dané zemi skutečně žijí. A dnes? Dnes potřebuji každé 2 či 3 měsíce odcestovat a odpočinout si (při pracovním nasazení 14–15 hodin denně sedm dní v týd- nu je to opravdu nutné). Ráda se s vámi podělím o své oblíbené destinace. Když potřebuji opravdu „dobít baterie“ a provést pořádný detox organismu, zajedu si na kliniku Buchinger do španělské Marbelly. Pokud zázraky exis- tuji, tak se dějí právě zde. V létě nesmí chybět jižní Francie – Monte Carlo, Cannes, St. Tropez.Av posledních dvou letech i Turecko. Zamilovala jsem se do hotelu Mardan Palace, kde mimoto, že mají jeden z největších bazénů světa, jsou snad vážně schopni splnit jakékoli vaše přání. Pokud jsem ale z restaurace unavena stále málo, určitě si zajedu do Londýna, kde žije jedna z mých nejlepších kamarádek. Tady opravdu neodpočívám. Londýn mě ni- kdy neunaví. Právě naopak. Rádatakéčtu.Jakýkoližánr.Nebránímseničemu.Neznamenátoovšem,že každou knihu dočtu. Láska ke čtení u mě vznikla už v dětství. Moje mamin- ka mi od malička dávala k jakékoli události právě knihu, dodnes mi kniha jako dárek udělá největší radost. O mé zálibě vědí i moji zaměstnanci. Proto mnejižněkolikrátmilepřekvapili,např.odméhomanageraPatrikaSteinera jsem byla obdarována nádhernou sbírkou básni od Zeyera. Cennost těchto knih umocní ještě to, že je pečlivě vybírá v nejrůznějších antikvariátech. Vaše tajemství úspěchu? Práci v restauraci musíte dělat srdcem. Je to zaměstnání velmi náročné na čas i na psychiku. Pokud ale vydržíte a nepolevíte, začnou se dostavovat výsledky. Stejně jako všechny ostatní povolání má i toto své světlé a stin- né stránky. Mezi ty pozitivní určitě patří neustálý kontakt s lidmi, jež vás mnohdy velmi obohatí, a není lepšího pocitu, než když je klient maximálně spokojený a vy víte, že to není pouze povrchní pochvala z jeho strany. To zjistíte velmi jednoduše, za pár dní se objeví v restauraci zase. Negativní stránkou je, že restauratér nemůže téměř chodit do jiných restaurací, neboť bude neustále něco kritizovat a oběd či večeři už si nikdy neužije jako dřív. Vždyť vlastní restaurace je prostě ta nejlepší :-) Na koho ve svém životě spoléháte? Postupem času jsem se naučila spoléhat se sama na sebe a spíše ne- počítat s jakoukoli oporou. Pokud v případě potřeby pomoc přijde, jsem za ni vděčna a vždy se snažím „laskavost“ několikanásob- ně oplatit. Ale stále vnímám oporu spíše jako něco mimořádného a vzácného, než jako něco samozřejmého. A tak prosím, dovolte mi touto cestou poděkovat člověku, díky němuž jsem se znovu narodila (vůbec nepřeháním) a díky němuž jsem měla i možnost si získat její, pro mě tak cenné, přátelství. Děkuji tedy paní primářce MUDr. Marii Mikulecké, CSc. z FN Motol. Věnujete se charitě? Při příležitosti 10. výročí Amici Miei jsem si vybrala nadaci Na kole dětem, s níž úzce spolupracuje náš vynikající moderátor Martin Severa, kterého jsem měla v minulosti již možnost poznat a který celý večer i moderoval. Bylo to vlastně vůbec poprvé, kdy se na mé charitativní činnosti podíleli i moji hosté, jimž tímto ještě jednou děkuji. Příště ale musím vymyslet jiný způsob vybírání „příspěvků“, protože i úspěšní lidé mají někdy hluboko do kapsy. Byli tam tací, kteří přispěli pěti sty dolary, ale potom i ti, kdo nedali vůbec nic. Myslela jsem si, že dnes těm méně šťastným pomáhá snad každý, ale bohužel tomu tak asi není. Kdo je vaší inspirací? A kdo je mou inspirací? V dnešní době určitě lide, jež vědí, o čem mluví, a dokážou si svůj názor obhájit a prosadit. Mezi ně patří ur- čitě náš pan prezident Václav Klaus. Uvedu ale ještě jednoho člově- ka, přítele, který byl mou inspirací k uspořádání charitativní sbírky v Amici Miei – světově uznávaný filantrop, sběratel umění, eko- nom a velmi úspěšný podnikatel Shafik Gabr. Vzhledem k tomu, že jsem majitelkou restaurace, jste nejspíše čekali, že uvedu nějakého slavného kuchaře. No, dobra. Tak tedy například Michal Jeřicha. Můj šéfkuchař. Jakým jiným způsobem hledat inspiraci jak změnit svět než s žaludkem plným dobrot, připravených jeho kouzelnýma rukama?

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 15 Successful people person

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

16 Statuss.cz Successful people person Jitka Klementová RistoranteAmici Miei The possibility of taking overAmici Miei naturally was a great challenge to me. This opportunity occurred 3 years ago, at the time of my return from Italy. I’d never thought of working in gastronomy… Nevertheless, I took over this restaurant and have achieved tremendous success. And do youknowwhy?Iamnotatrainedchefandcompetingwithwellestablished and famous chefs who had already established their own restaurants was quite hazardous-but it was successful! However, I’d like to rebut the opin- ion of some that I have no experience in Italian cuisine. I spent 15 years of my life in Italy. Bologna was the city which particularly enchanted me and captivated me for more than 10 years. I have traveled throughout Italy several times. Italian restaurants are amazing! Not only those Michelin-awarded ones, but also the ordinary trattoria, osteria and pizzeria. Every region offers its own specific, delicious meals.And the best are then cooked all over the world. One of my favorite restaurants is definitely Cipriani in Venice. Their rog- noncino (kidney) alla Veneziana with rice is simply heavenly. Another restaurant that enraptured me is Bolognan Diana. Even in 40-degree heat I always had passatelli in brodo (in broth) and their bollito misto con salsa verde (boiled meat with green sauce). One can not find better anywhere! The owners, too, are just amazing. Eros, who also takes cares of the hall, is the greatest flatterer in the world. I have mentioned two very famous restaurants and those who have ever visitedthemwouldsupposethatIlikeonlyexpensive,exclusiveplaces.But this is not so. I only thought of these two venues because the most beautiful moments of my life are connected with them and because they became the model for my business here in Prague. Amici Miei has first-class food, a cozy elegant environment and profes- sional staff attitude in common with these simply exemplary restaurants. A large part of our clientele consists of successful businessmen and top managers, politicians and diplomats. And why do they all only choose AmiciMiei?Perhaps,becauseinourrestauranttheyaretreatedwithalways fresh, quality meals, absolute privacy and above-standard service. Although I have to confess that, during the first two or three months of my work in Amici Miei, I had no idea who my clients were. At first sight, almost all of them were very attractive, impeccable ladies and gentlemen with distinguished behavior, elegant bearing and appearance. However, due to the fact that I had lived out of the Czech Republic for many years, I could not tell who was who. But after I found out what significant personalities visit our enterprise, I kind of boast about our guests. I rejoice when occasional visits to our enterprise become absolutely regular. This is the greatest success to me. It is certainly not only to my merit that Amici Miei is one of the most sought-after restaurants. My team of course is “the best in the world”. They cope with it when I sometimes tell them, in a bad mood, that I don’t need them and that they are fired. The contrary is true. Without them, the smooth running simply would not be possible. I trust them so much that I can go on vacation without any fear, knowing that everything will run like clock- work. I would therefore like to introduce at least some of the personalities in my team: Chef Michal Jeřicha is the “backbone” ofAmici Miei. I think there is noth- ing to add to this. Manager Patrik Steiner is amazing Manager and my friend. He has been in our restaurant from the very beginning. Patrik is definitely among my em- ployees with the best knowledge. He has an aristocratic aura – his etiquette is impeccable. But one day I will find some fault in him anyway! Martin Šťastný. Imagine a chef with the figure of a body-builder serving your delicious fat foie gras with a smile – that’s Martin. An indispensable part ofAmici Miei. Svetlana Lyashko is the only female in the kitchen. An excellent chef and confectioner and a sweet person. I decided to write the above few lines about these people, because they all have years of experience with Amici and do above-standard work. My gratitude goes mainly to them. Taste of Success

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 17 Who do you rely on in your life? Gradually I learnt to rely on myself, rather than to count on any support. If assistance arrives in a time of need, I am grateful for it and I always try to pay back the favor several fold. But still I see support rather as something exceptional and precious, not something automatic. And so, please let me express my gratitude to the person, thanks to whom I was born one more time (I am not exaggerating at all) and thanks to whom I also had the opportunity of gaining her friendship, which is so valuable to me. Therefore I express my thanks to the Head Physician of Motol University Hospital, MUDr. Marie Mikulecká, CSc. Are you engaged in charity work? On the occasion of the 10th anniversary of Amici Miei, I chose the “On Bike for Children” foundation, with which our excellent present- er, Martin Severa, collaborates. I have already had the opportunity of meeting him in the past and he also presented the special evening. It was the very first time that my guests also participated in my charity event and I thank them for this once more. However, I have to come up with another way of collecting contributions in future, because even successful people sometimes are loath to give donations. Some people donated 500 dollars, while others gave nothing. I thought that perhaps everybody would assist those less fortunate, but unfortunately this does not seem to be the case. Who is your inspiration? And who is my inspiration? At present, it is certainly those people who know what they are speaking about and who can advocate and enforce their opinions. These definitely include our President, Václav Klaus. I would like to mention one more person, a friend who was my inspiration for organizing the charity collection in Amici Miei – the world renowned philanthropist, art collector, economist and very successful businessman, Shafik Gabr. Perhaps you expected that I, as a restaurant owner, would name some famous chef. Fine then, for example, Michal Jeřicha. My chef. Is there any better way of seeking inspiration to change the world than with a bellyful of delicacies pre- pared by his magic hands? How do you spend your free time? My greatest hobby is definitely travel. But since the time that I have owned the restaurant, I have been travelling differently. Before, I wanted to see everything – every tourist attraction, every gallery and museum, famous restaurants, get to know how people really live in various countries.And to- day? Today I need to travel every 2 or 3 months to get away and rest (this is really necessary with a job commitment of 14-15 hours per day, seven days a week). I will happily share my favorite destinations with you. When I really need to “recharge my batteries” and detox my organism, IgototheBuchingerClinicinSpanishMarbella.Ifmiraclesexist,theyhap- pen right there. In the Summer, I cannot miss the South of France – Monte Carlo, Cannes, St.Tropez.And in the last two years,Turkey as well. I fell in love with the Mardan Palace Hotel where, besides having one of the biggest swimmingpoolsintheworld,theyarereallyabletofulfillyoureverydesire. But when I am not too exhausted by the restaurant, I definitely visit London where one of my best friends lives. I really do not rest there. London never makes me tired. Quite the contrary. I also like reading. Any genre. I reject no author – which does not mean that I have to get to the end of the book. My love of reading already began in childhood. My mother gave me a book on any occasion. Today, a book as a gift still gives me the greatest joy. My employees also know about this hobby of mine. That is why they have also pleasantly surprised me several times. For example, my Manager, Patrik Steiner, gave me a beautiful col- lection of poems by Zeyer.The value of these books is also enhanced by the fact that he carefully searches for them in various antiquarian bookstores. Your secret of success? You have to perform the work in a restaurant with your whole heart. It is a time-consuming and mentally demanding job. But if you persist and do notslackoff,youwillachievegoodresults.Likeanyotheremployment,this job also has its pros and cons. The positive aspects certainly include work- ing continuously with people which is often enriching. There is no better feeling than when a client is totally satisfied and you know that it is not just superficial praise and you will quickly discover this, as he or she will soon return to the restaurant. The negative side is that a restaurateur virtually can never go to other restaurants, because he will criticize things incessantly and will never enjoy the lunch or dinner as before. Indeed, one’s own restaurant is simply the best! :-)

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

18 Statuss.cz Йитка Клементова РесторанAmici Miei Successful people person Взять на себя управление рестораном Amici Miei для меня было большим вызовом. Такой шанс у меня появился после моего возвращения из Италии. Никогда бы не подумала, что когда-нибудь займусь ресторанным бизнесом… Однако! Я сделала это, несмо- тря на огромный страх. А знаете почему? Я не квалифицированный специалист в этой области и конкурировать с известными професси- оналами, которые знают все об этом, конечно же, было рискованно. Но все получилось! Чтобы никто не подумал, что с итальянской кухней я знакома пона- слышке, хочу заметить, что 15 лет своей жизни я прожила в Италии. Из них целых 10 лет в Болонье, которая меня очаровала. Я проехала всю Италию вдоль и поперек. Обожаю итальянские рестораны! И не только«мишленовские»,ноиобычныетраттории,остерииипиццерии. В каждом регионе есть свои особенности кухни и свои уникальные ре- цепты, лучшие из которых пользуются популярностью во всем мире. Один из моих любимых ресторанов, конечно же, Cipriani в Венеции. Их почки по-венециански (rognoncino alla veneziana) с рисом просто божественны. Другим уникальным рестораном считаю Diana в Боло- нье. Даже в 40-градусную жару я не могла отказать себе в пассателли в бульоне (passatelli in brodo) и вареном мясе с зеленым соусом (bollito misto con salsa verde). Нигде не делают этого лучше. И сами хозяева – очаровательные люди! Эрос вообще самый великий льстец в мире. Я рассказала только о двух известных ресторанах, и если там кто-то уже бывал, то наверняка подумает, что мне нравятся только дорогие и эксклюзивные места. Но это не так. Я говорю об этих ресторанах потому, что именно с ними связаны самые волшебные моменты в моей жизни, и именно они стали прообразом моего ресторана в Праге. Amici Miei сегодня схож с этими образцовыми ресторанами именно первоклассностьюменю,уютомиэлегантностьюинтерьераипрофес- сионализмом персонала. Большая часть наших гостей – это успешные бизнесмены и топ-менеджеры крупных компаний, политики и дипло- маты. Почему они предпочитают Amici Miei? Наверное, потому что у нас всегда свежая и качественная еда, стопроцентная конфиденци- альность и сервис на самом высоком уровне. Тем не менее, нужно признать, что первые два-три месяца моей рабо- ты я точно не знала, кто на самом деле мои клиенты. На первый взгляд все они изысканные мужчины и женщины. Утонченные и воспитан- ные. А так как я долго не жила в Чехии, то и не подозревала кто они. Это уже потом я начала понимать насколько известны и знамениты те люди, которые к нам ходят обедать и ужинать, и даже немного теперь горжусь этим. Больше всего меня радует, когда после своего первого визита гость становится постоянным клиентом. Это я считаю успехом. Но это не только моя заслуга. Наша команда, естественно, «лучшая на свете». С пониманием относятся к тому, что я бываю не в духе и могу резко ответить, что не нуждаюсь в их услугах. Все бывает, но без них ничего бы не получилось. Доверяю им настолько, что спокойно могу уехать отдыхать и быть уверенной, что все в порядке. Поэтому с большим удовольствием хочу представить мою команду. Шеф-повар Михал Йержиха (Michal Jeřicha). Он – «стержень» Amici Miei. Этим сказано все. Менеджер Патрик Штайнер (Patrik Steiner) – потрясающий управ- ляющий и друг. В ресторане с самого начала. Принадлежит к элите моей команды. У него аристократическая аура – он хорошо вос- питан, и этикет знает на 5 с плюсом. Но когда-нибудь я все-таки найду у него недостаток! Мартин Счастный (Martin Šťastný). Если можете представить статного повара, шутя сервирующего восхитительную гусиную печень, так это о нем. Незаменимый член нашей команды. Светлана Ляшко, единственная женщина на кухне. Удивительный повар и кондитер, просто «золотой» человек. Все эти люди тесно связаны с жизнью ресторана и прекрасно выполняют свою работу. Прежде всего, им хочу выразить свою благодарность. Вкус успеха

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 19 Чем увлекаетесь в свободное время? Моя страсть – это путешествия. Но с того момента, как я начала управлять рестораном, я это делаю иначе. Раньше я хотела узнать все – пройти каждый туристический маршрут, посетить все музеи и галереи, все известные рестораны, понять как и чем живут люди в этой стране. А сегодня? Каждые 2-3 месяца просто нуждаюсь в от- дыхе (при режиме работы по 14-15 часов 7 дней в неделю это дей- ствительно необходимо). С удовольствием поделюсь с вами люби- мыми местами отдыха. Если нужно действительно подзарядиться и устроить организму детоксикацию, то еду в клинику Buchinger в Марбелье, Испания. Если чудеса существуют, то они происходят там. Летом обязательно отправляюсь на юг Франции – Монте-Карло, Канны, Сен-Тропе. А последние два года полюбила и Турцию. Там я останавливаюсь в отеле Mardan Palace, где любое ваше желание тут же исполняется, и где, помимо всего, имеется самый большой бассейн в мире. Если усталость не так велика, то еду в Лондон к своей близ- кой подруге. Там я, правда, не отдыхаю. Но Лондон меня никогда не утомляет. Наоборот. Люблю читать. Любой жанр. Но это не значит, что дочитываю любую книгу до конца. Любовь к чтению у меня с детства. Моя мама с малых лет поощряла эту любовь и до сих пор книга для меня действительно лучший подарок. Об этом знают и мои коллеги. Поэтому несколько раз они меня приятно удивляли, например, от Патрика я получила в подарок сборник стихов Зейера. Ценность этих книг еще и в том, что они отыскивались в разных антикварных магазинах. Ваш секрет успеха? Работать в ресторанном деле надо с сердцем. Эта работа требует вре- мени и сил. Если выдержите и не сдадитесь, то добьетесь результата. Так же как все профессии, и эта имеет свои темные и светлые стороны. Среди плюсов, конечно же, общение с людьми, которое вас обогащает. Нет лучшего ощущения, чем когда вы получаете похвалу, и не поверх- ностную,ареальную,аэтозначит,чточерезпаруднейвашгостьопять появится. Минус вижу в том, что как ресторатор я не могу посещать другие рестораны как раньше. Ведь мой ресторан самый лучший! :-) На кого в жизни обычно полагаетесь? Со временем я научилась рассчитывать только на себя, а не надеяться на кого-либо. Если при необходимости получаю от кого-то помощь, то всегда рада и стараюсь отплатить тем же втройне. Но в основном воспринимаю поддержку больше как нечто неординарное, чем само собой разумеющееся. И очень хочу поблагодарить человека, который помог мне родиться за- ново (не преувеличиваю) и подарил свою дружбу. Огромное спасибо доктору Марии Микулецкой из больницы FN Motol. Как вы относитесь к благотворительности? 10-летие ресторан Amici Miei отметил вкладом в благотво- рительный фонд Na kole dětem, с которым тесно работает ведущий Мартин Севера, мой давний знакомый. Это был мой первый опыт, когда я разделила со своими гостями благотвори- тельную деятельность, за что и хочу их еще раз поблагодарить. Однако в будущем подобные мероприятия буду планировать иначе, поскольку наряду с теми, кто с удовольствием помогал детям, внося суммы и по пятьсот долларов, были и достаточно преуспевающие люди, которые не дали ничего. Я думала, что сегодня все готовы откликнуться, но, к сожалению, это не так. Где черпаете вдохновение? Сегодня это люди, которые знают, о чем говорят и могут свое мнение отстоять. К ним относится и наш президент Вацлав Клаус. Назову еще одного человека, друга, который вдохновил меня к проведению благотворительного вечера в Amici Miei – это всемирно известный филантроп, коллекционер, экономист и успешный бизнесмен Шафик Габр. Учитывая то, что я ресто- ратор, вы, наверное, ожидали, что я приведу в пример какого- нибудь известного шеф-повара. Так пусть это будет наш шеф- повар Михал Йержиха. Нельзя пытаться изменить мир, не «погурманив» блюдами, приготовленными его руками.

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Bye 1. Bekovka nabírá na popularitě více než módní klobouky. Při nošení pokrývek hlavy lze pozorovat velmi zajímavý trend kompatibility stylů. Nošení šátků s bekovkou – způsob jak předvést svou výstřednost. The flat cap is slowly beating the previously fashionable hats in popularity. We may observe a very interesting trend of compatibility in the styles of headgear worn. Wear a scarf with a flat cap – this is the way of demonstrating your eccentricity. Кепка становится популярнее модных фетровых шляп. В ношении головных уборов намечается весьма интересная тенденция сочетаемости стилей. Ношение кепки вместе с головным платком – вариант заявить о своей неординарности. 2. Velké šperky ve stylu kýče: nápadné plastové náramky a přívěsky můžete zvolit bez obav, s důrazem na barvu košile a halenky. Nedoporučuje se však kombinovat tyto doplňky se zlatem. Takový eklekticismus je považován za naprostou přeplácanost. Large kitschy jewelry: You can choose striking plastic bracelets and pendants with confidence, nevertheless, to go with the color of your shirt or blouse. It is not recommended that these accessories be combined with gold. Such eclecticism is considered totally ostentatious. Крупные украшения в стиле китча: яркие пластмассовые браслеты и кулоны можно смело надевать, акцентируя оттенки рубашек и туник. Только не стоит сочетать их с золотом. Подобная эклектика будет расцениваться как элементарная безвкусица. 3. Barel kabelka je opět ve hře. Tyto modely jsou hojně v kolekcích Christian Dior a Louis Vuitton. Nicméně v módě jsou kabelky ve stylu 50. let s příklopkou, ale i velké ploché kabelky. Důraz na prostornost a pohodlí. The barrel purse is in the game again. These models frequently appear in the Christian Dior and Louis Vuitton collections. However, even the 1950s-style purse with a flap, and the large flat purse are also in fashion. The emphasis is on spaciousness and convenience. Сумка-бочонок вновь в игре. Такие модели в изобилии представлены в коллекциях от Christian Dior и Louis Vuitton. Вместе с тем, в моду входят сумочки в стиле 50-х с клапаном и большие плоские сумки. Акцент на вместительность и удобство. 4. Krajky jsou módní špičkou a není divu: tato úchvatně krásná, elegantní látka je symbolem ženskosti, luxusu a bohatství. No a co může být lákavější? Lace is the fashion leader and it’s no wonder. This captivatingly beautiful, elegant fabric is a symbol of femininity, luxury and wealth. And what can be more provocative? Кружево на гребне моды, и это неудивительно: потрясающе красивая, изысканная ткань, является символом женственности и ассоциируется с роскошью и богатством. Что может быть соблазнительнее? 1. Pletené šály z kožešiny jsou dobré pouze ve spojení s dlouhými rukavicemi tón v tónu. Jsou náročné a nudné zároveň. Navíc je nepříjemné je nosit pod oblečením. A proto najdeme něco zajímavějšího. Knitted fur scarves are good only in combination with matching long gloves. They are demanding and boring at the same time. Moreover it is very uncomfortable to wear them under one’s clothes. And therefore we should find something more interesting. Шарфы из вязаного меха хороши только в комплекте с длинными перчатками тон в тон. Они претенциозны и при этом скучны. К тому же их неудобно носить под одеждой. А раз так, мы подберем что-нибудь более интересное. 2. Kabáty s krátkými rukávy od návrhářů nabízejí nošení s odhalenými rukama. Pro předjaří to ale není příliš pohodlné. Abychom nezmrzli, musíme si obléknout pod kabát dlouhý rukáv. Výsledek pak není tak ženský, jak to bylo původně zamýšleno. Short-sleeved designer coats provide the opportunity to go with bare arms. But they are not very suitable for early Spring. We have to wear long sleeves under the coat so as not to feel cold. The result is thus not as feminine as was originally intended. Пальто с коротким рукавом дизайнеры предлагают носить, оставляя руки обнаженными. Для ранней весны это не очень удобно. Чтобы не замерзнуть, под пальто приходиться надевать вещи с длинным рукавом. Получается не так женственно, как задумывалось. 3. Africké motivy již docela unavují. Už bylo moc těch polétávajících ptáků, motýlů, exotických obyvatelů teplých moří, proplétání lián a květin tropické džungle. Chtělo by to něco elegantnějšího. African motifs have already become quite boring. There have been too many of those flying birds, butterflies, exotic inhabitants of the southern seas, intertwined lianas and flowers of the tropical jungle. We could use something more elegant. Африканские мотивы изрядно надоели. Примелькались порхающие птички, бабочки, экзотические обитатели теплых морей, переплетение лиан и причудливые цветы тропических джунглей. Хотелось бы чего-то более изысканного. 4. Trny na doplňcích přitahují pozornost, o tom není pochyb. Ale kombinace tradičního designu a nedbalé elegance není zárukou originality. Trny na měkké kožené kabelce a náramcích působí opravdu děsivě. A je to určitě to, co ženy chtějí? Torn accessories attract attention, there’s no doubt about that. But the combination of traditional design and casual elegance is not a guarantee of originality. Thorns on a soft leather purse and bracelets cause a really scary impression. And is this really what women want? Шипы на аксессуарах, бесспорно, привлекают внимание. Но сочетание традиционного дизайна и небрежного шика еще не гарантия оригинальности. Вид шипов на мягкой коже сумок и браслетов производит поистине устрашающее впечатление. Разве этого хочет женщина? Hi Style trends

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

23

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

style 22 Statuss.cz Pohádka o ševci Řekl jí to při prvním setkání. „Jsem švec.“ Vždy byla přesvědčena, že švec je postava z jedné pohádky z dětství. Postava ztělesňující chudobu a neštěstí. Její nový přítel jí vůbec nepřipadal jako smolař. Naopak, působil jako člověk, který je šťastný a spokojený sám se sebou a se svým životem. Ve večerních hodinách, kdy po vyřízení všech pracovních povinností šli přes město, jí vyprávěl, že jeho pradědeček, dědeček a otec se živili šitím bot.Apo absolvování univerzity se také vrátil do svého rodného města v Itálii, aby mohl vést služby marketingu v rodinné továrně. „Jen se podívej na mé boty“ – říkal s typickým italským nadšením – „to je dílo mistra, opravdové umělecké dílo! Šití těchto bot zabralo asi tři měsíce, přesně odpovídají křivkám mých nohou, jsou zkrátka dokonalé!“ Jeho návštěva skončila po 3 dnech. Na letiště se rozhodla nejezdit. Kdo to pro ni, konec konců, je? Jen běžný klient, kterému pomáhala v právních záležitostech. I když velmi sympatický. Zavolal ji až před odletem. „Našel jsem na internetu příběh o ševci, o kterém jsi mi vyprávěla. Jak to, že je smolař? Na konci si přece vezme dceru krále! Mimochodem, naprosto nutně potřebuješ kouzelné botičky. Letenku máš u sebe v emailu, princezno.“ The Tale of a Cobbler He told her at their first meeting, “I am a cobbler.” She was always convinced that a cobbler was a character in the fairytales of her childhood.Acharacter personifying poverty and misery. Her new boyfriend did not seem like a loser at all. On the contrary, he looked like a man who was happy and contented with himself and his life. In the evening hours, after the completion of all her work tasks, when they were strolling across the town, he told her that, before him, his great-grandfather, his grandfather and his father had already made shoes for a living.And after graduating from university, he returned to his hometown in Italy to head the marketing services in the family factory. “Just look at my shoes!” – he said with typical Italian enthusiasm. “They are a masterpiece, a real work of art! The making of these shoes took about three months, they fit the contours of my feet exactly, they are just perfect!” His visit ended three days later. She decided not to go to the airport. Who was he to her, after all? Just an ordinary client, whom she had helped in legal matters.Although very handsome… He called her just before his departure. “On the Internet I found the Tale of the Cobbler you told me about. What do you mean he was unlucky? Why, he married a King’s daughter in the end! By the way, you absolutely need magic shoes. The plane ticket is in your e-mail, Princess.” Сказка о сапожнике Он так и сказал ей при знакомстве. Я – сапожник. Ей всегда казалось, что сапожник – это персонаж одной сказки из детства. Бедный и невезучий. Но ее новый знакомый совершенно не был похож на неудачника. Скорее, наоборот, на человека, довольного жизнью и собой. Вечером, когда после всех дел они гуляли по городу, он рассказал, что его прадед, дед и отец занимались пошивом обуви. И, после окончания университета, он тоже вернулся в родной город в Италии, чтобы возглавить службу маркетинга на фамильной фабрике. «Посмотри на мои ботинки, – говорил он ей со свойственной итальянцам восторженностью, – это творение рук мастера, настоящее произведение искусства. Их шили около трех месяцев, учитывая каждый изгиб моей стопы, и они совершенны!». Его визит закончился через 3 дня. В аэропорт она решила не ехать. Кто он ей, в конце концов? Обычный клиент, которому она помогала по юридическим вопросам. Только очень симпатичный. Он позвонил перед самым вылетом. «Я нашел в интернете сказку о сапожнике, о которой ты говорила. Какой же он невезучий? Он же в конце женится на дочери короля. Кстати, тебе совершенно необходимо сшить волшебные башмачки. А билет уже у тебя на электронной почте, принцесса».

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

náměstí Republiky 8, Praha 1 www.od-kotva.cz Přijďte si jednoduše a přehledně nakoupit v centru města módní české i světové značky designové obchody oblečení a obuv pro děti podle posledních trendů široké spektrum služeb a zboží denní potřeby moderní posilovna a wellness zázemí dětský koutek s profesionálním dohledem restaurace a taneční klub s jedinečným výhledem na panorama Prahy nonstop hlídané velkokapacitní parkoviště Tradiční český obchodní dům

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Moderování a TV moderátor společenských, kulturních a sportovních akcí (např.: Koncert hvězd, prestižní módní přehlídky, plesy v Grandhotelu Pupp, Miss Deaf World 2011, křty kalendářů, Talent Show, Paparazzi Party, Diesel Show atd.) moderátor anket zábavné show Nikdo není dokonalý redaktor reportáží ze showbusinessu pro VIP zprávy na PrIMa FaMIly moderátor pořadu o luxusním životním stylu Mr. Gentleman na PrIMa COOl Herectví vedlejší role v komedii Experti hlavní role ve filmovém dramatu Černobílý den epizodní role v seriálu Ošklivka Katka hlavní role v hororu Zahradník vedlejší role v černé komedii Po hlavě do prdele vedlejší role v romantické komedii Veni Vidi Vici vedlejší role v show Zdeňka Izera Skečbar (TV Prima) Zpěv a hudba leader hudební skupiny T–Boyz 3 alba: 1994 Monitor EMI, 1997 Universal Music, 2001 BMG ocenění: Zlatá deska za album Nejsi jediná (2001 BMG) a Červené eso (TV Nova) za megahit Beruška sólová deska Jedna malá holka singl Every little Things (2011 Kyrone GP Music, Francie) umístění v Top 100 ve Francii autor hudebních textů v ČJ, aJ (mj. pro T–Boyz, Terezu Kerndlovou, Petra Poláčka a řadu zahraničních interpretů) autor hudby a aranží (Syr Gabryel – No Taboo /2009 KGPM/, Francie, Itálie) Produkce Kyrone Cine Music Praha hudební videoklip českého zpěváka Petra Vojnara – Elt (2011) hudební videoklip italského DJ Getfar – Free (2010) hudební videoklip francouzského zpěváka Kyle Evanse – So Ho hudební videoklip francouzské zpěvačky Queenee – Je Cui hudební videoklip italského DJ DaB Feat. Sushy – Wrong and right party, akce, módní přehlídky na klíč. Patřím mezi lidi, kteří se snaží žít podle svých vlastních pravidel, jež jsem si svými životními zkušenostmi sám vytvořil. Chovám se tak, jak bych chtěl, aby se lidé chovali ke mně. Nikdy bych nikomu ne- ublížil, ale stejně tak zase věřím, že na hrubý pytel patří hrubá záplata. Abyste něco získali, musíte toho chtít dosáhnout čestně. Nerozumím lidem, kteří něčeho dosáhnou podvodem nebo na úkor jiných a mají z toho radost. Abyste něčeho dosáhli, musíte si věřit, nevzdávat se a jít za svým snem přes všechny překážky. Za všechno ve svém životě vděčím svým rodičům, kteří mě snad dob- ře vychovali a hlavně mi v životě dali svobodu a nechali mne zodpoví- dat se za své činy. Nemám rád, když si lidé bezdůvodně ubližují. V některých případech je násilí nejspíš i nevyhnutelné, ale pomluvy, urážky a zákulisní hry se mi z duše příčí. Žít znamená užívat si života, být svobodný a nechat druhé být svobod- nými. Splnit si své sny a postarat se o ty, jež to potřebují, a o rodinu. Doufám, že jednou budu moci odejít z tohoto světa s vědomím, že jsem nikomu neublížil, zanechal jsem zde po sobě nějaký pozitivní odkaz a dobře jsem vychoval své děti. Peněz musí mít člověk tolik, aby se mohl postarat o své blízké. Samo- zřejmě dávají svobodu a klid na práci a prospívají rodinným vztahům. Nejsem materiálně založený, ale bohatství dává sílu, možnosti a posta- vení bojovat za druhé a v tom případě: čím větší bohatství, tím lépe. Špatné však je, pokud peněz člověk užívá jen pro sebe a svůj vlastní profit. Mým snem je zůstat co nejdéle a co nejúspěšněji u toho, co momen- tálně dělám. A to bavit lidi a nechat je alespoň na pár minut či hodin zapomenout na každodenní starosti, ať už moderováním, zpěvem a či hezkým filmem. Mé tajemství úspěchu je, že si věřím a že se nikdy nevzdávám; každá porážka mě jen posílí a dá mi motivaci znovu dokázat, že to zvládnu. Taky neznám slovo „neumím“, vrhám se do věcí po hlavě a snažím se vždy spolupracovat s těmi nejlepšími. pravidla života Petr VojnarProfese: Moderátor, zpěvák, herec Datum narození: 9. 3. 1976 Znamení: ryby Místo narození: Praha 24 Statuss.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 25 Style people

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

26 Statuss.cz rules of life Petr Vojnar Occupation: Presenter, actor, Singer Date of birth: 9. 3. 1976 Sign: Pisces Place of birth: Prague Iam one of those people who try to live according to their own rules; rules laid down by me based on my life experiences. I treat others as I would like to be treated. I would never hurt anybody, but nevertheless, I believe in tit for tat. In order to gain something, you must achieve it honestly. I do not un- derstand people who have achieved something through fraud or on others’ coat-tails and it gives them joy.To achieve something, you have to believe in yourself, not give up and follow your dream despite all obstacles. Foreverything in my life, I am grateful to my parents who raised me well, I hope, and who especially gave me freedom in life and made me answer for my deeds. I don’t like it when people hurt each other without any reason. In some cases, violence is probably inevitable, but I hate slander, insults and under- hand actions. Tolivemeanstoenjoylife,tobefreeandtoallowotherstobefree.Tofulfill one’s dreams and care for one’s family and those in need. I hope one day I will be able to leave this world knowing that I have not hurt anybody, I leave behind a positive legacy and that I have raised my children well. One must have sufficient money in order to be able to take care of one’s loved ones. Of course, money gives freedom and the peace to work and it is good for family relationships. I am not materially based, but wealth provides the power, opportunities and status to fight for others and, in this case: the greater the wealth, the better. However, the negative side is if somebody enjoys money only for his or her own benefit and profit. My dream is to remain as long as possible and as successfully as possible in what I am doing now. And that is entertaining people and letting them forget their daily cares for at least a few minutes or hours, either through my presentation, singing or a good movie. My secret of success is that I believe in myself and I never give up; every defeat only strengthens me and gives me the motivation to prove again that I can do it. I also do not know the words, “I can not”. I plunge headlong into matters and always try to collaborate with the best.

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 27 Яиз тех людей, которые живут по своим собственным правилам, основанным на личном жизненном опыте. Веду себя ровно так, какхотелбы,чтобылюдиотносилиськомне.Никогданикогонеоскор- бляю, но верю, что на грубом мешке должна быть грубая и заплатка. Чтобыполучитьчто-то,нужнокэтомуидтичестно.Непонимаюлю- дей, которые достигают цели через обман других и получают от это- го удовольствие. Нужно верить, не сдаваться и идти за своей мечтой, преодолевая препятствия. Всемвсвоейжизнияобязансвоимродителям,которыеменяхорошо воспитали, дали мне в жизни свободу и научили отвечать за свои по- ступки. Я не люблю, когда оскорбляют без всякого на то повода. В некоторых случаях насилие неизбежно, но сплетни, оскорбления и закулисные игры моей душе претят. Жить–значитбытьсвободнымсамомуидругимдаватьвозможность быть свободными. Реализовать свои мечты, стараться помогать тем, кто в этом нуждается, заботиться о своей семье. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу покинуть этот мир с уверенно- стью, что никого не обидел, оставил после себя добрую память и хо- рошо воспитал детей. Денег надо иметь столько, чтобы была возможность заботиться о своих близких. Для свободы и уверенности, для процветания се- мейных отношений. Я не меркантильный человек, но деньги дают силу, возможности и крепкую позицию: чем больше денег, тем лучше. Плохо, когда человек использует богатство только в личных целях. Ямечтаюкакможнодольшеоставатьсявсвоейпрофессии,становясь еще более успешным. Приносить людям радость через свое творче- ство и давать им возможность хотя бы на пару минут или часов от- ключиться от повседневных проблем. Мой секрет успеха в том, что я верю в себя и никогда не сдаюсь; каж- доепрепятствиеменятолькоделаетсильнейидаетдальнейшуюмоти- вацию. Я не говорю «не умею», а кидаюсь в дело с головой и стараюсь иметь дело только с настоящими профессионалами. правила жизни Петр Войнар Профессия: Ведущий, актер, певец Дата рождения: 9. 3. 1976 Знак Зодиака: Рыбы Место рождения: Прага Style people

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

28 Statuss.cz Как долго ваша фирма на рынке? Под этим названием фирма работает недавно, но лично я в этой сфере с 1993 года. Начинал работать в компании по производству изразцов для каминов, это была интересная работа, и я до сих пор с удовольствием вспоминаю о ней. Каковы перспективы развития на ближайшее время? Уже сейчас видно, что интерес к красивым, а главное качественным изделиям, растет. Многие наши клиенты, прежде всего, хотят по- лучить качество, функциональность и роскошный дизайн, что нам в сотрудничестве с немецкой фирмой HARK и удается предложить. С широким ассортиментом из более чем 1 000 моделей каминов и кафельных печей мы однозначно относимся к лучшим на рынке. В чем заключается философия вашего бизнеса? Это в первую очередь, индивидуальный подход к каждому клиенту и качество выполняемой работы. Когда клиент доволен – это очень важно. К сожалению, в нынешнее время появляется много компаний и предпринимателей, которые не совсем профессионально относятся к своей работе. С этим приходится очень часто сталкиваться. Я всег- да требуют профессионализма от других, поэтому и своим клиентам предлагаю только качественную работу. Ваш секрет успеха? Естественно, это работоспособность, решительность в достиже- нии цели и главное, абсолютное знание дела. И если это изначально и нелегко, важно верить и не отступать от своей мечты. Отлаженная система работы, при которой клиент остается полностью доволь- ным, – это уже успех. Tomáš Fortelka Krby & kamna FOrTEll Jak dlouho působí vaše firma na trhu? Firma fungující pod tímto názvem je poměrně nová, ale osobně se v oboru pohybuji již od roku 1993. V začátcích jsem dokonce pracoval ve společnosti na výrobu kachlů, což byla velmi zajímavá práce, na níž rád vzpomínám dodnes. Jaké jsou vyhlídky pro blízkou budoucnost? Již dnes vidíme, že zájem o krásné, ale především kvalitní výrobky stoupá. Mnoho našich zákazníků vyžaduje především kvalitu výrobků, funkčnost a luxusní design, což se nám ve spolupráci s největší němec- kou firmou HARK rozhodně daří. Výběrem přes 1 000 modelů krbů a kachlových kamen patříme jednoznačně ke špičce na našem trhu. Jaká je filozofie vašeho podnikání? Je to v první řadě individuální přístup k zákazníkovi a kvalita odve- dené práce. Spokojenost zákazníka je pro nás velmi důležitá. Bohužel v dnešní době je u nás mnoho firem a řemeslníků, jež nedělají svo- ji práci odborně. S tím se setkáváme poměrně často. Já sám vyžaduji profesionální přístup od ostatních, a proto to samé nabízím svým zá- kazníkům. Vaše tajemství úspěchu? Tak samozřejmě je to pracovitost, odhodlanost jít za svým cílem a hlav- ně absolutní přehled v oboru. I když zpočátku to kolikrát není lehké, je důležité věřit a nevzdávat se svých snů. Když něco dobře funguje ke spokojenosti zákazníka, je to vždycky váš úspěch. How long has your company been operating on the market? The company operating under this name is relatively new, but I have already worked in this field since 1993. In my beginnings, I even worked in a company concentrating on tile production, which was very interesting work that I still like to recall. What are the prospects for development in the immediate future? Now already we see that the demand for everything beautiful, but mainly for quality products, is increasing. Many of our customers require primarily quality, functionality and luxury design from their products. We can cer- tainly provide these, through our collaboration with the German company, HARK. With our huge selection of more than 1 000 models of fireplaces and tiled stoves, we definitely rank among the top in our field. What is the philosophy of your business? This is basically an individual approach to each customer and the quality of the work performed. Client satisfaction is very important to us. Unfor- tunately, nowadays there are many companies and craftsmen who do not carry out their work professionally. We come across this relatively often. I personally require a professional approach from others and therefore I of- fer the same to my customers. Your secret of success? Of course it is diligence, determination to go after one’s goals and essen- tially a perfect knowledge of the field. Although, from the outset, it is not often easy, it is important to believe in oneself and not to give up on one’s dreams. When something works well towards the contentment of clients, it is always to your success. Style people

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

www.krby-fortell.cz Kamelova 3260/1, Praha 10 – Záběhlice Tel.: +420 272 652 780 Tel.: +420 602 391 474 Navštivte naše studio krbů a kamen v Praze Přes 1 000 modelů krbů a kamen

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

30 Statuss.cz Jak dlouho působí vaše firma na trhu? Společnost Gulliver byla založena v roce 1997 v Rusku. V krátké době získala vedoucí postavení na trhu dětských hraček a v roce 2000 se zaměřila i na nový segment – vlastní výrobu a prodej dětského oble- čení Gulliver. V prosinci 2011 pak vstupuje značka Gulliver na český trh a otevírá v Praze svůj první butik. Jaká je filozofie vašeho podnikání? Gulliver je jednou z mála značek, jež věnuje velkou pozornost harmonii barev a formy, přesnosti tvarů a proporcí, a tím přispívá k vývoji vkusu a kultury oblékání dítěte od útlého věku. Sortiment dětského oblečení Gulliver je rozdělen do řad, které se liší stylem, náladou a účelem: ca- sual, fashion, sport a school. Každá kolekce vyniká svou unikátností, originálním barevným řešením, ale i praktičností, funkčností a pohod- lím. Oblečení Gulliver, to je kompletní image, osobitost, smysl pro styl a náladu! Vaše tajemství úspěchu? Tajemství je jednoduché – láska! Láska ke své práci, láska k věcem, které nabízíme, láska k dětem; to vše v kombinaci s velkou touhou pomáhat rodičům oblékat ty, které milují nejvíce na světě! Není nad to vidět šťastné oči dětí, jež si vyzkouší oblečení a již jej nechtějí sundat, ale i mládež, která se díky našemu oblečení cítí o něco dospěleji! How long has your company been operating on the market? The Gulliver company was founded in 1997 in Russia. Within a short time, it had gained the leading position on the market of chil- dren’s toys and, in 2000, it aimed at a new segment – its own produc- tion and sale of Gulliver children’s clothing. So, in December 2011 the Gulliver brand entered the Czech market and opened its new boutique in Prague. What is the philosophy of your business? Gulliver is one of the few brands to pay great attention to the harmony of colors and form, together with the accuracy of shape and proportion. It therefore contributes to the development of taste and culture in what children wear from an early age. The selection of Gulliver children’s clothing is divided into ranges which differ in style, mood and purpo- se: casual, fashion, sport and school. Each collection is notable for its uniqueness, original color design, as well as practicality, functionality and comfort. Gulliver clothing is a complete image, individuality, sense of style and mood! Your secret of success? The recipe is simple – love! Love for one’s work, love for the items we offer, love for children; all of these, in combination with a great desire to help parents dress those they love best in the world! There is nothing like seeing the happy eyes of children, wearing clothes they do not already want to take off, as well as young people who feel a bit more mature thanks to our clothing! Как долго ваша фирма на рынке? Компания Gulliver была основана в 1997 году в России. За короткое время завоевав лидирующие позиции на рынке детских игрушек, в 2000 году открывает новое направление – собственное производство и продажа коллекционной детской одежды Gulliver. В декабре 2011 года Gulliver выходит на чешский рынок, открывая в Праге свой первый партнерский бутик. В чем заключается философия вашего бизнеса? Gulliver – одна из немногих компаний, которая огромное внимание уделяет гармонии цвета и формы, точности линий и пропорций, воспитывая вкус и культуру ребенка с самых малых лет. Ассорти- мент детской одежды Gulliver делится на направления, различные по стилю, настроению и назначению: casual, fashion, sport и school. Каждую коллекцию отличает неповторимый образ, оригинальное цветовое решение, практичность, функциональность и комфорт. Одежда Gulliver – это завершенный образ, индивидуальность, чув- ство стиля и настроения! Ваш секрет успеха? Секрет прост – любовь! Любовь к делу, которым мы занимаем- ся, любовь к вещам, которые мы предлагаем, любовь к детям; еще это огромное желание помочь родителям одеть тех, кого они боль- ше всех на свете любят! А как здорово видеть счастливые глаза малышей, которые, примерив наряд, уже не желают его снимать, и подростков, которым наша одежда позволяет чувствовать себя немного взрослей! Sarukhanyan Angelika spolumajitelka butiku Gulliver Style people

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 31 Nově otevřeno Dům módy – 1. patro Václavské náměstí 58 Praha 1 – Nové Město Tel.: +420 234 101 138 facebook.com/gullivercz www.gulliver.cz KoleKcejaro–léto2012

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

32 Statuss.cz Ellium Cars s. r. o. Bystrá 2847/14 Praha 9 – Horní Počernice Tel.: +420 281 867 766 Mobil: +420 777 156 672 www.elliumcars.cz Jaká je filozofie vašeho podnikání? Chceme nabídnout veřejnosti „vše pod jednou střechou“ v maximálně příjemném prostředí. Tomuto cíli jsme podřídili vše. Vybudovali jsme skutečně reprezentativní budovu s velkou kapacitou, investovali do in- frastruktury a vybrali členy týmu z těch nejlepších, jež jsou dle mého názoru momentálně na trhu. Jsou zde zaměstnanci se zkušenostmi z autorizovaných servisů schopni pracovat na starém autě, stejně jako na nejmodernějších vozech. Ale nezapomínáme ani na zaneprázdněné klienty, pro něž je čas drahý, máme infolinku, kam dotyčný zavolá, nahlásí, co je třeba, my přijedeme, odvezeme a přivezeme ve stanovený čas a na stanovené místo jeho vůz. Chceme tu být pro zákazníka, který nás bude doporučovat dál. Vaše tajemství úspěchu? Naše tajemství úspěchu spočívá v tom, že neusínáme na vavřínech. Pra- cujeme na sobě, připravujeme stále nové akce a nabídky, chceme být vždy krok před konkurencí. Jen to je cesta k úspěchu. Maks Oumakhanov Ellium Cars Jak dlouho působí vaše firma na trhu? Na trhu působíme od poloviny července roku 2011, ale předcházelo tomu poměrně dlouhé období příprav tak, abychom naplnili své vlastní cíle. Mám sice bohaté zkušenosti v oboru, ale zde to bylo trochu jiné, chtěl jsem vytvořit komplexní systém „vše pod jednou střechou“, který uspokojí i ty nejnáročnější klienty, ale zároveň bude přístupný i běžné- mu zákazníkovi. Předcházely tomu měsíce hledání těch správných lidí, dodavatelů a budování kvalitní infrastruktury. Výsledkem je autoservis v Bystré ulici v Horních Počernicích, kde klient nalezne potřebný kom- fort, kvalitní zázemí a zejména zkušený tým, který dokáže vše. Jaké jsou vyhlídky pro blízkou budoucnost? Přestože jsme již vybudovali vše potřebné, máme nejmodernější tech- nologie v oboru, kvalitní mechaniky, jež jsou schopni zajistit mecha- nické, karosářské, lakýrnické práce na všech druzích automobilů, na- bízíme diagnostiku, geometrii kol či výměnu skel, zajišťujeme odtah vozidla s plným servisem a další činnosti, tak momentálně pracujeme i na dalších doplňkových aktivitách. Pracujeme na zprovoznění myčky, dobudování autosalonu s luxusními vozy a zejména na správě vozo- vých parků pro více firem. Na dosavadním vzorku jsme si vyzkoušeli, že dokážeme nejen nalákat klienty z řad jednotlivců i společností, ale rovněž si je udržet a rozšířit i portfolio nabízených služeb. Klienti na nás oceňují kvalitu, ceny i flexibilitu. V tom chceme pokračovat. Navíc chceme zacílit i na zahraniční klientelu, máme zde obrovský potenciál a chceme ho využít.

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 33 Как долго ваша фирма на рынке? Фирма работает на чешском рынке с середины июля 2011 года, но этому предшествовал довольно длительный этап подготовки, бла- годаря которому мы и смогли достигнуть поставленных целей. У меня большой опыт в этой области, но я хотел создать именно комплексную систему обслуживания «все под одной крышей», которая способна удовлетворить даже самых требовательных клиентов и в то же время будет оставаться доступной. Предшествовали тому и месяцы поиска нужных людей, поставщиков и усилия по созданию качественной ин- фраструктуры. Результат – сервисный центр на улице Быстра, в Верх- них Почерницах (Bystrá 14, Horní Počernice), где клиент всегда найдет необходимый комфорт, качественное оборудование и команду опыт- ных специалистов, которые способны решить любую проблему. Каковы перспективы развития на ближайшее время? Хотя мы и создали все, что планировали – у нас представлены но- вейшие технологии, работают опытные механики, которые могут обеспечить механические, кузовные и покрасочные работы для всех видов автомобилей, мы предлагаем диагностику, выравнивание колес и замену стекол, предоставляем услуги эвакуатора с полным комплек- сом услуг и много других видов работ; в настоящее время все-таки планируем расширить спектр услуг. Обязательно скоро запустим авто- мойку, завершим строительство автосалона автомобилей класса люкс и главное, займемся управлением автопарков крупных компаний. На основании опыта мы поняли, что должны не только уметь привлечь клиентов как частных, так и корпоративных, но и удержать их, а также постоянно расширять портфолио предлагаемых услуг. Клиенты це- нят нас за качество, цены и гибкость. И мы будем продолжать в том же духе. Кроме того, следующей целью компании будет привлечение иностранных клиентов, у нас есть огромный потенциал, и мы хотим его реализовать. How long has your company been operating on the market? We have been operating on the market since the middle of July 2011, but this was preceded by a relatively long period of preparation so that we could achieve our own goals. Although I have extensive experience in the field, things here were a little different. I wanted to create a comprehensive system of “everything under one roof” to satisfy even the most demanding clients, as well as being available to ordinary clients. This was preceded by months of searching for the right people and contractors, as well as building up a quality infrastructure. The result is the service station in Bystrá Street in Horní Počernice, where a client will find the required comfort, quality facilities and, most importantly, an experienced team who are capable of doing everything. What are the prospects for development in the immediate future? We have already built up everything that is necessary. We have the latest technologies in the field and quality mechanics who are able to provide mechanical repairs, bodywork and paintwork of all types of cars. We have a huge selection of diagnostics, including facilities for wheel alignment and window replacement. We provide for towing, complete car servicing and other repairs. So we are now also working on some additional activities. We are working on the launch of our car wash and on the completion of the car showroom with luxury cars and especially on the management of car fleets for more companies. At present, we have proved that we can attract and also keep individual clients as well as companies, while extending the portfolio of services offered. Clients appreciate our quality, our prices as well as our flexibility. We want to continue in this way. Moreover, we also want to target clientele abroad. We have a great potential there and we want to take advantage of it. What is the philosophy of your business? We want to offer to the public “everything under one roof” in a maximal- ly pleasant environment. We subordinate everything to attain this goal. We have built a really representative building with a huge capacity, invested in the infrastructure and selected team members who are, in my opinion, the bestcurrentlyavailableonthemarket.Thisteamconsistsofemployeeswith experience from authorized service centers who are capable of working on old vehicles as well as on the most modern cars. In addition, we do not ig- nore busy clients for whom time is precious. We have a Hotline which they can call to express their needs and we will arrive, take their cars and deliver them again to a specified place and at an agreed time.We want to be here for those customers who will later recommend us to others. Your secret of success? Our secret of success is in not resting on our laurels. We are working on improving ourselves by preparing new specials and offers. We always want to keep one step ahead of the competition. This is the only way to success. В чем заключается философия вашего бизнеса? Мы предлагаем специализированные услуги по системе «все под одной крышей» и на самых выгодных условиях. Именно этим мы руководствуемся во всем. Наш автосервис действительно предста- вительского класса, с развитой инфраструктурой и опытной коман- дой специалистов, которых мы смогли отобрать из того лучшего, что в данный момент представлено на рынке труда. Это сотрудники с опы- том работы в авторизованных сервисах, которые могут работать как со старыми автомобилями, так и с новейшими моделями. Для занятых людей, кому время действительно дорого, мы предлагаем услуги дис- петчерскойслужбы,кудадостаточнопозвонить,сообщитьопроблеме, и мы заберем ваш автомобиль и доставим обратно в указанное время и место. Мы работаем так, чтобы клиент был доволен и рекомендовал наш сервис знакомым. Ваш секрет успеха? Наш секрет успеха заключается в том, что мы не почиваем на лаврах. Мы постоянно совершенствуемся, готовим новые предложения и про- водим различные мероприятия, стараемся быть всегда на шаг впереди конкурентов. Это единственный путь к успеху. Style people

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

34 Statuss.cz stylevacationRekreace bez hranic Vybereme místo na mapě. Ovšem nikoli zeměpisně označené místo, ale místo snové. Může to být sen zasně- žený nebo azurový, poklidný nebo aktivní, osamělý nebo hlučný… Zvolíme zemi a město, které nám dopřejí pár dní štěstí. Tady je jiný jazyk, jiná krajina, jiné zvyky, jiní lidé.Ato je, konec konců, skvělé! Po celém světě, a to jak na malých ostrovech v moři, tak i ve velkých zemích, jež zabírají celý kontinent, se staví nové, krásné a pohodlné hotely. Přichází sem stále více cestovatelů, aby skutečně poznali tento svět fascinující svou neprozkoumaností. Mezi nimi jsou VIPhosté i baťůžkáři, neúnavní zastánci adrenalinu i milovníci relaxace. Všichni ti, pro které je odpočinek prostředkem, jak zpestřit svůj život. Anení vůbec podstatné, zda jsme si vybrali ctihodné metropole Evropy či sjezdovky a chaty v horách na samotě. Je důležité se vzdálit od stereotypů a snažit se vidět více než to, co je zobrazeno v katalogu.Aby bylo možné uvidět to místo, ucítit ho, zvyknout si na něj, rozpustit se v jeho auře.Apokud se nám to podaří, budeme schopni dostat se do jiné dimenze. Tam, kde neexistuje jazyková bariéra, kulturní rozdíly, citový nesoulad.Atam, kde je nadšení z nových zážitků a reálný pocit štěstí z toho, že tento svět je bezmezný. Unlimited Recreation We choose any spot on the map. However, not a destination specified geographically, but by dreams. It may be a dream covered in snow or with blue skies, tranquil or bustling, quiet or noisy… We choose the country and city which will provide us with a few days of happiness. Here we find a different language, different landscape, different customs, different people.And that’s, after all, great! New, splendid, comfortable hotels are being built all over the world, both on small islands in the ocean and in large countries stretching across entire continents. More and more travelers go there to get to know this world which fascinates with its new discoveries. These include VIPguests as well as backpackers, tireless adrenaline junkies as well as lovers of relaxation.All those for whom variety is the spice of life. And it is not important at all whether we choose venerable European metropolises or ski slopes and secluded cottages in the mountains. But it is essential to move away from stereotypes and try to see more than what is displayed in a catalogue. To see the place, to feel it, to get used to it, to immerse oneself in its aura.And if we can do this successfully, we’ll be able to enter another dimension. Where language barriers, cultural differences, emotional discrepancies do not exist.And where we feel the enthusiasm of new experiences and the true joy in knowing that this world indeed has no limits. Отдых без границ Мы выбираем место на карте. Не географическое название, а мечту. Снежную или лазурную, размеренную или полную драйва, уединенную или шумную… Мы выбираем страну и город, которые подарят нам несколько дней счастья. Здесь другой язык, другие пейзажи, другие обычаи, другие люди, наконец. И это замечательно! По всему миру, и на маленьких островах в океане, и в огромных странах, занимающих целый материк, строятся все новые красивые и комфортные отели. И в них приезжают все новые путешественники, чтобы своими глазами увидеть этот чарующий своей неизведанностью мир. Среди них VIP-персоны и «автостопщики», неутомимые экстремалы и сторонники релакса. Все те, для кого отдых – это краски, с помощью которых они расцвечивают свою жизнь. Неважно, что мы выбрали: респектабельную Европу, горнолыжные склоны или уединенную хижину в горах. Важно отойти от стереотипов и постараться увидеть больше, чем нарисовано на рекламном проспекте. Суметь разглядеть это место, прочувствовать его, сжиться с ним, раствориться в его ауре. И, если нам это удастся, мы сможем попасть в другое измерение. Туда, где нет языковых преград, культурных различий, эмоциональной несовместимости. А есть восторг от новых впечатлений и осязаемое ощущение счастья от того, что этот мир безграничен.

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 35 Luxus v nádherném prostředí Velkolepé vily Miskawaan Nepopiratelně luxusní, nezaměnitelně thajské – vily Miskawaan zaručují zážitky z dovolené na celý život díky skutečně idylickému skloubení komfortu, vybavení a nezapomenutelného prostředí. Každá z devíti vil na pláži má svůj osobitý vzhled a vlastnosti, přitom všechny nabízí úroveň soukromí, osobních služeb a nenápadné elegance, která je pro náročné hosty neodolatelná. www.miskawaan.com

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

36 Statuss.cz Vily Miskawaan, diskrétně uhnízděné mezi svěžími zelenými pal- mami a naprosto nedotčenou pláží něžně omývanou křišťálově čistou vodou tropického moře, jsou naprosto výjimečné. Byly ote- vřeny v roce 2008 a poskytují pětihvězdičkové ubytování, umístění, služby a úroveň soukromí, jaké může nabídnout jen málo luxusních resortů. Osm těchto vil stojí na klidné pláži Maenam na severu os- trova a jedna na pláži Velký Buddha vzdálené jen několik minut od slavné velké zlaté sochy. Každá vila má jiné dispozice, může v nich spát čtyři až dvanáct osob, všechny jsou však vybaveny na nejvyšší úrovni. Například nádhernou vilu Lotus se šesti ložnicemi tvoří tři pavilony a bazén ve tvaru L, jenž je střežen rozkošnými sochami slonů. V pavilonu na levé straně se nachází plně vybavená moderní kuchyně, prostorná venkovní jídelna a další pohodlný salónek. Dvoupodlažní pavilon v zadní části vily obsahuje společenskou místnost a dvoulůžkové apartmá v přízemí; v prvním patře je umístěna ložnice pro dva, jež se otevírá do soukro- mého balkónu. Hned vedle se nachází další tři dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Master Suite zabírá celý třetí pavi- lon, který přiléhá k fantastickému bazénu vily, a zahrnuje i koupelnu s vířivkou a soukromou kancelář. V ložnicích jsou k dispozici bavl- něné župany a pantofle, v koupelnách lázeňské produkty značky Erb, v obývacím pokoji 50palcový LCD televizor se satelitním příjmem. K vile dále patří 39 metrů záviděníhodné pláže, a tak nejste od oceánu nikdy vzdáleni více než několik kroků. Jíst se dá uvnitř nebo pod venkovním altánem s výhledem na pláž. Kromě manažera vily, jenž žije na místě a je v pohotovosti 24 hodin denně, a dvou služebných, které se starají o vilu, můžete mít také své- ho osobního kuchaře, který vám bude vařit vaše jídla. Nabídka jídel je bohatší, než ve většině restaurací na ostrově, vybírat si můžete z více než sta jídel. V menu najdete všechny thajské speciality, jež byste oče- kávali, ale také regionální speciality a hovězí a jehněčí maso dováže- né z Austrálie. Pokud rádi vaříte, můžete s kuchařem zajít na místní Style vacation

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 37 trhy a dozvědět se více o thajském jídle a dokonce se ke kuchaři při- dat v kuchyni a absolvovat soukromou lekci vaření. Již při rezervaci s vámi předem prodiskutují všechny vaše požadavky na stravu. Bě- hem jednoho či dvou dnů vám také mohou zajistit téměř cokoli z celé- ho světa. Ať jsou to humři z Maine, lososi z Aljašky, zelenoústé sláv- ky z Nového Zélandu nebo hřebenatky ze Středozemního moře. Totéž platí pro vína, piva, alkoholické i nealkoholické nápoje. Jen sdělte, co máte rádi, a můžete to považovat za vyřešené. Vily Miskawaan jsou také oblíbenou destinací pro svatby. Například do vily Lotus se pohodlně vejde přibližně 60 hostů svatebního obřadu na pláži a večerní recepce. A pokud si vilu zarezervujete v dostateč- ném předstihu, budete ji mít pro sebe úplně celou a strávíte zde velmi exkluzivní a nezapomenutelné okamžiky.

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

38 Statuss.cz Undeniably luxurious, unmistakably Thai, Miskawaan Villas delivers the holiday experience of a lifetime, thanks to a truly idyllic marriage of comfort, facilities and unforgettable surroundings. Each of the nine beachfront villas boasts its own individual features and layout, with all offering a degree of privacy, personal service and understated style that discerning guests find irresistible. Discreetly nestled between a backdrop of lush green tropical palms and a pristine ribbon of beach gently lapped by crystal-clear tropical waters, Miskawaan Villas are exceptional. Opened in 2008, they provide five-star accommodation, location and service and the kind of privacy that few high-end resorts can offer. Eight of the villas are on serene Maenam Beach, in the North of the island, and one is on Big Buddha Beach, just minutes from the famous large golden statue. Sleeping between four and twelve people, each villa has a different lay- out, each one is furnished to the very highest standards. Take Villa Lotus, for example. This magnificent six-bedroom villa comprises three pavilions surrounding an L-shaped pool, guarded by delightful elephant statues. Magnificent Miskawaan Luxury in the Finest Setting The left-hand pavilion consists of a fully-fitted, very modern kitchen and a spacious additional outdoor dining area and comfortable lounge. At the villa’s rear, the two-storey pavilion comprises a games room and twin- bed en-suite bedroom on the ground floor, and on the first floor a double bedroom opens on to its own balcony. Next door are three further twin bedrooms with en-suite facilities. The villa’s huge master suite features a Jacuzzi and private office and occupies the entire third pavilion, which is adjacent to the villa’s stunning swimming pool. Cotton robes and slippers are provided in the bedrooms, Erb brand spa products in the bathrooms and a 50-inch LCD television with satellite connection in the living room. It also has an enviable 39-metre beach frontage, so you’re never more than a few steps away from the ocean. Mealscanbetakenindoorsorundertheoutdoorsalaoverlookingthebeach. In addition to a Villa Manager, who lives on-site and is on call 24 hours per day, there are two housemaids dedicated to the villa and you can have your ownpersonalcheftocookallyourmeals.Themenuismorecomprehensive than most of the restaurants on the island, with over 100 dishes to choose from.All theThai specialties you would expect are there, as well as regional delicacies and imported Australian beef and lamb. If you are a keen cook, youcangowiththecheftothelocalmarketsandlearnmoreaboutThaifood and even join the chef in the kitchen for a personal tutorial. When making your reservation, all your dietary requirements will be discussed with you well in advance. Given a day or two’s notice, they can also source just about anything from around the globe. Lobsters from Maine, Alaskan Salmon, NewZealandgreen-lippedmusselsorMediterraneanscallops.Andthatalso applies to wines, beers, spirits and soft drinks. Just let them know what you like and consider it done. Miskawaan is also a popular destination for weddings. A venue like Villa Lotus can hold around 60 guests comfortably for a beach wedding ceremo- ny and evening reception. And if you book well enough in advance, you could take over the whole estate, making it a very exclusive and memorable occasion.

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 39 Бесспорно роскошные виллы современного комплекса Miskawaan, раскинувшегося на северном побережье острова Самуи (Koh Samui), – это гарантированно незабываемые впечатления на всю жизнь, благодаря идеальному сочетанию комфорта, элегантного дизайна и чарующей атмосферы Таиланда. Каждая из 9 вилл оригинальна и имеет свои особенности, все они построены с учетом всех требований топ-класса. Здесь гостям гарантируется атмосфера умиротворенного уединения, индивидуальный сервис, ненавязчивая элегантность – все то, что сделает виллу местом, куда хочется возвращаться еще и еще! Виллы Miskawaan расположились среди зеленых пальм, по самой кромке пляжа, нежно омываемого кристально чистой во- дой тропического моря. Первых гостей комплекс Miskawaan принял в 2008 году, предоставив настолько качественные услуги, пятизвез- дочное размещение и уровень конфиденциальности, что редкий отель Великолепные виллы Miskawaan Роскошь в чарующей атмосфере класса люкс мог этим похвастаться. Восемь вилл расположены на пля- же Maenam на севере острова и одна на пляже Big Buddha, в несколь- ких минутах ходьбы от знаменитой золотой статуи Будды. Виллы, ко- торые могут вместить от 4 до 12 человек, полностью оборудованы на самом высоком уровне. Истинная жемчужина Miskawaan, восхитительная вилла Lotus с шестью спальнями, состоит из трех павильонов с Г-образным бас- сейном в окружении статуй. В павильоне по левую руку от бассейна – полностью оборудованная кухня, стильная столовая, элегантная зона для отдыха и релакса. Из зоны отдыха дверь ведет в наружную зону развлечений, где есть и бар, и обеденный стол, и даже фиксированная барбекю-жаровня и дартс. В двухэтажном павильоне в задней части дворика вы найдете гостиную и комнату с двуспальной кроватью и выходом на террасу. Оттуда открывается неповторимый вид на Сиамский залив! Возле этой комнаты – еще три спальни, каждая – сдвумякроватямииотдельнойваннойкомнатой.Нуавконцепавильо- на –пагодадлямассажаскаменнымводопадом,входвчастныйфитнесс- зал и сауну, что подтверждает атмосферу общего релакса. Апартамен- ты Master Suite занимают весь третий павильон, располагающийся с правой стороны бассейна. Оформленный со вкусом кабинет, гости- ная с 50-дюймовым LCD телевизором, шикарные спальни, где есть все для вашего удобства, включая халаты и тапочки, в ванных ком- натах – принадлежности от Erb, манящая джакузи. И 39-метровый песчаный пляж только в вашем распоряжении. Это оазис комфорта и спокойствия в нескольких шагах от океана. Перекусить можно и на вилле, и в беседке с видом на пляж. Поми- мо услуг менеджера, проживающего на территории виллы, и двух горничных, вы можете заказать персонального тайского повара. Разнообразноеменюсостоитизболее100наименованийблюд,кактра- диционной тайской кухни, так и соседних регионов, в том числе говя- дина и ягнятина из Австралии. Если вы любите готовить сами, то обя- зательно посетите местный рынок, где вы узнаете много интересного, а присоединившись к повару, получите наглядный урок тайской кух- ни. Еще при резервации виллы все ваши предпочтения в еде будут учтены. А на заказ в течение всего пары дней обеспечат доставку лю- бого деликатеса из любой точки мира. Это могут быть великолепные омары из штата Мэн, нежный лосось с Аляски, зеленые мидии из Новой Зеландии или гребешки из Средиземного моря. Это касается илюбыхалкогольныхинеалкогольныхнапитков.Стоиттолькозахотеть, и ваше желание будет исполнено. Все виллы Miskawaan идеально подходят для проведения свадебных церемоний. Например, вилла Lotus без проблем примет 60 приглашен- ныхнапляжнуюцеремониюивечернийкоктейль.Есливыобратитесь к нам заблаговременно, вилла будет целиком ваша, а для вас и ваших гостей это станет самым романтическим событием, которое запомнит- ся на всю жизнь. Style vacation

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

40 Statuss.cz Již třetím rokem od svého otevření dostává Mardan Palace Hotel prestižní cenu World Travel Awards – turistického Oscara, což potvrzuje vysokou kvalitu hotelových služeb i akcí! V lednu 2012 byly v Kataru zveřejněny nejlepší hotely v cestovním ruchu! Mardan Palace Hotel byl jmenován „Předním luxusním hotelem v Evropě“, „Předním SPA hotelem v Evropě“, „Předním SPA hotelem v Turecku“ a byl oceněn v kategorii „Nejlepší Prezidentský suite v Evropě“! Velkolepý komplex s mimořádným luxusem Mardan Palace Hotel se nachází na malebném pobřeží Středozemního moře, na ploše 180 000 metů čtverečních, v oblasti Lara, 15 km od letištěAntalya. Hotel ztělesňuje návrat k ohromujícímu zlatému věku Osmanské říše. Mezinárodně uznáva- ní projektanti zapracovali na architektuře hotelu, která navazuje na kultovní stavby Istanbulu – jako vzor hlavní budově resortu posloužil Dolmabahçe Palace a nad bazénem se klene kopie Galatského mostu. Mardan Palace Pearl of Antalya Na výstavbu nejdražšího hotelu bylo použito 10 000 metrů čtverečních zlata, 500 000 křišťálů a 23 000 metrů čtverečních italského mramoru. Mardan Palace je nejen nejluxusnějším hotelem, ale disponuje také jed- ním z největších sladkovodních bazénů na pobřeží s plochou 2 hektary. V bazénu se nachází akvárium s několika tisíci tropických ryb a po celém bazénu plavou sultánské gondoly. Pláže Mardan Palace Hotelu jsou považovány za nejlepší na pobřeží Středozemního moře. Z Egypta bylo na pláže dovezeno 9 000 tun nejjemnějšího písku. Sedm à la carte restaurací s výtečnou kuchyní, třípodlažní noční klub, Mardan Golf Club, jenž bude brzy otevřen, tenisové kurty, velké fontány a nejrůznější spa-centra se nachází na ploše 7 500 metrů čtverečních. Hosté si mohou vychutnat různé druhy masáží, hammam, thalassoterapii a kosme- tické služby. Nejdražší službou je kosmetické ošetření na bázi 24karátového zlata.StálýmihostyMardanPalaceHotelujsouRichardGere,SharonStone, Tom Jones, Monica Bellucci, Paris Hilton a významní obchodníci i politici. Mardan Palace Hotel je nejluxusnější hotel na pobřeží Středozemního moře Antalya a nabízí svým zákazníkům to nejlepší ze světového pohostinství! www.mardanpalace.com

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 41 Already for the third year since its opening, Mardan Palace Hotel has won the prestigious World Travel Awards – the tourism Oscar – which confirms the high quality of its hotel services and facilities! The best hotels in the tourist trade were announced in Qatar in January 2012. Mardan Palace Hotel was named “Leading Luxury Hotel in Europe”, “Leading Spa Hotel in Europe”, “Leading Spa Hotel in Turkey” and was awarded the title of “Best Presidential Suite in Europe” Thisspectacular,exceptionallyluxuriouscomplex,MardanPalaceHotel, is situated on the picturesque Mediterranean shore on 180 000 square meters in the Lara district, 15 km fromAntalyaAirport.The hotel embodies a return to the astonishing GoldenAge of the Ottoman Empire. Internation- ally respected designers collaborated in the hotel architecture which follows the cult buildings of Istanbul – Dolmabahçe Palace served as a model for the main building of the resort and a copy of the Galata Bridge arches over the swimming pool. 10 000 square meters of gold, 500 000 crystals and 23 000 square meters of Italian marble were used in the construction of this most exclusive hotel. Mardan Palace is not only the most luxurious hotel but it also has at its disposal one of the largest fresh-water swimming pools on the shore with an area of 2 hectares. The swimming pool contains an aquarium with several thousand tropical fish and sultanic gondolas floating in the whole swimming pool. The beaches at Mardan Palace Hotel are considered the best on the Mediterranean shoreline. 9 000 tons of the finest sand were imported from Egypt for these beaches. Seven à la carte restaurants offering exceptional cuisine, a three- storey night club, the soon to be opened Mardan Golf Club, tennis courts, massive fountains and various spa centers are located over a surface area of 7 500 square meters. Guests can enjoy various types of massage, Hammam, Thalassotherapy and cosmetic ser- vices. The most expensive service is a cosmetic treatment based on 24-carat gold. Regular guests of Mardan Palace Hotel include Richard Gere, Sharon Stone, Tom Jones, Monica Bellucci, Paris Hilton and well- known businessmen and politicians. Mardan Palace Hotel is the most luxurious hotel on the Antalya Mediterranean shore, offering its guests the ultimate in international hospitality! Style vacation

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

42 Statuss.cz Третий год подряд с момента открытия отель Mardan Palace получает самую престижную премию World Travel Awards – туристический «Оскар», что в очередной раз подтверждает высокое качество отеля, предлагаемых услуг и проводимых мероприятий! В январе 2012 года в Катаре стали известны лучшие из лучших в индустрии туризма! Отель Mardan Palace назван «Ведущим европейским отелем класса люкс», «Ведущим спа-отелем в Европе», «Ведущим спа-отелем в Турции» и награжден в категории «Лучший президентский сьют Европы»! РоскошныйотельMardanPalaceрасположилсянаживописномберегу Средиземного моря, на территории в 180 тыс. кв. м в регионе Лара, в 15 км от аэропорта г. Анталья. Отель олицетворяет собой возвраще- ние к непревзойденному в своем великолепии золотому веку Осман- ской империи. Дизайнеры, заслужившие международное признание, создали в отеле архитектуру, перекликающуюся со знаковыми соору- жениями Стамбула – прототипом основного здания курорта послужил дворец Долмабахче, а Галатский мост, перекинутый через бассейн, создан по проекту самого Леонардо да Винчи. Самый роскошный отель построен с использованием 10 тыс. кв. м листового золота, 500 тыс. кристаллов хрусталя и 23 тыс. кв. м итальянского мрамора. Mardan Palace не только самый дорогой отель, но еще и обладатель одного из самых больших на побережье бассейнов с пресной водой площадью 2 га. В бассейне размещен аквариум, который насчитывает тысячи тропических рыб и по всей площади бассейна плавают султан- ские гондолы. Пляжи Mardan Palace считаются лучшими на средизем- номорском побережье. Для них из Египта было завезено 9 000 тонн мягчайшего песка. Семь ресторанов высокой кухни, трехэтажный ночной клуб, гольф-клуб, который будет вскоре открыт, теннисные корты, гран- диозные фонтаны и всевозможные спа-салоны, расположенные на площади 7 500 кв. м. Гостям доступны всевозможные виды массажа, хамам, талассотерапия и услуги косметологов. Самая дорогая услуга – косметическая процедура на основе 24-каратного золота. Постоянными гостями Mardan Palace являются Ричард Гир, Шэрон Стоун, Том Джонс, Моника Беллуччи, Пэрис Хилтон, из- вестные люди бизнеса и политики. Mardan Palace – самый роскош- ный отель-дворец на Средиземноморском побережье Анталии, предоставляющий своим клиентам все самое лучшее из существу- ющего в области индустрии гостеприимства! Style vacation

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

THE CAMBRIDGE INSTITUTE У нас вы можете начать курс в любой день У нас вы сами составите расписание занятий При нашей организации курсов вы не пропустите ни одной лекции Учебные материалы на русском языке ZLEPŠETE SI SVOU ANGLICˇTINU УСОВЕРШЕНСТВУЙТЕ СВОЙ АНГЛИЙСКИЙ THE CAMBRIDGE INSTITUTE Информационные услуги: Purkyňova 74/2, 110 00 Praha 1, Tel.: 00420 221 501 014, email: www.cambridgeinstitute.cz U nás můžete kurz zahájit kterýkoli den U nás si sami utváříte svůj rozvrh hodin S naší strukturou kurzu nezameškáte ani jednu lekci Učební materiály v ruštině Подготовит вас для всех междунородных известных сертификатов Vás připraví na všechny mezinárodně uznávané certifikáty

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

44 Statuss.cz Constance Hotels Maldives Pohádkový resort www.constancehotels.com Souostroví Maledivy, oficiálním názvem Maledivská republika, je tvořeno řadou ostrovů poblíž rovníku v Indickém oceánu. Vzhled tropického ráje umocňují překrásné písčité pláže lemující celé pobřeží, průzračná voda, korálové útesy a fauna i flóra všeho druhu. Nejvhodnější dobou k návštěvě Malediv je období od února do dubna, kdy je zde nejtepleji a nejslunečněji. Jedním ze dvou komplexů, které Constance Hotels na Maledivy umístil, je Halaveli Resort. Tato čarovná oáza klidu se nachází v NorthAriAtoll, kde v blízkosti tyrkysové laguny nabízí svým hostům ubytování v 86 luxusních vilách. O tělo i duši návštěvníků zde pečují špičkoví terapeuti v Le Spa de Constance, kde lze kromě kvalitních masáží využít vířivky, sauny či mnoho bazénů. Gurmány jistě potěší tři restaurace, v nichž jsou servírovány vybrané pokrmy nejlepší kvality. Milovníci sportů mohou navštívit tenisové kurty či hřiště na volleyball. Příznivci potápění jistě ocení TGI Diving Center. Constance Moofushi Resort nacházející se v South Ari Atoll je vše- obecně považován za jedno z nejlepších míst k potápění na světě. Elegance bosých nohou je zde kombinována s luxusem celého resortu. Ubytovat se můžete v 86 vodních vilách a 24 plážových. Prvotřídní delikatesy jsou zde podávány ve dvou restauracích a další dva bary zajišťují návštěvníkům výbornou zábavu. Lázně Spa de Constance, nacházející se na vodě, nabízí přírodní léčení pomocí masáží a speciál- ních olejů. Energii získanou ze slunce mohou hosté využít při plavání v bazénu, aerobiku, potápění či obyčejném šnorchlování.

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 45 The Maldives, officially called the republic of Maldives, consists of many islands located in the Indian Ocean near the equator. The appearance of a tropical paradise is enhanced by beautiful sandy beaches lining the entire coastline, clear water, coral reefs and a great variety of fauna and flora. The most popular period to visit the Maldives is from February to april, when the islands experience the most sunshine and the warmest weather. The Halaveli Resort is one of the two Constance Hotels complexes lo- cated in the Maldives. This enchanting oasis is situated on the North Ari Atoll, where it offers accommodation in 86 luxury villas, close to a tur- quoise lagoon. In Le Spa de Constance, top therapists take care of the body and soul of their visitors via high-quality massage, whirlpools, saunas and numerous other pools. Gourmets will be delighted by the three restaurants, where meals of the highest quality are served. Sports enthusiasts can use the tennis court and volley ball playground. Diving fans will appreciate the TGI Diving Centre. The second resort, the Constance Moofushi Resort, located in South Ari Atoll,isrenownedasoneofthebestdivingspotsintheworld.Here,barefoot elegance combines with total luxury.Accommodation is available in 86 wa- ter villas and 24 beach villas. First-class delicacies are served in two restau- rants, while two bars provide excellent entertainment to visitors. Le Spa de Constance, situated on the water, offers natural healing through massage and the use of special oils. Guest may use the energy gained from the sun in the swimming pools, doing aerobics, or by scuba diving and snorkeling. Мальдивы, официальное название Мальдивская Республика, состоят из множества островов в районе экватора в Индийском океане. Ощущение тропического рая здесь усиливается благодаря прекрасным песчаным пляжам, окаймляющим береговую линию островов, чистой лазурной воде, большому количеству коралловых рифов и невероятному разнообразию флоры и фауны. Самый популярный период для посещения Мальдивских островов, с февраля по апрель, является самым теплым и солнечным. Удивительный пятизвездочный отель Halaveli Resort выполнен в виде выгнутой мальдивской лодки «дони», находящейся как будто на плаву. Он является одним из двух комплексов сети отелей Constance Hotels, находящихся на Мальдивах. Этот очаровательный оазис расположен вблизи бирюзовой лагуны в северной части атолла Ari (NorthAriAtoll), где время как будто на мгновение приостановило свой бег. Отель предлагает своим гостям размещение в 86 роскошных виллах. К вашим услугам три ресторана, где подают блюда, способ- ные удовлетворить вкус самых прихотливых любителей изысканной кухни. О гармонии души и тела позаботятся первоклассные терапев- ты центра релаксации, очищения и омоложения Le Spa de Constance, где располагаются сауны, джакузи и бассейны. Сторонники активного отдыха могут посетить теннисные корты и волейбольную площадку, а любители дайвинга оценят дайвинг-центр TGI. Constance Moofushi Resort расположен в южной части атолла Ari (South Ari Atoll) – одном из лучших в мире мест для дайвинга. Отель прекрасно сочетает в себе простую, спокойную элегантность с роско- шью пятизвездочного отеля. Проживание здесь возможно в 86 виллах на воде и в 24 на пляже. Первоклассные деликатесы двух ресторанов и многочисленные коктейли двух баров – будут приятным дополнени- ем вашего отдыха. Спа-центр Bath Spa de Contance, расположенный по мальдивским традициям прямо на воде, предлагает широкий спектр процедур природного лечения посредством массажей и уникальных масел. Энергию, полученную от яркого солнца Мальдив, можно использовать, плавая в бассейне, занимаясь аэробикой, дайвингом или прогуливаясь по океану на катамаране. Fairytale Land Сказочный уголок Style vacation

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

46 Statuss.cz Constance Lémuria Resort je překrásný hotelový komplex rozprostíra- jící se na nádherných bílých plážích Anse Kerlan. Je členem skupiny Relais & Châteaux a patří mezi nejkrásnější hotelové resorty, jež můžete na Seychelách navštívit. Lémuria disponuje 150 apartmány různého typu, kaž- dý však v té nejlepší kvalitě. Své chuťové pohárky zde může host potěšit ve třech restauracích a čtyřech barech. Milovníky golfu, ale i golfové začáteč- níky jistě potěší 18jamkové hřiště na profesionální úrovni. Návštěvníci mo- hou využít služeb lázní Shiseido Pavilion, kde se o ně postarají proškolení a zkušení terapeuti. Příjemné okolí hotelu tvoří vysoké, ve větru se pohupu- jící palmy a bambusové plantáže. Druhým Seychelským resortem, spadajícím pod Constance Hotels, je Éphelia Resort nacházející se na ostrově Mahé. Z překrásného hotelového komplexu se hostům nabízí pohled na mořský národní park Port Launay. V nádherných tropických zahradách, které zabírají plochu téměř 120 hekta- rů, se mohou návštěvníci ubytovat ve 267 apartmánech a vilách. Pro potěchu svýchzákazníkůnabízíhotelslužbypětirestauracíapětibarů.Relaxovatzde host může, kromě pláže, také ve Spa de Constance. Při 30 °C teplotách jistě všichni ocení 4 bazény, jež jsou vhodným místem k ochlazení i pobavení. Constance Hotels Seychelles Ráj na Zemi Seychely jsou republikou nacházející se na jižní polokouli, východně od afrického pobřeží v Indickém oceánu. rozkládají se na 115 ostrovech, z nichž je však jen 33 obydlených. Mezi nejznámější z ostrovů patří Mahé, Praslin, la Digue či Frégate. Style vacation

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 47 Республика Сейшельские Острова располагается в Южном полушарии, у восточного побережья Африки, в Индийском океане. Сейшелы состоят из более чем 115 островов, из которых, однако, только 33 обитаемы. Самыми известными островами являются Маэ, Праслин, Ла-Диг и Фрегат. Constance Lémuria Resort – это один из красивейших гостиничных комплексов Сейшельских островов, член международной сети Relais & Châteaux. Он расположен среди романтических пляжей Ансе Керлан на острове Праслин (Anse Kerlan, Praslin). Lémuria предлагает размещение в 150 номерах класса люкс, как в небольших двухэтаж- ных бунгало, так и в роскошных виллах, выстроенных в гармонии судивительнойкрасотойокружающейсреды.Отельоправдаетнадеж- ды самых взыскательных гостей, ожидающих увидеть высочайший стандарт роскоши и комфорта. Вы можете насладиться замечательной кухней, посетив три ресторана, а вечер провести за бокалом вина или коктейлемводномизчетырехбаров.Любителейигрывгольфпораду- ет лучшее на острове поле для гольфа с 18 лунками. К услугам гостей спа-центр Shiseido Pavilion, где о вас позаботятся опытные профес- сионалы. Пасторальные окрестности отеля замечательно дополняют высокие пальмы и бамбуковые плантации. Другим курортом Сейшельских островов, принадлежащим Constance Hotels, является Éphelia Resort, который находится на острове Маэ (Mahé). Шикарный комплекс предлагает своим гостям удивитель- ную панораму с видом на морской национальный парк Port Launay. Остановиться можно в одном из 267 апартаментов и вилл, располо- женных в прекрасных тропических садах на площади 120 гекта- ров. Для своих клиентов отель предлагает услуги пяти ресторанов и пяти баров. Кроме отдыха на безупречном пляже, вы сможете расслабиться в Spa de Constance и, при 30-градусной жаре, по досто- инству оценить четыре плавательных бассейна. www.constancehotels.com The republic of Seychelles is located in the southern hemisphere on the East african coast, in the Indian Ocean. This country comprises 115 islands, 33 of which are inhabited. among the most famous islands are Mahé, Praslin, la Digue and Fregate. The Constance Lémuria Resort is a splendid hotel complex, a member of Relais & Châteaux, stretching along the beautiful whiteAnse Kerlan beaches. It is one of the most beautiful resorts in the Seychelles. Lémuria has 150 various types of apartments, each one of the highest quality. Visi- tors’ taste buds will be tempted in the three restaurants and four bars. Golf enthusiastsandevenbeginnerswilldelightinthe18-holechampionshipgolf course. Visitors may use the services of the Spa de Constance with Shiseido Pavilion, where trained and experienced therapists provide excellent treat- ment. The hotel’s attractive surroundings are complemented by tall palm trees and bamboo plantations. The Éphelia Resort, situated on Mahé Island, is another Seychelles resort belonging to Constance.This stunning hotel complex offers guests a view of the Port Launay Marine National Park. The accommodation offered in 267 villas and suites is located in the beautiful tropical gardens of approximately 120 hectares. For guests’pleasure, the hotel offers the choice of five restau- rants and five bars. Apart from the beach, guests may also relax in the Spa de Constance.With temperatures of 30 °C, everyone will appreciate the four swimming pools – great places for relaxation and fun. Heaven on Earth Рай на земле

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

48 Statuss.cz Roberto Coin Love Chain Collection Náramek, růžové a bílé zlato 18 karátů s diamanty 18-carat pink and white gold bracelet with diamonds Браслет из 18-каратного белого и розового золота с бриллиантами

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 49 Rozumět skutečnosti, ale zároveň umět snít Možná bychom se měli bavit o současné finanční situaci, určitě by toho nebylo málo. Anebo bychom se měli zabývat budoucností, a to bychom zase museli zo- hlednit nejeden kontroverzní názor. Věnovat se vzácným a kvalitním šper- kům se dnes může zdát nepatřičné, ale právě šperky jsou můj život a moje práce, kterou mám pořád nadevše rád, o níž jsem vždy snil a díky níž jsem šťastný. Jsem velmi hrdý, že právě díky této práci mohou mnozí lidé spolu- pracovat a podílet se na tvorbě snů, nejen šperků. Sny jsou cenné dědictví a jejich smyslem je sytit naši duši, jež touží po radosti a lásce. Cit dokáže vyjádřit i prostá květina, stačí jen, aby za ní byl skryt smysl a abychom ji dávali s láskou, pokud však chcete vyjádřit sen, je potřeba klenot. Klenot v sobě skrývá jemnost květin, drahocennost přírody a hluboké kouzlo umě- ní a pocitů. Šperky dodnes zůstaly jedinečným a svůdným zhmotněním ne- omezené fantazie, pro niž se vžilo označení „tvořivost“ a která je pro mě, věčného snílka, jen nekonečným snem. Snílek Dragon Collection Náramek, růžové a bílé zlato 18 karátů s čirými diamanty, rubíny a smaltem 18-carat pink and white gold bangle with colorless diamonds, rubies and enamel Браслет из 18-каратного белого и розового золота с бриллиантами, рубинами и эмалью

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

50 Statuss.cz Perhaps we should talk about the current financial situation, there would certainly be much to say. Perhaps we should talk about the future and to do this, too many controversial points of view must be taken into account. It might seem inappropriate today to focus on precious and refined jewels, butthisismylifeandmyjob,whichIstilllove,whichI’vealwaysdreamtof and which makes me happy. I am extremely proud that this job is the way in which many people have the opportunity of collaborating and participating in the creation of dreams, besides jewels. Dreams are a priceless heritage, dedicated to nourish our most joyful and romantic soul. Certainly, a simple flower is sufficient to show emotion, when it is full of meaning and given with love, but if you want to offer a dream, then you need a jewel. A jewel encloses within itself the delicacy of flowers, the preciousness of Nature and thecomplexmagicofartandemotion.Tothisday,jewelshaveremainedthe exclusive and seductive materialization of a boundless imagination, which is called creativity and which, for me, an incurable dreamer, is but a never- ending dream. Dreamer Understanding Reality and still Knowing how to Dream Turtle Collection Prsten, růžové zlato 18 karátů s čirými a hnědými diamanty 18-carat pink gold ring with brown and colorless diamonds Кольцо из 18-каратного розового золота с прозрачными и коричневыми бриллиантами

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 51 Spider Collection Náramek, bílé leštěné zlato 18 karátů s čirými a černými diamanty 18-carat white and burnished gold bracelet with black and colorless diamonds Браслет из 18-каратного белого золота с прозрачными и черными бриллиантами Cocktail Collection Náušnice a prsten z růžového zlata 18 karátů s dubletem kamenů křišťálu a perleti, lemovaný diamanty 18-carat pink gold ring and earrings with double crystal and mother-of-pearl stones, trimmed with diamonds Серьги и кольцо из 18-каратного розового золота с кристаллами и жемчугом в обрамлении бриллиантов

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

52 Statuss.cz Мы можем без конца говорить о сегодняшней финансовой ситуа- ции. Или смотреть в будущее, принимая во внимание разные спорные мнения. Заниматься дорогими и качественными ювелирны- ми изделиями сегодня может показаться неуместным, но создание украшений – это моя жизнь и моя работа, которую я люблю прежде всего, о которой всегда мечтал и которая делает меня счастливым. Я очень горжусь тем, что многие люди могут работать вместе со мной и принимать участие в создании мечты, а не просто ювелирных укра- шений. Мечты – это ценное наследие, их целью является подпитка нашей души, что жаждет любви и радости. Эмоции может выразить и просто цветок, достаточно преподнести его с любовью и неким тай- ным смыслом, но если вы хотите выразить мечту, нужен драгоценный камень. Именно он таит в себе мягкость цветка, дары природы и глу- бокую магию искусства и чувства. Украшения по-прежнему остаются единственным соблазнительным воплощением неограниченной фан- тазии, это и есть «творчество», а для меня, вечного мечтателя, только бесконечная мечта. Мечтатель Постижение реальности, но и умение мечтать Vulcano Collection Náušnice a prsten z bílého zlata 18 karátů s ametysty a růžovými a žlutými safíry 18-carat white gold earrings and ring with amethysts, pink and yellow sapphires Серьги и кольцо из 18-каратного белого золота с аметистами, розовыми и желтыми сапфирами

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 53 robertocoin.com ChristyTurlingtonwearsIpanemaCollection

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

54 Statuss.cz stylebeautyOsobní příklad Osobně mi imponují muži, kteří mají rádi svou práci, jsou vkusně oblečení, hodně čtou, řídí pěkná auta a pravidelně o sebe pečují. To je důvod, proč se před pěti lety stal Charles mým obchodním partnerem. Když elegantní a stylově oblečený mladý Charles vychází ze dveří naší Kliniky Krásy, vidím, s jakým obdi- vem se na něj dívají ženy a s jakým respektem muži. Charles říká, že žádné jiné metody přesvědčování než osobní příklad nepoužívá. Vím však, že chytračí. Jednou jsem zaslechla jak Charles jednomu velmi bohatému člověku, kterého k nám přivedla jeho manželka, řekl: „Hlavní hrozbou pro vaše podnikání je váš vzhled. Na místě vašich partnerů bych se zamyslel nad tím, jak mohu věřit člověku, který takhle vypadá. Vypovídá to buď o hlouposti, nebo chamtivosti.Ani jedno z toho nemluví ve váš prospěch.“ Byla jsem tehdy přesvědčena, že vypukne hádka, ale mýlila jsem se. Nyní je tento pán naším pravidelným zákazníkem. Charles je nejen vynikající lékař a okouzlující muž, ale také špičkový psycholog. Díky němu u nás muži nyní absolvují postupy, jež donedávna považovali za nepřípustné: liposukci, omlazení laserem, biorevitalizaci a mnoho dalších.Ato proto, aby se na ně v zrcadle usmíval člověk, jenž je sám se sebou spoko- jen. Jinak není důvod tvrdě pracovat, řídit hezká auta a dbát na stylové oblékání… Personal Example I am personally impressed by men who like their work, are tastefully dressed, read a lot, drive nice cars and generally take care of themselves. This is the reason why Charles became my business partner five years ago. When elegant and stylishly dressed young Charles goes out of the door of our Beauty Clinic, I see admiration in the eyes of the women and respect in the eyes of the men who see him. Charles says that he does not use any other methods of persuasion than personal example. But I know he is an artful dodger. I once heard Charles tell a very rich man, brought in to us by his wife: “The greatest threat to your business is your appearance. If I were your partner, I’d think twice about trusting somebody who looks like you. It reveals either foolishness or greed. None of which speak in your favor.” I was then convinced that a quarrel would erupt, but I was wrong. Today, this gentleman is our regular client. In addition to being an excellent doctor and charming man, Charles is also a leading Psychologist. Thanks to him, men undergo procedures they would have considered inadmissible until recently: liposuction, laser rejuvenation, bio-revitalization and many others.And all this to see a smiling man who is satisfied with himself in the mirror. Otherwise, there is no reason to work hard, drive nice cars and pay attention to stylish clothes… Личный пример Мне нравятся мужчины, которые с удовольствием работают, со вкусом одеваются, много читают, ездят на хороших автомобилях и регулярно ухаживают за собой. Именно поэтому, пять лет назад Карл и стал моим партнером по бизнесу. Когда он, подтянутый, стильный, молодой, выходит к клиентам нашей Клиники Красоты, я вижу, с каким восхищением смотрят на него дамы, и с каким уважением мужчины. Карл говорит, что никаких других методов убеждения, кроме личного примера, он не применяет. Но я знаю, что он лукавит. Однажды я случайно услышала, как одному весьма состоятельному человеку, которого привела к нам супруга, он сказал: «Главная угроза вашему бизнесу – ваша внешность. На месте ваших партнеров я бы задумался, как можно доверять человеку, который так выглядит. Это говорит либо о глупости, либо о жадности. И то и другое вас не красит». Я тогда приготовилась к скандалу, но ошиблась. Теперь этот джентльмен наш постоянный клиент. Карл не только отличный врач и обаятельный человек, но еще и превосходный психолог. Благодаря ему, мужчины проходят у нас процедуры, которые еще недавно казались им жуткими: липосакцию, лазерное омоложение, биоревитализацию и многое, многое другое. Чтобы в зеркале им улыбался человек, который собой доволен. А иначе зачем много работать, ездить на хороших машинах и со вкусом одеваться?

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Tel.: +420 257 218 755. . www.interiordesign.cz Interior Design Sponsored by Geneva Consulting

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

56 Statuss.cz Klinika ESThÉ na pražských Příkopech patří k nejvyhledávanějším pracovištím estetické medicíny u nás Spektrum výkonů: Operace obličeje – facelift Korektivní operace nosu – rinoplastika Operace očních víček – blefaroplastika Operace poklesu obočí Chirurgické zvětšení rtů Operace prsou: modelace prsou, zvětšení prsou – augmentace, zmenšení prsou – redukce Operace povadlé stěny břišní liposukce: klasická, vibrační, ultrazvuková Korekce povadlé kůže stehen a paží Operace odstálých boltců Klinika ESThÉ má v českých podmínkách bezkonkurenční postavení z hlediska vybavení a kom- plexnosti poskytovaných odborných služeb v rámci estetické medicíny. Tým vysoce erudova- ných plastických chirurgů v čele s Doc. MUDr. Janem Měšťákem, CSc., vedoucím lékařem kliniky, je garancí absolutní profesionality a odborné úrovně poskytovaných služeb. Zástupcem vedoucího lékaře kliniky ESThÉ je MUDr. Libor Kment, který se spolupodílí na činnosti Kliniky plastické chirurgie v Nemocnici Na Bulovce. Dalším významným členem týmu je MUDr. Karel Urban, primář Kliniky plastické chirurgie Nemoc- nice Na Bulovce, který absolvoval četné stáže na pracovištích estetické chirurgie u nás i v zahraničí. Oba lékaři získávali cenné zkušenosti pod vedením docenta Měšťáka, přednosty Nemocnice Na Bulovce, a patří k nejlepším plastickým chirurgům v ČR. Filozofií kliniky ESThÉ je poskytovat klientovi komplexní služby plastické chirurgie v Praze a zaručit mu veškerý komfort od počáteční konzultace po pooperační péči s návazností na všechna dostupná odborná vyšetření. Na klinice plastické chirurgie ESThÉ bylo otevřeno nové stomatologické centrum ESThÉDENT. The spectrum of procedures: Facial cosmetic surgery – Facelift Corrective nose surgery – rhinoplasty Eyelid surgery – Blepharoplasty raising of lowered eyebrows lip enlargement surgery Breast surgery: breast modeling, breast enlargement – augmentation, breast reduction abdominoplasty – surgery of limp abdominal wall liposuction: classic, power-assisted, ultrasound Correction of flabby skin of thighs and arms Ear pinning – Otoplasty Спектр процедур: Операции по подтяжке лица – фейслифтинг Коррекция носа – ринопластика Пластика век – блефаропластика Подтяжка бровей Пластика губ: увеличение объема Пластика груди: моделирование груди, увеличение – аугментация и уменьшение – редукция Пластика живота Липоксация: классическая, вибрационная, ультразвуковая Подтяжка обвисшей кожи плеч и бедер Пластика ушных раковин Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. MUDr. Karel UrbanMUDr. Libor Kment Na nejlepší pražské adrese Tým kvalifikovaných odborníků se špičkovými technologiemi je tu pro vás Style beauty

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 57 Клиника ESThÉ давно вне конкуренции в Чешской Республике как с точки зрения оснащенности, так и комплексности предлагаемых услуг в области эстетической ме- дицины. Команда высококвалифицированных пластических хирургов под руководством доцента Яна Мештяка, ведущего специалиста клиники, является гарантией абсолютного профессионализма и высокого уровня предоставляемых услуг. Заместителем главного врача клиники является доктор Либор Кмент, практикующий и в Клинике пластической хирургии в больнице на Буловке (Nemocnice Na Bulovce). Опытнейший доктор Карел Урбан, главврач Клиники пластической хирургии в больнице на Буловке, прошел множество стажировок в центрах эстетической медицины в Чехии и за границей. Оба специалиста получили ценный опыт, работая под руководством доцента Мештяка, заведующего больницей на Буловке, и являются лучшими пластическими хирургами в ЧР. Философия клиники ESThÉ заключается в предоставлении клиентам комплексных услуг в области пластической хирургии и обеспечении максимального комфорта, от первой консультации и до послеоперационного ухода, всеми доступными профессиональными средствами. В клинике пластической хирургии ESThÉ открыт новый центр стоматологии ESThÉDENT. ESThÉ, a. s. Na Příkopě 17 Praha 1 – Staré Město Tel.: +420 222 868 811 , www.esthe-plastika.cz The Best Address in Prague ESThÉ Clinic in Prague’s Příkopy ranks among the most sought-after centers ofAesthetic Medicine in the country ESThÉ Clinic has an unrivalled position in the Czech conditions in terms of equipment and complexity of professional services provided in Aesthetic Medicine. The team of highly skilled plastic surgeons, headed by Professor Jan Měšťák, M.D., the Chief Physi- cian at the Clinic, is the guarantee of absolute professionalism and of the professional level of services provided. Deputy Chief Surgeon at the ESThÉ Clinic is Libor Kment, M.D., who participates in the work of the Clinic of Plastic Surgery at Na Bulovce Hospital. The other significant member of the team is Karel Urban, M.D., Chief Surgeon at the Clinic of Plastic Surgery at Na Bulovce Hospital. He has participated in many study programs at centers of Aesthetic Surgery in our country and abroad. Both physicians have gained valuable experience under the leadership of Prof. Měšťák, Chief Physician at the Clinic at Na Bulovce Hospital, who ranks among the best plastic surgeons in the Czech Republic. The philosophy of ESThÉ Clinic is to provide the client with comprehensive plastic surgery services in Prague and to guarantee him/her total comfort, from the initial consultation to post-operative care, with a link to all available special examinations. The new ESThÉDENT Stomatological Center has been recently opened at the ESThÉ Plastic Surgery Clinic. В самом центре Праги Клиника ESThÉ на пражском Пршикопе является ведущим центром эстетической медицины в Чехии Nové stomatologické centrum ESThÉDENT s. r. o. na klinice plastické chirurgie ESThÉ Tel.: +420 222 868 812 www.esthe-dent.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

58 Statuss.cz MUDr. Milena Vojtíšková aurum Clinic Estetická medicína nového tisíciletí – splňte si svůj sen Aurum Clinic Zborovská 56 Praha 5 – Malá Strana www.aurumclinic.eu Na pomezí pražské Malé Strany a Smíchova otevřela své brány nová klinika estetické medicíny se „zlatým“ jménem – aurum Clinic. Klinika nabízí širokou škálu estetických výkonů, zaměřuje se ale především na oblast omlazování pomocí injekčních aplikací a na oblast snižování váhy a korekce postavy pomocí neinvazivních zákroků. Nacházíme se v útulném interiéru kliniky ve Zborovské ulici a hovoříme s MUDr. Milenou Vojtíškovou. Paní doktorko, jaké zákroky vaše klinika nabízí? Naše klinika nabízí jak zákroky lékařské, tak zákroky doplňkové, nelékařské. Do lékařských, které jsou mini invazivní, lze počítat korekce některých vý- vojových vad, dále zvětšení či zpevnění prsou a zadečku, korekci nadměr- ného pocení, a to jak v podpaždí, tak na ploskách rukou či nohou. Hlavní těžištěnašíprácetkvívomlazovacíchprocedurách,předevšímodstraňování vrásek a získání mladistvějšího vzhledu, a to jak formou injekční, tedy bo- toxem, kyselinou hyaluronovou a dlouhodobými výplňovými materiály, tak za použití naší novinky, galvanoterapie. V čem se odlišujete od jiných podobných zařízení? Svůj koncept péče o klienty stavím na principu komplexnosti. Anti-aging není pouze péče o pleť a její omlazení, ale péče o celou výživu organismu. Nezajímám se tedy jen o krásu vnější, ale také o tu vnitřní, tedy zdraví. Věda postupuje mílovými kroky. Bohužel, stejně rychle se zvyšuje i stres v podobě časové vytíženosti, nedostatku spánku a nevyvážené stravování. To se samozřejmě promítne do našeho zdraví, a to nejen ve formě zhoršené kvality naší pleti, ale i nárůstem civilizačních onemocnění u stále mladší populace. Jaký je tedy postup a přístup ke klientovi, který se k vám objedná? V prvé řadě každému klientovi vyhovíme v jeho prioritním požadavku, tím bývá odstranění vrásek a navrácení mladistvého vzhledu. Kombinuji jak metodiku aplikace botoxu a výplňových materiálů, tak i následnou péči ve formě galvanizace pokožky a kůže. Nicméně ruku v ruce nabízíme i péči o klientovo vnitřní zdraví, které s tím vnějším velmi úzce souvisí. Jaký je podíl domácí a zahraniční klientely? Pokud zahraniční klientelou rozumíme zákazníky, jež se narodili v cizině, je to přibližně padesát na padesát. Zahraničním klientům, kteří překonávají delší vzdálenosti, jsme schopni časově se přizpůsobit. Prozradíte, která ze známých osobností je ve vaší péči? Nezastírám, že pečuji o známé tváře. Žádné konkrétní jméno vám však ne- prozradím. V tomto směru musím být důsledná, promiňte. Ne nadarmo na našich stránkách najdete heslo: Naše diskrétnost, vaše krása. Toho se držím.

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 59 На границе пражских районов Малая Страна (Malá Strana) и Смихов (Smíchov) открылась новая клиника эстетической медицины с «золотым» названием – aurum Clinic. Клиника предлагает целый ряд эстетических процедур, но прежде всего, сосредотачивает свое внимание на омолажении, снижении веса и коррекции фигуры с помощью неинвазивных методов. В уютной клинике на улице Зборовска (Zborovská 56) мы встретились с врачом Миленой Войтишковой и попросили ее рассказать обо всем подробней. Какие основные процедуры ваша клиника предлагает? Мы используем как инвазивные методы лечения и коррекции, так и неинвазивные. К инвазивным относятся увеличение или под- тяжка груди и ягодиц, устранение повышенной потливости, как в подмышечных впадинах, так и в области ладоней и стоп. Основное направление работы нашей клиники – омолаживающие процедуры, прежде всего это устранение морщин и восстановление тонуса, эластичности и общего молодого вида кожи, с помощью инъекций ботокса, гиалуроновой кислоты, использования филлеров и нашей новинки – гальванотерапии. Чем клиника отличается от других подобных? Свою концепцию заботы о клиентах я основываю на принципе ком- плексности. Антивозрастная медицина – это не только уход за кожей, это комплексная забота об организме в целом. Следовательно, меня интересует не только красота внешняя, а и внутренняя – здоровье. Наука продвигается семимильными шагами, к сожалению, так же Эстетическая медицина нового тысячелетия – исполните свою мечту быстро увеличивается стресс от недостатка времени и сна, несбалан- сированного питания. Это, конечно, отражается на нашем здоровье, внешнем виде и состоянии кожи, и, к сожалению, об этом говорит растущее количество «болезней цивилизации» у все более молодого поколения. Антивозрастная медицина способна остановить биологи- ческий процесс старения и повернуть стрелки времени вспять. Каковы следующие шаги после записи на прием? В первую очередь мы акцентируем внимание на приоритетном желании каждого клиента, к примеру, устранение морщин и воз- вращение молодости взгляда и кожи. В этом случае комбинируем методику инъекции ботокса с использованием филлеров, затем делаем гальванизацию эпидермиса и кожи. Но рука об руку идем и с заботой о внутреннем здоровье клиента, которое тесно связано с внешним видом. Каков процент местной и иностранной клиентуры в клинике? Если под иностранной клиентурой подразумеваем тех, которые родились за границей и живут здесь, то это приблизительно 50 на 50. Для иностранцев из ближнего и дальнего зарубежья, мы всегда готовы пойти навстречу и подстроиться под их график. Кто из знаменитостей пользуется услугами вашей клиники? Я не скрою, что к нам ходят известные люди. Но никакого конкрет- ного имени я не назову. В этом я должна быть последовательной, извините. Не зря на нашем сайте вы найдете девиз: «Наша деликат- ность – ваша красота». Этого принципа я всегда и придерживаюсь. Style beauty MUDr. Milena Vojtíšková, Jitka Zelenková a Ilona Csáková při slavnostním otevření. MUDr. Milena Vojtíšková při konzultaci. MUDr. Milena Vojtíšková při konzultaci.

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

60 Statuss.cz MUDr. Elena Furdecká specialista na estetickou medicínu Image Line studio Karlovo náměstí 17 Praha 2 – Nové Město Tel.: +420 602 209 702 Radiofrekvenční lifting – opravdové omlazení! Absolutní jedničkou v oblasti bezoperačního faceliftu a tvarování postavy je RF lifting nebo termolifting. Podle vědců patří budoucnost anti-aging terapií RF liftingu. Tento postup je výrazně účinnější než klasicky facelift Po absolvování běžného faceliftu se rozšířené póry, mimické vrásky, rozšířené cévy, pigmen- tové a stařecké skvrny objevují i nadále. S přibý- vajícím věkem se ztenčuje dermální vrstva kůže, což facelift nevyřeší. Pouze patřičná hustota a plnost dermální vrstvy dodají obličeji mladý a svěží vzhled. Bezoperační RF lifting je bezpečný a vysoce efektivní. Při zákroku prostupuje vysokofrek- venční vlnění do hlubokých vrstev kůže, tkáň se prohřívá, a tím dochází k rozpouštění tuku v buňkách, zrychlení metabolických procesů, k napínání kolagenových vláken a k tvorbě elas- tinu. RF lifting je vhodný k ošetření povadlé a vrásčité pleti. RF liftingem se velmi efektivně redukují tukové zásoby v obličeji (tváře, dvojitá brada), vyplňují se i hluboké vrásky. Efekt po kúře, jež sestává z 6 až 10 ošetření, vy- drží až 5 let. Již po prvním ošetření je pleť vidi- telně pevnější a napnutější. RF lifting – šetrná a účinná náhrada plastických operací,ihnedpoošetřeníseklientmůževrátitdo normálního života. Vsalonu Image Line si můžete dopřát i další me- tody z oblasti estetické medicíny, jako je mezote- rapie, injekční výplně na bázi kyseliny hyaluro- nové, vyhlazení vrásek (botox) a mnoho dalších. Odborné poradenství je zdarma po předchozí objednávce. Радиолифтинг – реальное омоложение! Абсолютным лидером в области без- операционной подтяжки лица и кор- рекции эстетических недостатков фигуры сейчас является радиоволновый лифтинг или термолифтинг. По мнению ведущих мировых косметологов, будущее антивоз- растной терапии именно за радиочастот- ным лифтингом. Это процедура не только сопоставимая с пластической операцией, но и значительно ее превосходящая. Радиолифтинг вместо подтяжки При обычной подтяжке расширенные поры, мимические и хрономорщины, сосудистаясетка,возрастнаяпигментация, как правило, сохраняются. И основная возрастная проблема – истончение дер- мального слоя – подтяжкой не решается. А именно плотность и «наполненность» дермального слоя придают лицу моло- дой «свежий вид». В основе принципа действия радиолифтинга лежит радиовол- новое излучение. Радиоволны, проникая в слои дермы и минуя эпидермис, генерируют тепло, что позволяет активи- ровать синтез фибропластов, которые уси- ливают выработку коллагена и эластина. Радиолифтинг способствует восстановле- нию всех функций кожи, дает возможность пролонгировать результат за счет естествен- ных ресурсов организма. Кожа как бы полу- чает новый мощный толчок к регенерации и омоложению.Послехирургическойподтяж- ки черты лица меняются в результате натя- жения кожи (особенно в случае перетяжки), и вы действительно можете не узнать себя в зеркале. После радиолифтинга вы увиди- те себя помолодевшей на 10 лет. Радиолифтинг–этоабсолютнобезболезнен- ная процедура, при ее проведении не требу- ется применение анестезии или охлажде- ние кожи. Отсутствие реабилитационного периода позволяет пациенту не менять привычный распорядок дня. Длительность курса в среднем составляет порядка 6-10 процедур, эффект от радивол- новой терапии сохраняется в течение 5 лет. В салоне Image Line проводятся и такие процедуры эстетической медицины, как мезотерапия, инъекции гиалуроновой кис- лоты, ботокса и много других. Процедуры назначаются после консультации специали- ста (консультация бесплатная, по предвари- тельной записи). Style beauty

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 61 Ambiente Restaurante Brasileiro | Babyluxury | Beltissimo | Blue Willi’s | Café Pavlína Cerruti | Cinque Trussardi Jeans | Crabtree&Evelyn | Emirates | Flamant Home Interiors Franck Provost | Geox | Kogo Ristorante | Little Foot | Marionnaud|Micha|MillhouseSushi Nike|PralinkovýCLUB| eNailShop|OptikStudio | Podlahárna.com | Pharmacy at Henry’s Ralph Lauren G-STAR Ben Sherman | Riedel e Wine Glass Company Sabai ai Massage Centers | GALLIANO VERSACE SHOPS | SERVICES | RESTAURANTS | GARDEN | 3D CINEMA Slovanský dům | Na příkopě 22 | Prague 1 www.slovanskydum.com Shopping gallery Slovanský dům Oasis in the heart of Prague

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

62 Statuss.cz stylegourmet Dítě štěstěny Abych byl upřímný, jen stěží uvěřím svých kolegům, kteří si stěžují na náročnost našeho povolání. Možná, že je to jen koketérie lidí, jež měli to štěstí a získali nejlepší práci na světě. Dělám food kritika pro jeden známý mezinárodní časopis.Amou pracovní náplní jsou návštěvy nejlepších restaurací po celém světě. Pokaždé objednám minimálně tři jídla z jídelního lístku restaurace. Někdy dokonce i dezert. Kromě toho, food kritik posuzuje nejen jídla z nabídky restaurace, ale i originalitu, stylový interiér, kva- litu obsluhy, včetně práce vrátného, číšníků, vrchního a sommeliera, a dokonce i pohodlnost parkoviště u restaurace. Bez falešné skromnosti mohu říct, že člověk mého povolání musí mít vytříbený vkus, a to nejen fyziologický, ale i estetický. Považuji se nejen za kulinářského gurmána a požitkáře, ale i znalce potěšení. Mám rád svou práci, která mi umožňuje rozvíjet svůj talent. Mimochodem, američtí lékaři a psychologové, jež mají slabost pro vypracovávání a zveřejňování různých hodnocení „užitečnosti“, nedávno přiznali, že nejvíce závidění- hodnou profesí je profese food kritika! Tak tedy jsem opravdu dítě štěstěny!Ajediná věc, která mě trápí, je sklon k nadváze… The Child of Fortune To be honest, I hardly believe my colleagues who complain about the demands of our profession. Maybe it is just a pretension of people who have been so lucky as to get the best job in the world. I am a food cri- tic for a famous international magazine.And my job description is to visit the best restaurants throughout the world. On every occasion, I order at least three à la carte courses in a restaurant. Sometimes even the dessert.Afood critic assesses the meals offered in the restaurant, as well as the originality, stylish interior, quality of service, including that of the hostess, serving staff, head waiter and sommelier, and even the proximity of the parking lot. Without any false modesty, I could say that a person of my profession has to have refined taste, not only physiological, but also aesthetic. Besides a culinary gourmet and epicurean, I also consider myself a connoisseur of delights. I enjoy this job which enables me to develop my talents. By the way, theAmerican physicians and psychologists who have a weakness for elaborating and publishing various evaluations of “usefulness”, recently admit- ted that the profession of food critic is the most enviable of all! So I am really a child of fortune!And the only thing that bothers me is the tendency to gain weight… Счастливчик Откровенно говоря, мне сложно поверить в сетования моих коллег о тяжести их непростого ремесла. Наверное, здесь все-таки больше кокетства людей, которым повезло заполучить лучшую работу на свете. Я – ресторанный критик одного известного международного журнала. И по роду своей деятельности посещаю лучшие рестораны по всему миру. Каждый раз я заказываю минимум три блюда из меню ресторана. Иногда еще и десерт. Кроме того, критику приходится оценивать не только фирменные блюда из ресторанного меню, но и оригинальность, стильность интерьера, качество обслуживания, включая работу швейцара, официантов, метрдотеля и сомелье, и даже удобство ресторанной автопарковки. Без ложной скромности могу сказать, что у человека моей профессии, обязательно должен быть развит вкус, и не только физиологический, но и эстетический… Я считаю себя не просто гастрономическим гурманом, а сибаритом – тонким ценителем удовольствий. Я люблю свою работу, которая дает моим талантам развиться. Кстати, американские медики и психологи, обожающие составлять и публиковать разнообразные рейтинги «полезности», недавно наиболее завидной признали специальность ресторанного критика! Так что я – настоящий счастливчик! А беспокоит меня только одно – склонность к полноте…

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 63 Soběslavská 32 , Praha 3 Tel.: + 420 777 146 999. Fax: +420 224 210 222 E-mail: www.absinth.to Новый магазин и Show Room “Wine List” открывает для своих посетителей мир уникальных алкогольных лакомств. Эксклюзивные напитки и угощения со всего мира теперь всего в нескольких шагах от вас. A new boutique and Show Room «Wine List» opens for its quests the world of unique alcohol delicacies. Exclusive beverages and dainties from all over the world are now several steps from you. Nová prodejna a Show Room “Wine List” otevírá pro své návštěvníky svět unikátních alkoholických lahůdek. Exkluzivní nápoje z celého světa jsou vám nyní nablízko. Новая линейка брендовых напитков от Фруко-Шульц A new line of brand spirits from Fruko-Schulz Nová řada značkových nápojů od Fruko-Schulz ● Богатая карта эксклюзивных французских и итальянских вин A reach list of exclusive French and Italian wines Široký sortiment exkluzivních francouzských a italských vín ● Дизайнерское оформление подарочных алкогольных комплектов Design of gift alcohol sets Designerské provedení dárkových alkoholických setů Классические Мозельские рислинги и немецкие шампанские вина Classical Mosel rieslings and German champaign wines Klasické moselské ryzlinky a německá šumivá vína ● Итальянское нефильтрованное пиво и оригинальные алкогольные десерты Italian unfiltered beer and original alcohol desserts Italské nefiltrované pivo a originální alkoholické dezerty ● Коллекции русской водки премиум класса Царская Золотая и Imperial Collection Collections of Russian Premium Vodka «Csar’s Gold» and «Imperial Collection» Kolekce ruské vodky prémiové kvality Carská Zlatá a Imperial Collection

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

64 Statuss.cz Buddha-Bar Prague Calendar Jak vůbec vznikl nápad k nafocení prvního luxusního kalendáře Buddha-Bar Prague? Nápad se zrodil v hlavě Event managerky Ilony Korálové, která měla od začátku jasnou představu, že fotografkou takto výjimečného projektu bude Mia Mirrelli. Mia Mirrelli fotí převážně ženy a ženskou módu, a to stylem, jenž je typický jen jí, jednoduše dech beroucím. S nafocením kalendáře sou- hlasila s nadšením, protože Buddha-Bar navštěvuje, zamilovala si jeho podmanivý prostor i místní sushi. Navíc ji učaroval nápad, že se v kalendáři neobjeví modelky nebo celebrity, jak už to bývá, ale místní hostesky. Vtip je v tom, že host si může odnést kalendář s dívkou, která ho i obsloužila. Celý kalendář se nese v duchu východu. Hostesky byly stylizovány do východních kultur, aby ještě více podtrhly celý dojem ze specifického, mystického a sexy prostoru Buddha-Baru. Chcete i vy získat krásné fotografie od Mii Mirrelli? Tak neváhejte a přijďte si zakoupit kalendář Buddha-Bar Prague. Pokud naleznete ve svém kalendáři věnování od samotné fotografky Mii Mirrelli, vy- hráli jste focení zdarma!!! Šanci na výhru má 5 šťastlivců, tak neváhej- te, zbývá už jen pár kalendářů a zakoupit ho můžete přímo na recepci Buddha-Bar Prague. How did the idea for shooting the first lavish Buddha-Bar Prague calendar ever arise? The idea was the brainchild of Event Man- ager, Ilona Korálová, who had a clear concept from the outset that the photographer of this exceptional project would be Mia Mirrelli. Mia Mirrelli photographs mostly women and women’s fashion in her typical, unique and simply breathtaking style. She agreed with enthu- siasm to shoot the calendar, because she has been to Buddha-Bar and has fallen in love with its captivating premises and local sushi. In addition, she was enchanted by the idea that no models or celebrities would be featured in the calendar, as is usual, but rather the local host- esses. The point is that a guest can carry away the calendar with the girl who has waited on him. The entire calendar is created in the spirit of the East. The hostesses were dressed in Eastern attire to further emphasize the whole impression of the distinctive, mystical and sexy premises of Buddha-Bar. Do you also want these beautiful photographs by Mia Mirrelli? Don’t hesitate to come in and buy the Buddha-Bar Prague calendar. If you find the dedication by the photographer Mia Mirrelli herself in the calendar, you will win a free photo shoot!!! Five lucky people have the chance of winning. Don’t delay, there are only a few calendars left and these may be purchased at the reception desk of Buddha-Bar Prague. Как вообще родилась идея создания первого календаря Buddha- Bar Prague? Менеджер по корпоративным мероприятиям Илона Коралова с самого начала была совершенно уверена, что фотографом проекта должна стать Миа Мирелли. Миа имеет свой собственный стиль работы и предпочитает фотогра- фироватьвосновномженщиниженскуюмоду.Онасвоодушевлением отнеслась к предложению, так как является поклонницей как интерье- раBuddha-BarPrague,такиподаваемыхтамсуши.Большевсегоейпо- нравилась идея с моделями для календаря – не звезды и знаменитости, как это всегда бывает, а обычные девушки, работающие в Buddha-Bar Prague. Необычность заключается в том, что на страницах календаря гость видит девушку, которая только что его обслуживала. Весь кален- дарьвыполненввосточномстиле.Девушкивобразевосточныхкраса- виц еще больше подчеркивают образ специфического, мистического и сексуального интерьера Buddha-Bar. У вас тоже есть желание получить эксклюзивные фотографии от Мии Мирелли? Тогда не тяните, приходите и станьте счастливым обладате- лем первого эксклюзивного календаря Buddha-Bar Prague. А если вы обнаружите там пожелания от самой Мии Мирелли, то вы получаете уникальную возможность бесплатной фотосессии у нее!!! Шансы на выигрыш имеют только пять счастливчиков, не откладывайте, оста- лось только несколько штук, а приобрести их можно прямо на ресеп- шен Buddha-Bar Prague. Style gourmet

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 65 Buddha-Bar Prague Jakubská 649/8 Praha 1 – Staré Město Tel.: +420 221 776 400 www.buddha-bar.cz Buddha-Bar Prague rozšířil svou nabídku o Business lunch. Každý všední den od 11:00 do 15:00 si můžete vychutnat pohodovou atmosféru Buddha-Baru. Buddha-Bar Prague расширил меню предложением бизнес-ланчей. Каждый будний день с 11:00 до 15:00 вы можете насладиться приятной атмосферой ресторана Buddha-Bar. The Buddha-Bar Prague extends its offer with the Business Lunch. Every weekday from 11:00 to 15:00 you can enjoy the free and easy atmosphere in the Buddha-Bar.

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

66 Statuss.cz «Гостеприимство – священный долг» – гласит старинная грузинская пословица. Грузия – страна с древнейшей историей и самобытной культурой. По глубокому убеждению грузин богатство человека измеряется не количеством денег, а числом друзей. Если у вас нет возмож- ности побывать в Грузии, то познако- миться с грузинской кухней можно в недавно открывшемся ресторане Tbilisi. Грузинская кухня характерна своей лю- бовью к мясу и овощам. Не менее попу- лярны орехи, которые используются для при- готовления соусов и кондитерских изделий. В национальной грузинской кухне многие блюда принято готовить на открытом огне, с использованием специальных костров и вертелов. Традиционно используются ка- менные и глиняные сковороды. Грузинская кухня немыслима без различных соусов, которые кардинально отличаются от прочих составом и технологией их приготов- ления. В качестве основы для соусов всегда используются растительные ингредиенты – кислые соки из фруктов и ягод, пюре из тер- „Pohostinství je svatá povinnost“ – říká staré gruzínské přísloví. Gruzie, to je země s dávnou historií a unikátní kulturou. Gru- zínci jsou hluboce přesvědčeni, že lidské bohatství není měřeno množstvím peněz, ale počtem přátel. Pokud nemáte možnost Gruzii navštívit, můžete gruzínskou kuchyni poznat v nově otevřené restauraci Tbilisi. Specifikem gruzínské kuchyně je použití masa a zeleniny. Neméně populární jsou ořechy používané pro přípravu omáček a cukrářských výrobků. Mnoho jídel v gruzínské národní ku- chyni je určeno k vaření na otevřeném ohni s použitím speciálního ohně a rožňů. Tradičně se rovněž používají kamenné a hliněné pánve. Gruzínská kuchyně se neobejde bez různých omáček, které se od ostatních omáček zásadně liší složením a postupem jejich přípravy. Jako základ pro omáčky se vždy používají rostlinné složky – kyselé šťávy z ovoce a lesních plodů, pyré z granátového jablka nebo rajčat. Nesmí chybět ani strouhaný česnek. Gruzie, stejně jako “Hospitality is a sacred duty” according to an old Georgian proverb. Georgia – this is a country with an ancient history and unique culture. Georgians are profoundly convinced that human wealth is not meas- ured by the amount of money, but by the number of friends you have. If you do not have the possibility of visiting Georgia, you can get to know Georgian cuisine in the recently opened Tbilisi restaurant. Aspecific feature of Georgian cuisine is the use of meat and vegetables. Nuts used in the preparationofsaucesandconfectioneryareequal- ly popular. Many foods in the Georgian national cuisine are intended for cooking over an open fire with the use of a special fire and spits. Tradition- ally, also stone and clay cookware is used. Georgian cuisine is not possible without a variety of sauces, which fundamentally differ from other sauces in their composition and preparation proc- ess. Herbal ingredients – the sour juice of fruit and berries, purée from pomegranate or tomato –arealwaysusedasabasisforthesauces.Grated garlic may also not be absent. Georgia, like Georgian cuisine, is traditionally associated with wine. A study by European re- searchers confirms the penetration of the wine- growing culture into Europe from the territory of Georgia. Therefore, it can be assumed that Georgia is the oldest wine-growing country. Georgian wines are of varying quality, but the best of them certainly cannot be replaced by wines from other countries. The most famous variety is Saperavi, one of the oldest vineyards. The most famous brands of Georgian wines are “Khvanchkara”, “Saperavi”, “Kindzmarauli”, “Manavi”, “Ojaleshi”, “Tsolikauri”, “Mukuzani” and “Gurjaani”. Georgian Restaurant Tbilisi Style gourmet gruzínská kuchyně, jsou tradičně spojovány s ví- nem. Studie evropských výzkumných pracovní- ků potvrzují pronikání kultury vinařství do Evro- py právě z území Gruzie. Lze tedy předpokládat, že Gruzie je nejstarší vinařskou zemí. Gruzínská vína mají různou kvalitu, nejlepší z nich však zcela jistě nelze nahradit víny z jiných zemí. Nejznámější odrůdou je Saperavi, která patří knejstaršímvinicím.Nejvíceznáméznačkygru- zínských vín jsou „Khvanchkara“, „Saperavi“, „Kindzmarauli“, „Manavi“, „Ojaleshi“, „Tsoli- kauri“, „Mukuzani“ a „Gurjaani“. на, граната или помидоров. И обязательно тертый чеснок. Грузию,какигрузинскуюкухню,невозможно представить без вина. Существуют исследо- ванияевропейскихученых,подтверждающие факт проникновения культуры виноделия в Европу именно с территории Грузии. Таким образом, можно считать, что Грузия является самой старой винодельческой страной. Гру- зинские вина бывают разного качества, но адекватно заменить лучшие из них винами из других стран просто невозможно. Самый зна- менитый сорт винограда – это саперави, одна из древнейших лоз. Самые известные марки вина – «Хванчкара», «Саперави», «Киндзма- раули», «Манави», «Оджалеши», «Цоликау- ри», «Мукузани», «Гурджаани».

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 67 Tomášská 14/21, Praha 1 Tel.: +420 257 313 130 www.restauracetbilisi.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

БУТИКИ ■ РЕСТОРАНЫ ■ ОТЕЛИ ■ НЕДВИЖИМОСТЬ ВЕСНА/ЛЕТО 2011 ПРАГА КАРЛОВЫ ВАРЫ БУТИКИ ■ РЕСТОРАНЫ ■ ОТЕЛИ ■ НЕДВИЖИМОСТЬ ОСЕНЬ / ЗИМА 2011 ПРАГА КАРЛОВЫ ВАРЫ ШОППИНГГИД■осень/зима2011www.statuss.cz Průvodce po buticích a obchodech je unikátním nástrojem pro organizování efektivního a příjemného nakupování v Čechách určený ruskojazyčným turistům. Časopis odpovídá na tři otázky: co koupit, kde a kolik co stojí. Pracujeme s reálným portfoliem obchodů v Praze a Karlových Varech a poskytujeme ruskojazyčným turistům nejaktuálnější informace o sortimentu a slevách v obchodech. Unikátní bezplatný systém distribuce SHOPPING GUIDE do nejlepších restaurací, hotelů, autosalonů, butiků, golfových klubů v Praze a Karlových Varech, VIP salonku pražského letiště ruzyně, na paluby leteckých společností, které létají z ruska a ostatních států SNS do Prahy a Karlových Varů, včetně soukromých, a poštovní rozesílání na VIP adresy v Moskvě, Petrohradu a Kazani. Kontakty Tel.: +420 777 328 287 Tel.: +420 777 725 500 (Czech, russian) Tel.: +420 604 174 819 (Czech, russian) Redakce magazínu STATUSS Jáchymova 63/3, 110 00 Praha 1 – Josefov Tel. / fax: +420 226 235 055 Tel.: +420 777 328 287 www.statuss.cz Přivítejte lesklou přílohu magazínu STATUSS Nové číslo JARO–LÉTO 2012 ШОППИНГ ГИД ПО ПРАГЕ И КАРЛОВЫМ ВАРАМ Je v Čechách prvním a jediným rusky psaným průvodcem po buticích a obchodech s unikátním systémem distribuce Vychází 2x ročně (JarO–lÉTO, PODZIM–ZIMa) Jazyková mutace ................................ ruský jazyk Formát................................................................a5 Náklad......................................................... 15 000 Cena inzerce 1/1 strana.....................10 000 CZK

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

38 Шоппинг Гид Шоппинг Гид 39 Последние коллекции одежды и обуви от известных итальянских дизайнеров Armani Junior, Burberry, Hugo Boss, Roberto Cavalli, D&G, Moncler, Simonetta, Fendi, Fay, DKNY, Guess, Parrot, Pinko по очень разумным ценам. Причем здесь можно одеться сразу всей семье – для детей от 3 месяцев до 16 лет представлен огромный выбор одежды этих замечательных дизайнеров, а разме- ры, что предназначены детям 16 лет, легко могут подойти и их родителям. Где ТЦ Kotva 3-й этаж nám. Republiky 8 Прага 1 ТЦ Spektrum 2-й этаж Obchodní 113 Čestlice, Прага Kids Prestige Что обувь и одежда для детей и взрослых ТЦ Kotva ТЦ Kotva / Kids Prestige – 3 этаж / nám. Republiky 8, Praha 1 Teл.: 224 801 201 / Пн.–пт. 09.00–20.00, сб. 10.00–19.00, вс. 10.00–18.00 OC Spektrum / Kids Prestige – 2 этаж / komerční zóna Průhonice–Čestlice /Teл.: 271 752 007. Пн.–вс. 10.00–21.00 www.kidsprestige.cz Широкий ассортимент продукции известных брендов на площади 220 м2. Итальянская детская одежда, обувь и аксессуары класса люкс для мальчиков и девочек от 3 месяцев до 16 лет Коллекция Осень 2011/Зима 2012 KP_Status příloha A5_8-11 1.9.2011 12:28 Stránka 1 Тысячи русскоговорящих туристов узнают о вас при размещении вашей рекламы в приложении к журналу STaTUSS на русском языке ШОППИНГ ГИД Pr článek nebo inzerce ve speciální příloze magazínu STaTUSS ШОППИНГ ГИД (SHOPPING GUIDE) osloví tisíce rusky mluvících návštěvníků Čr Je v Čechách prvním a jediným rusky psaným průvodcem po buticích a obchodech s unikátním systémem distribuce Первый и единственный в Чехии глянцевый шоппинг гид на русском языке с уникальной системой дистрибьюции www.statuss.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

70 Statuss.cz Bago SaSaZu Prague Vyhlášená pražská restaurace SaSaZu rozšířila své prostory o nový salonek Bago, jenž je ideál- ním místem pro vychutnání doutníku v soukro- mí, zhodnocení kvality koňaku nebo uspořádání soukromé večeře. Je to jediné místo, kde je den- ní světlo, a tak zde můžete v klidu pracovat na svém počítači bez vyrušení. Dekorace místnosti je v duchu restaurace SaSaZu a stane se pro vás inspirujícím stimulem pro pracovní nasazení i obranou před jakýmkoli stresem. The renowned SaSaZu restaurant in Prague has extended its premises with the new lounge – Bago (meaning “fresh” in Filipino). This is the ideal spot to enjoy a cigar in private, sip a cognac or arrange a private dinner. Here you can work in peace on your computer in the daylight, with- out any distractions. The room is decorated in the theme of the SaSaZu restaurant, which will be your motivating incentive and defense against any stress. ИзвестныйпражскийресторанSaSaZuтеперь предлагает своим гостям новый уютный зал Bago («свежесть» в переводе с филиппинско- го). Идеальное место, чтобы выкурить сига- ру, побаловать себя коньячком или назначить свидание. Днем здесь светло, и вы спокойно можете поработать за ноутбуком. Зал выдер- жан в стиле ресторана SaSaZu и может стать для вас дополнительным мотиватором и за- щитить от возможных стрессов. Style news and tips Úspěšný rok 2011 pro Porsche Inter Auto CZ Rekordní prodeje nových (10 282) i ojetých (3 329) vozů v historii zaznamenala loni společ- nost Porsche Inter Auto CZ, největší prodejce nových vozů v ČR. Společnosti se dařilo i v ob- lasti servisu, když zákazníkům prodala více než 400 000 servisních hodin. Zůstává tak největ- ším poskytovatelem servisních služeb v České republice. V prosinci se Porsche Inter Auto CZ stalo nově oficiálním autorizovaným servisem a zároveň prodejním zastoupením vozů značky Bentley pro ČR. A Successful Year 2011 for Porsche Inter Auto CZ Porsche Inter Auto CZ company, the largest seller of new cars in the Czech Republic, has registered a record sale of new (10 282) and used (3 329) cars in its history.The company was also successful in the area of service, selling more than 400 000 service hours to their clients. So it remains the largest provider of maintenance services in the Czech Republic. In December, Porsche Inter Auto CZ became the new official authorized service and sales representative of Bentley cars in the Czech Republic. Успешный 2011 год для Porsche Inter Auto CZ Рекордные продажи новых и подержанных автомобилей отметила в прошлом году ком- пания Porsche Inter Auto CZ, самый крупный продавец новых автомобилей (10 282) в ЧР. Компания продолжает лидировать и в обла- сти предоставления сервисных услуг – было продано более чем 400 000 сервисных часов. С декабря Porsche InterAuto CZ стала офици- альнымавторизованнымсервиснымцентром и представительством Bentley в ЧР. www.porsche.cz Salon Richie Luxusní místo pro vaše mazlíčky Salon nabízí profesionální služby v oblasti úpra- vy a péče o krásu a zdraví psů a koček. Dobu če- kání vám zpříjemní nejen posezení s šálkem kávy illy, ale i obchod s velkým výběrem kosmetiky, doplňků a stylového oblečení pro psy. Dokonalý střih, léčivé a relaxační procedury s použitím nej- kvalitnější izraelské kosmetiky… všechny tyto profesionální služby a mnohem více naleznete v Saloně Richie a to za příjemné ceny! Salon Richie Luxurious venue for your pets The salon offers especially professional services in the area of grooming and care of the health and beauty of dogs and cats. Your waiting time will be made more pleasant, not only by sipping a cup of illy coffee but also browsing in the shop with its wide selection of cosmetics, accessories and stylish dog clothes.The perfect cutting, grooming and relaxation procedures with the utilisation of top-quality Israeli cosmetics… you will find all these professional services (and much more) in Salon Richie and at reasonable prices! Салон Richie Роскошное место для ваших питомцев Салон предлагает профессиональные услуги в области ухода за внешним видом и здоро- вьем собак и кошек. Здесь же вы можете при- обрести эксклюзивную косметику, аксессуа- ры и стильную одежду для ваших питомцев. Профессиональная стрижка, лечебные и спа- процедуры с использованием качественной из- раильской косметики – это и многое другое за доступные цены вы найдете в Cалоне Richie! Slezská 19 , Praha 2 – Vinohrady (vedle Vinohradského pavilonu) Tel.: +420 608 885 540 www.salonrichie.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 71 Zasloužilý pracovník kultury Ruské federace Člen Moskevské organizace Svazu výtvarných umělců SSSR Čestný člen Svazu umělců z Maďarska Člen Evropské rady umělců AkademikAccademia Internazionale Il Convivio v Itálii Držitel medaile Franze Kafky Nositel řádu „Zlatý věnec“ za rozvoj tvůrčích a kulturních vztahů s maďarským lidem Více než 50 osobních výstav v různých evropských zemích Zvláštní cena Mezinárodní akademie Il Convivio za techniku v kategorii „Malba“, obrazy „Večer“ a „Bárky na jezeře“ Valerij Gudimenko Malíř Валерий Гудименко Художник Заслуженный работник культуры Российской Федерации Член Московской организации Союза художников СССР Почетный член Союза художников Венгрии Член Европейского союза деятелей искусств Академик итальянской академииAccademia Internazionale Il Convivio Кавалер медали Франца Кафки Кавалер ордена «Золотой венок» за развитие творческих и культурных связей с венгерским народом Более 50 персональных выставок в различных странах Европы Специальная премия за технику Международной академии Il Convivio (Италия), категория «Живопись», за картины «Вечер» и «Барки на озере» «Живописная манера Валерия Гудименко в картине «Вечер» может слу- жить примером в том, что касается композиции и значения перспек- тивы, а также цветовой гаммы. Аналитическое использование красок определяет научный подход. Синева неба и воды не затрагивает зати- шья луга, и они пребывают в каком-то сказочном единении, благодаря по- лихромии, поднятой на поэтическую высоту и перешедшей в подлинную креативность. Палитра художника, благодаря созвучию цвета, света иперспективыусиливаетощущениестиля,тоестьтехэлементов,кото- рые известны только человеку, обладающему многолетним творческим опытом и способному воплотить это в произведении…» – так обосновал награждение Валерия Гудименко премией «Поэзия, проза и изобразитель- ное искусство 2010» Энза Конти (Enza Conti), искусствовед итальянской академии Il Convivio (Giardini Naxos, 24 октября 2010 г.). www.european-art.wz.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

72 Statuss.cz Buď fit do plavek a bav se s pohybovým ovladačem Kinect pro Xbox 360, jenž je ideálním nástrojem pro domácí cvičení. Ocení ho hlavně maminky na mateřské či pracu- jící ženy trpící trvalým nedostatkem volného času avšechny,kdochtějíbýtletoskrásnějšíaštíhlejší. Ještě nikdy nebylo tak snadné udělat něco pro své tělo a zažít při tom nejen dřinu s potem ve tváři, ale i trochu zábavy. Tento projekt je určen sku- tečně každému a to bez rozdílu pohlaví, věku či časových možností. Get Fit in a Swimsuit and Have Fun KinectproXbox360motioncontrolleristheideal instrument for home physical exercise. It will be appreciated mainly by mothers on maternity lea- ve or working women suffering from a chronic lack of free time and all those who want to be more beautiful and slimmer this year. It has never been so easy to do something for your body and to experience, in addition to hard work and sweat, a little fun during exercise as well. This project is genuinely intended for everyone, regardless of gender, age or time available. Будь красоткой и развлекайся с сенсором Kinect для Xbox 360 – идеальным устройством для занятий спортом дома. Оце- нят его и мамочки в декрете, и работающие женщины с хронической нехваткой свобод- ного времени. А также все те, кто хочет стать красивой и стройной. Еще никогда не было так легко сделать что-то полезное для своего тела, не напрягаясь, а в форме игры. Этот про- ект предназначен каждому вне зависимости от пола, возраста и занятости. Style news and tips TOUCH OF FASHION by Czech Tourism proběhne na Letišti Praha Ruzyně od poloviny února do konce března 2012. V průchozím pro- storu mezi terminály 1 a 2 bude možné zhlédnout 25 černobílých snímků předního módního foto- grafa Marka Musila. V příštím ročníku Fashion Week 2012 budou tyto snímky vydraženy a zís- kaný finanční obnos bude věnován na charitativ- ní účely. The exposition will take place at the Prague Ru- zyně Airport from the middle of February to the end of March 2012. In the walkway between Terminals 1 and 2, it will be possible to view 25 black-and- white images by the prominent fashion photographer Marek Musil. In the next annual event of FashionWeek 2012, these photo- graphs will be auctioned and the money acquired will be donated to charities. Выставка будет проходить в Аэропорту Пра- га Рузине с половины января до конца марта 2012. Между терминалами 1 и 2 можно бу- дет посмотреть работы ведущего фотографа моды Марка Мусила в черно-белом исполне- нии. На предстоящей Fashion Week 2012 эти фотографии будут выставлены на продажу, вырученные средства пойдут на благотвори- тельные цели. Vdechněte vlasům život s novinkou Syoss Beauty Elixír Problémysesuchýmialámavýmivlasytrápímno- hožen.ŘešenínabízíznačkaSyoss,kteránynípři- chází s novinkou Syoss Beauty Elixír, intenzivní hydratační vlasovou péčí za atraktivní cenu. Tato skvělá inovace na olejové bázi obsahuje vysoký podíl pečujících olejů, jež se rychle vstřebávají do vlasů, čímž vyživují a uhlazují vlasová vlákna. Umožňují tak dosažení viditelně krásnějšího lesku bez nadměrného zatěžování vlasů. Breathe New Life into your Hair with the New Syoss Beauty Elixir Problems with dry and brittle hair trouble many women. Syoss brand provides the solution in the form of the new Syoss Beauty Elixir – intensive moisturizing hair care at an attractive price. This excellent innovation has an oil base containing a high percentage of nurturing oils, which are rapidly absorbed by your hair, thereby nourishing and smoothing the hair. In this way, a visibly more beautifulshineisachievedwithoutyourhairbeing excessively burdened. Вдохните жизнь в ваши волосы с новинкой Syoss Beauty Elixir Проблемы ломких и сухих волос испытывают многие женщины. Решение проблемы пред- лагает фирма Syoss – интенсивный увлажняю- щий уход Syoss Beauty Elixir по очень привле- кательной цене. Это инновационное средство содержит высокий процент микромасел, кото- рые легко впитываются, оживляют и увлажня- ют волосяные волокна, придавая волосам здо- ровый блеск без чрезмерного утяжеления.

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 73 Poprvé v Praze písečná animace „Mystická Praha“ Umění, které ohromilo svět! Film z písku v reálném čase. Umělec vytvoří svá mistrovská díla za úžasného doprovodu kytary. Jeden obraz nahrazuje druhý při plném zachování děje, magické tóny kytary lákají do nové dimense, kde se obrazy z písku a hudby prolínají, tvoří jedineční témata a přenášejí nás do neznámého světa opravdového umění. Nenechte si ujít šanci uvidět vzácnou show – mistrů umění písečné animace je na celém světě jen několik! “Mystical Prague” Sand Animation for the First Time in Prague The art that has captivated the world! a film produced from sand in real time. The artist creates his mas- terpieces during an amazing solo guitar accompaniment. Individual images smoothly alternate and combine in a captivating story. The magical notes of the guitar entice to a new dimension where the sand images and the sound of music blend, creating distinctive the- mes and transporting the viewer to the unknown realms of true art. Do not miss this chance of seeing a rare show – there are only a few masters of sand animation in the world! Фильм из песка в режиме реального времени. Под удивительные звуки гитары художник творит свои шедевры. Одна картина сменяет другую, полностью сохраняя сюжет, волшебные звуки гитары манят в новое пространство, где образы из песка и музыки создают уникальные темы и уносят в неведомый мир настоящего творчества. Не пропустите свой шанс увидеть незабываемое шоу – мастеров песочной анимации в мире всего несколько! Впервые в Праге песочная анимация «Мистическая Прага» Искусство, удивившее мир! Facebook: Suzanna Sand Tel.: +420 777 725 500

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

74 Statuss.cz Nemo Collection od Roberto Coin Nenajdete vhodnější dárek pro ženu ve znamení Ryb, kterou byste rádi obdarovali prstenem, ná- ramkem či přívěskem. Šperky z bílého smaltu a broskvového zlata, černého smaltu s bílým a žlutým zlatem nebo bílého zlata s diamanty před- stavují ducha signovaných kolekcí Roberto Coin; jsou hravé, překvapující a s potěšením nabízí nové vize a neobvyklé předměty. Nemo Collection by Roberto Coin You will not find a more appropriate gift for a lady born under the sign of Pisces, to whom you would like to present a ring, bracelet or pendant. The jewelry items set in white enamel and peach gold, black enamel with white and yellow gold or white gold with diamonds, represent the spirit of the signed Roberto Coin collections. They are playful and surprising, offering delightfully new visions and unusual items. Коллекция Nemo от Roberto Coin Не найти лучшего подарка для женщины под знаком Рыб, будь то кольцо, браслет или под- веска. Белая эмаль с розовым золотом, черная эмаль с белым и желтым золотом, вариант в белом золоте с бриллиантами, – каждое из этих украшений точно передает дух коллек- ций Роберто Коина: играющий, удивляющий, восхищающий, открывающий новые фанта- стические миры. Nová kolekce Swarovski jaro/léto 2012 „Swing, Sing and Shine“ vzdává hold vintage stylu a pro sezonu jaro/léto 2012 se stane bar- vitým trhákem. Kreativní ředitelka Swarovski, Nathalie Colin, prostřednictvím šperků a doplň- ků vypraví příběh všestranné mladé ženy, jež prochází přerodem ze studentky v budoucí hvěz- du, která si postupně zvyká na svět plný slávy a záře reflektorů. 2012 Swarovski New Spring/Summer Collection “Swing, Sing and Shine” pays tribute to the vin- tage style and for the 2012 Spring/Summer sea- son becomes a colorful hit. Swarovski’s creative director, Nathalie Colin tells the story, by means of jewelry and accessories, of a versatile young woman, who is reinvented from student to fu- ture star and who is gradually getting used to the world of fame and to being in the limelight. Новая коллекция Swarovski весна-лето 2012 Коллекция Swing, Sing and Shine отдает дань винтажному стилю и в новом сезоне станет ярким бестселлером. Креативный директор Swarovski Натали Колин посредством укра- шений и аксессуаров пишет историю мо- лодой женщины, которая проходит путь от студентки до будущей звезды и постепенно привыкает к миру славы и успеха. Style news and tips Přepychové dárky k Valentýnu z kolekce ESCADA Home Tenounké ložní prádlo ze směsi hedvábí a ba- vlny, měkké jako prachové peří, květované ručníky, luxusní hedvábné polštáře… V Praze se poprvé objevila v prodeji kolekce textilií od světově známé značky Escada. V prodeji v pražských buticích Escada (Pařížská 21, Praha 1) a Escada Sport (Na Příkopě 19–21, Praha 1). Sumptuous Gifts for Valentine’s Day from the ESCADA Home Collection Very delicate bedding in a mixture of silk and cotton, soft as downy feathers, floral towels, lu- xurious silk cushions…This textile collection by the world-renowned Escada brand has appeared in Prague for the first time. These may be purchased at the Escada boutique in Prague (Pařížská 21, Praha 1) and Escada Sport (Na Příkopě 19–21, Praha 1). Роскошные подарки ко Дню святого Валентина от ESCADA Home Тончайшее постельное белье из смеси шелка и хлопка, мягкие, как перышки, полотенца, роскошные шелковые подушки… Впервые в Праге в продаже появилась коллекция тек- стиля от всемирно известного бренда Escada. В продаже в пражских бутиках Escada (Pařížská 21, Прага 1) a Escada Sport (Na Příkopě 19–21, Прага 1).

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

www.littlefoot.cz shop Slovanský dům

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

76 Statuss.cz Hodný Tom Pojmenovala ho Tom. Trávili spolu celé dny. Bavil ji nejrůznějšími hrami, písničkami, seznamoval ji s novými zajímavými lidmi. Pomáhal jí psát referáty a slohové práce, řešit písemky, hledat materiál na referáty do školy. A to všechno bez mentorování typu „pořádně se zamysli“, „soustřeď se“, „nechytej lelky“… Máma je pořád v práci, tátu vidí v lepším případě dvakrát za měsíc – má jinou rodinu, starší bratr už několik let žije ve svém pokoji jako na vzdálené planetě. Věčně mají něco neodkladného, důležité schůzky, nečekané okolnosti. To její nejlepší kamarád Tom nikam nespěchá, nebrblá a nevykrucuje se. Je vždycky ochotný poskytnout jí všechny své intelektuální zdroje a technické možnosti. Jen pořádně si popovídat mu dělá problémy. Nemá totiž duši, nemůže s ní jít na výlet, do kina nebo prostě jen na procházku. Počítač Tom ji zkrátka nemůže zbavit samoty. Good Old Tom She named him Tom. They spent whole days together. He entertained her with various games and songs, acquainted her with new, interesting people. He helped her to write papers and essays, pass exams, look for material for school papers. And all without mentioning things like, “Think properly!” “Concentrate!” or “Don’t fiddle”… Mom is always at work, she sees her Dad, at best, twice a month – he has another family. Her older brother, for several years already, has been living in his room as if on a distant planet. They always have something urgent to do, important meetings, unexpected circumstances. But her best friend, Tom, is not hurrying to go anywhere, does not grumble or make excuses. He is always willing to provide her with all his intellectual resources and technical possibilities. Only having a good conversation causes problems. Because he does not have a soul and cannot go on a trip with her, to the cinema or just for a walk. Computer Tom simply cannot relieve her loneliness. Добрый Том Она назвала его Том. Они проводили вместе все дни напролет. Он развлекал ее играми, песнями, знакомил с новыми интересными людьми. Он помогал ей писать рефераты и сочинения, выполнять контрольные работы, находить материалы для докладов в школе. И все это без нравоучений типа «подумай сама», «постарайся сосредоточиться», «соберись с мыслями», «не отвлекайся на ерунду»… Мама постоянно на работе, папу она видит в лучшем случае два раза в месяц – у него другая семья, старший брат уже несколько лет живет в своей комнате, как на отдельной планете. У них вечно неотложные дела, важные встречи, непредвиденные обстоятельства. А ее лучший друг Том никуда не бежит, не ворчит и не отмахивается от просьб. Он всегда готов предоставить в ее распоряжение все свои интеллектуальные ресурсы и технические возможности. Вот только с разговорами по душам у него проблемы. Он – совершенно бездушен, не может пойти с ней в поход, в кино или просто погулять. Компьютер Том не готов избавить ее от одиночества. kids

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

OD Kotva OD Kotva / "Kids Prestige" - 2. patro / nám. Republiky 8 / Praha 1 / tel.: 224 801 201 / Po - Pá 09 - 20, So 10 - 19, Ne 10 - 18 OC Spektrum / "Kids Prestige" - 1. patro / komerční zóna Průhonice - Čestlice / tel.: 271 752 007 / Po - Ne 10 - 21 www.kidsprestige.cz Velký výběr značek a zboží na ploše 220 m2. Large brands and goods selection on surface of 220 m2. Большой ассортимент брендов и товара на площади 220 m2. Italian baby luxury clothing, shoes and accessories for boys and girls from 3 months to 16 years. Collection Autumn 11/ Winter 12 Итальянская детская одежда, обувь и аксессуары класса люкс для мальчиков и девочек от 3 месяцев до 16 лет. Коллекция Осень 11/ Зима 12 Italské dětské luxusní oblečení, obuv a doplňky pro chlapce a dívky od 3 měsíců do 16 let. Kolekce Podzim 11/ Zima 12

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

78 Statuss.cz Style kids Jaké to je vystupovat před publikem si poprvé vyzkoušely desítky dětí. K nim se přidalo také 6 z těch, které se zúčastnily předvánoční soutěže „Staňtesenašíhvězdou2011“,vyhlášenouspolečnostíAupaysdesmimis,a podařilosejimzvítězit.Těchto6dětskýchtvářípředvánočníkampaněnafo- tilo exkluzivní portréty, jejichž autorem je Jadran Šetlík, a na módní přehlíd- ceAu pays des mimis, která se konala ve Volcano Complex, se představilo v modelech světových návrhářů v kolekcích KENZO kids, Paul Smith Junior, Lili Gaufrette a Junior Gaultier. Večerem provázela Bára Nesvadbo- vá, na přehlídkovém molu se předvedly kromě dětí i zkušené profesionálky jako např.Andrea Verešová s dětmi Vanessou a Danielem, které po mamin- ce zdědily mimo jiné i vlohy pro modeling.Andrea letos převzala štafetu po Báře Nesvadbové a stala se společně se svými dětmi novou tváří Au pays des mimis. Po módní přehlídce bylo pro všechny děti připraveno plno zába- vy – vánoční workshop, disco party DJ Jiřího Buriana, balon dekor, soutěž v kreslení ideálního pokoje a bohaté občerstvení. Na tomto předvánočním setkání s francouzskou módou pořádaném společnostíAu pay des mimis se ovšem nenudili ani dospělí, kteří tentokrát nebyli středem zájmu, ale pyš- ným doprovodem svých dětí. Kdo je dětskou hvězdou Au pays des mimis?

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 79 Шесть победителей конкурса «Стань нашей звездой 2011» и их эксклюзивные портреты от известного фотографа Ядрана Шетлика были представлены на модном показе Kenzo kids, Paul Smith, Lili Gaufrette и Junior Gaultier в Volcano Complex. Впервые выступили перед публикой десятки детей – участники конкурса, организован- ного бутиком французской моды Au pays des mimis. Вела вечер Бара Несвадбова, на подиуме появились и профессионалы, например Андреа Верешова с детьми Ванессой и Артуром. В этом году именно они стали новым лицомAu pays des mimis. После показа детей ждали увлекательные мастер-классы, детская дискотека с ди-джеем Йиржи Бурианом, конкурс по рисованию, волшебный декор из воздуш- ных шаров и разнообразное угощение. На вечеринке не скучали и взрослые, только на этот раз они были не в центре внимания, а гордым сопровождением своих детей. Who is the Star ofAu pays des mimis? Six winners, out of those who participated in the pre-Christmas campaign and the “Become our Star 2011” contest, were announced by Au pays des mimis. The winners, together with many other children, had the unique opportunity of trying out what it is like to parade on a catwalk before an audience. These six children – the faces of the “Become our Star 2011” Christmas campaign – were photographed by Jadran Šetlík. They also per- formed at the fashion show held by the Au pays des mimis company in the Volcano Complex, Prague. The models presented the new collections of world famous designer brands such as Kenzo kids, Paul Smith Junior, Lili Gaufrette and Junior Gaultier. The entire evening was presented by Bára Nesvadbová. Experienced pro- fessionals, such as Andrea Verešová and her children, Vanessa and Daniel (who certainly inherited their mother’s modeling talents) also paraded on the catwalk in addition to the children.Andrea took over from Bára Nesvad- bová to become, together withVanessa and Daniel, the new face ofAu pays des mimis for this year. After the fashion show, plenty of fun awaited the kids in the Christmas workshop, disco party held by DJ Jiří Burian, balloon decor, drawing com- petition and tasty refreshments.As is traditional atAu pays des mimis’par- ties, the children were the center of attention. The adults were the proud accompaniment to the children who had such a great time.

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

80 Statuss.cz Happy Birthday to Daniel by www.mimis.cz Břehová 8 Praha 1 – Josefov Tel.: +420 724 784 403 ● OC Nový Smíchov Plzeňská 8, Praha 5 Tel.: +420 724 784 401 ● Pasáž Černá růže Outlet & Showroom Na Příkopě 12/853, Praha 1 Tel.: +420 724 784 402 Pro ročního chlapečka Daniela jsme zvolili nádherný obleček z jarní kolekce KENZO kids, kterou najdete v nově otevřené prodejně Au pays des mimis, v Břehové 8, nedaleko Pařížské ulice. Cena bundičky je 2 299 CZK. For birthday boy, Daniel, who is just turning 1 year, we have chosen a beautiful outfit from the new 2012 Spring Collection by KENZO kids, being exclusively sold at Au pays des mimis in Břehová 8, near Pařížská Street. The price of jacket is 2 299 CZK. Для годовалого малыша Даниела мы выбрали роскошный костюмчик из весенней коллекции KENZO kids, которую можно увидеть в новом бутике Au pays des mimis на улице Бржегова (Břehová 8), возле Парижской. Цена куртки: 2 299 CZK.

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 81 Sweet news the best 2011 Hairdressing Awards Kadeřníkem roku 2011 se stala Jana Burdová z Teplic. Více než tisíc hostů sledovalo v sobotu 4. února v Průmyslovém paláci v pražských Holešovicích slavnostní vyhlášení výsledků kadeřnické soutěže Czech and Slovak Hairdressing Awards, která již dvanáctým rokem probíhá za podpory Schwarzkopf Professional, divize profesionální vlasové kosmetiky firmy Henkel. Před slavnostním vyhlášením výsledků soutěže byla představena celosvě- tová premiéra vlasových trendů Essential Looks FLUX Collection 1:2012. Парикмахером года 2011 стал Яна Бурдова из Теплиц. Более тысячи гостей в субботу 4 февраля в Промышленном дворце в Голешовицах стали свидетелями награждения победителей престижного конкурса Czech and Slovak Hairdressing Awards, который проходит уже двенадцатый год под патронажем Schwarzkopf Professional, ведущего специалиста в области ухода за волосами фирмы Henkel. Перед объявлением результатов конкурса состоялась мировая премьера трендов Essential Looks FLUX Collection 1:2012. Jana Burdová of Teplice was named the 2011 Hairdresser of the Year. On Saturday, February 4, more than 1 000 guests attended the festive announcement of the results of the Czech and Slovak Hairdressing Awards competition in Prague’s Industrial Palace in Holešovice. This event has already been held for the 4th year, with the support of Schwarzkopf Professional, Henkel compa- ny’s division of professional hair cosmetics. Before the festive announcement of the competition results, the world premiere of hair trends, Essential Looks FLUX Collection 1:2012, was presented.

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

82 Statuss.cz Sweet news the best Slavnostním odhalením nového Porsche 911 pro české zákazníky plným okouzlujících momentů provázela moderátorka Klára Dole- žalová, hosty přivítal Mag. Josef Roider, generální ředitel společnosti Porsche InterAuto CZ. Nabitému programu dominovala exkluzivní videomappingová show, provedená v Česku vůbec poprvé. Pozornost návštěvníků poutala nejen nová 911, ale i populární zpěvačka Lucie Bílá, která za své vystoupení sklidila velké ovace. Světově proslulá DJ LayDee Jane zajistila kvalitní hudební zábavu. Mag. Josef Roider, generální ředitel Porsche Inter Auto CZ Richard Vegera, Porsche Brand Manager Lucie Bílá s Richardem Vegerou Lucie Bílá s Porsche 911 Carrera S

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 83 Торжественная презентация нового Porsche 911 состоялась и в Чехии. Ведущей вечеринки была Клара Долежалова. Гостей приветствовал генеральный директор компании Porsche InterAuto CZ Йозеф Ройдер. Впервые в ЧР вниманию гостей было представлено эксклюзивное видео-шоу. Популярная певица Люция Била и известная DJ LayDee Jane создали незабываемую атмосферу праздника. The Ceremonial Unveiling to Czech Customers of the New Porsche 911 was filled with delightful moments and hosted by the presenter Klára Doležalová. Guests were welcomed by Mag. Josef Roider, Director General of Porsche InterAuto CZ company.An exclusive video mapping show, performed in the Czech Republic for the first time, dominated the full program.As well as the visitors’attention being drawn to the new 911, popular singer Lucie Bílá was the subject of great acclaim for her performance. The world-renowned DJ, LayDee Jane, provided the quality musical entertainment. Anna Gruberová a Kateřina Wheeler Anna Gruberová a Vladimír Šmicer Lucie Bílá s Josefem Roiderem Klára Doležalová s Porsche 911 Carrera S Klára Doležalová, moderátorka večera Anna Gruberová, Porsche Importer Director DJ LayDee Jane

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

84 Statuss.cz PRADA has once more introduced an innovation. This time it has grabbed the attention of admirers of fashion and design, thanks to the concept of a special museum created in Paris to be opened for a mere 24 hours. This unique project of the PRADA fashion brand, in col- laboration with Francesco Vezzoli and AMO, think tank of architect Rem Koolhaas, opened its doors in Paris in the historical Palais d’Ié- na. This building was constructed between 1936 and 1946 according to the proposal of Auguste Perret. PRADA 24 h Museum PRADA opět přichází s něčím novým. Tentokrát se do hledáčku ob- divovatelů módy a designu z celého světa dostala díky konceptu speci- álního muzea, které vzniklo v Paříži na pouhých 24 hodin. Jedinečný projekt módní značky PRADA ve spolupráci s Francescem Vezzolim a AMO, think tank architekta Rema Koolhaase, otevřel v Paříži své brány v historickém Palais d’Iéna, budově postavené v letech 1936–1946 podle návrhu Augusta Perreta. PRADA опять удивляет. На этот раз поклонники моды и дизайна со всего мира стали свидетелями уникального проекта. Музей PRADA, в результате сотрудничества Франческо Веццоли и АМО, исследовательского подразделения архитектурного бюро Рема Колхаса, открыл свои двери всего лишь на 24 часа в Париже в Йенском дворце, построенном в 1936–1946 годах архитектором Огюстом Перре.

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 85 Sweet news the best Módní přehlídka kolekce jaro–léto 2012 v butiku PRADA v Pařížské Italská módní značka prezentovala limitovanou kolekci potiště- ných hedvábných šátků. Šátky jsou čtvercové, s různými tematicky seskupenými motivy (pohlednice, automobily, chryzantémy, tanec, květiny, golf, logo a další). www.facebook.com/Prada Fashion Show of 2012 Spring/Summer Collection in the PRADA boutique in Pařížská Street The Italian fashion brand presented its limited collection of printed silk scarves. The scarves are square, with various thematically grou- ped motives (postcards, cars, chrysanthemums, dance, flowers, golf, logo and others). Модный показ весна-лето 2012 в бутике PRADA на Парижской Итальянский бренд презентовал свою лимитированную коллекцию шелковых платков с принтами. Они квадратные, с тематическими мотивами, которые можно объединить в группы (открытки, автомобили, хризантемы, танец, цветы, гольф, логотипы и другие).

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

86 Statuss.cz Sweet news the best Křest kalendáře Taťány Kuchařové v Buddha-Bar Prague Slavnostního křtu se zúčastnili zástupci společnosti BA Navigation, nejbližší přátelé a rodina Miss World 2006 Taťány Kuchařové. Samotného aktu se poté zhostil režisér Jiří Menzel s manželkou Olgou. Kvůli křtu do Prahy přiletěli také známí hollywoodští fotogra- fové, dvojčata Derek a Drew Riker, kteří celý kalendář nafotili. Akci moderoval charizmatický Marek Vašut. Celý večer dokonale podtrhl moderní iluzionista Robert Fox, jenž předváděl své iluze s diváky jak na jevišti, tak v průběhu celého večera ve všech prosto- rách Buddha-Baru. Крещение календаря Татьяны Кухаржовой в Buddha-Bar Prague Представители компании BA Navigation, близкие друзья и семья Miss World 2006 Татьяны Кухаржовой приняли участие в крещении календаря. Крестными стали режиссер Йиржи Мензел с супругой Ольгой. Специально в Прагу прилетели известные голливудские фотографы, близнецы Дерек и Дрю Райкер, авторы календаря. Вечеринку вел харизматичный Марек Вашут. Целый вечер гостей удивлял известный иллюзионист Роберт Фокс. The Launch of Taťána Kuchařová’s Calendar in Buddha-Bar Prague The ceremonial launch was attended by representatives of the BA Navigation company and the closest friends and family of Miss World 2006, Taťána Kuchařová. Director, Jiří Menzel performed the actual ceremony with his wife, Olga. Twins, Derek and Drew Riker, the famous Hollywood photographers who shot the whole calendar, were also in Prague for the launch. Charismatic Marek Vašut hosted the event. The highlight of the evening was provided by the modern illusionist, Robert Fox, who performed his illusions with guests both on stage and throughout the whole evening in the entire Buddha-Bar premises.

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 87 Cavalli Club Prague распахнул свои двери и тут же встал в ряд самых передовых клубов Праги. Интерьер выполнен под руководством экспертов в области дизайна, и вошедших в клуб сразу же захватывает великолепная игра света и тени. Очень стильное и уютное местечко. Cavalli Club Prague řadí sám sebe mezi přední pražské music bary. Interiér vznikal pod dohledem expertů a návštěvníky má hned po vstupu očarovat velkolepá hra světel a stínů. Prostě stylové místo k odreagování a odpočinku. Cavalli Club Prague is ranked among the Immediately upon entering, guests will be enchanted by the magnificent play of light and shade. Simply a stylish place to relax and rest. leading mu- sic bars in Prague. The interior was created under the supervision of experts.

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

88 Statuss.cz Carská cesta Společnost Magazin Kazale zabývající se výrobou a distribucí alkoholických nápojů prémiové kvality pořádala v lednu v Grand- hotelu Pupp a v Hotelu Plaza v Karlových Varech prezentace, na nichž představila svou exkluzivní produkci. Prezentace byla věno- vána hlavně vodce z kolekce Carská Zlatá vyrobené koncernem Ladoga v Petrohradu. Během večera hosté mohli ochutnat i koktejly namíchané s Carskou Zlatou. The Czarist Appearance In January, Magazin Kazale, a company engaged in the production and distribution of premium quality alcoholic beverages, organized presentations in the Grandhotel Pupp and Hotel Plaza in Karlovy Vary, where its exclusive products were introduced. The presentation was devoted especially to the Czar’s Gold vodka collection, produced by the Ladoga concern in Saint Petersburg. During the evening, guests could also taste cocktails mixed with Czar’s Gold. Царский выход Компания Magazin Kazale, производитель и дистрибьютор алкогольной продукции премиум-класса, провела в январе в Grand- hotel Pupp и в Hotel Plaza в Карловых Варах презентацию своей эксклюзивной продукции. Главная роль была отведена представлению коллекционной водки «Царская Золотая» от концерна «Ладога», Санкт-Петербург. Гости могли по достоинству оценить замечательные коктейли с «Царской Золотой».

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 89 MYSTIC ANDREA 2012 Krásná, tajemná, svůdná, něžná, smyslná… taková je Andrea Vere- šová ve svém novém kalendáři pro rok 2012. Investorem a zároveň producentem limitované edice kalendáře Mystic Andrea 2012 je spo- lečnost ProCeram. Focení probíhalo v prostorách loveckého zámku Kozel pod taktovkou fotografa Jana Tůmy, stylisty Stana Steinera, módní návrhářky Kateřiny Líblové, maskérek Štěpánky Podroužkové a Zuzany Machalové a kameramana Martina Homanam. Pokud nejste majiteli limitované edice exklusivního kalendáře Mystic Andrea 2012, můžete do něj alespoň nahlédnout na webových stránkách www.proceram.cz. Beautiful, mysterious, seductive, tender, sensual… this is what Andrea Verešová is, in her new calendar for 2012. ProCeram company is the investor and producer of this limited edition of the Mystic Andrea 2012 calendar. The photos were taken on the premises of the Kozel hunting chateau, under the direction of photographer Jan Tůma, stylist Stan Steiner, fashion designer Kateřina Líblová, make-up artists Štěpánka Podroužková and Zuzana Machalová and cameraman Martin Homanam. If you do not own the limited edition of the exclusive Mystic Andrea 2012 calendar, you can at least peep into it on the website: www.proceram.cz. Красивая, таинственная, соблазнительная, незнакомая… именно такая Андреа Верешова в своем календаре Mystic Andrea 2012, инвестором и продюсером которого является компания ProCeram. Фотосессия проходила в замке Козел (Kozel) при содействии фотографа Яна Тумы, стилиста Стана Штейнера, дизайнера Катержины Либловой, визажистов Штепанки Подроужково, Зузаны Махаловой и оператора Мартина Гоманама. Если вы еще не являетесь обладателем эксклюзивного календаря Mystic Andrea 2012, то можете взглянуть на него на www.proceram.cz. Sweet news the best

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

90 Statuss.cz Jadran Šetlík slaví 60 let Kulaté životní jubileum se rozhodl Jadran Šetlík slavit v kruhu svých nejbližších přátel v prestižním prostředí Rezidence primátora hlavního města Prahy. Přes 120 hostů mu přišlo popřát do těchto nádherných prostor, kde nejeden z nich byl při této příležitosti poprvé. Uvítací řeč přednesl Jan Kalou- sek. Svojí virtuozitou pak oslavence obdarovaly takové osobnosti jako Felix Slováče, Pavel Šporcl, známá sopranistka Markéta Mátlová či hvězda italských písní a múza slavného italského režiséra Federica Felliniho Marie Párová. Kulturní program pak hostům obohatila bluesová zpěvačka a dcera známého hudebníka Petra Hapková. Večerem prováděla Jadranova dobrá kamarádka a známá hlasatelka Štěpánka Duchková. V průběhu oslavy překvapoval hosty svými kousky kouzelník Robert Fox. Jadran Šetlík Celebrates his 60th Birthday Jadran Šetlík decided to celebrate this special Birthday within the circle of his closest friends in the prestigious premises of the Residence of the Prague City Mayor. Over 120 guests were present to congratulate him in these beautiful premises, which many of them were visiting for the first time on this occasion. The welcome speech was by Jan Kalousek. The honored host was then introduced through the virtuosity of such perso- nalities as Felix Slováček, Pavel Šporcl, famous soprano Markéta Mátlová, and Marie Párová – star of Italian film and muse of the famous Italian director Federico Fellini. Petra Hapková, the Blu- es singer and daughter of the famous musician, further enriched the cultural program for guests. The evening was presented by Jadran’s good friend, renowned announcer, Štěpánka Duchková. During the party, magician Robert Fox surprised guests with his tricks. Ядран Шетлик отметил 60 лет Круглую юбилейную дату известный фотограф решил отметить в кругу друзей в резиденции мэра Праги. 120 гостей пришло поздравить мэтра. Приветственную речь произнес Ян Калоусек, своей виртуозностью восхищали Феликс Словачек, Павел Шпорцл, знаменитая сопранистка Маркета Матлова, а также звездная исполнительница итальянских песен и муза Федерико Феллини Мария Парова. Гости собирались под блюз в исполнении Петры Гапковой, дочери известного певца. Ведущей вечера была друг юбиляра и популярный диктор Штепанка Духкова. Весь вечер гостей удивлял иллюзионист Роберт Фокс.

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 91 Pánská pasáž a Galerie fotografických obrazů Jadrana Šetlíka Hned několik společenských akcí, které uspo- řádal známý fotograf Jadran Šetlík, prosvítilo elegantní pasáž v pražském centru. Hosté měli možnost slyšet skvělou sopranistku Markétu Mátlovou, kytarového virtuóza Lubomíra Brabce nebo být přítomni slavnostnímu odhalení nového fotografického obrazu známé modelky, moderátorky a Miss ČR 2004 Jany Doleželové za její osobní účasti. Lahodné Prosecco a degustace chutných jednohubek z obchodu a restaurace Wine Food Market, sídlící ve stejné pasáži, zpříjemnily hostům nevšední kulturní zážitek. V Jadranově galerii mohli pak zhlédnout portréty Václava Havla, Karla Gotta, Tomáše Bati, Marty Kubišové, Evy Jiřičné, Áji Vrzáňové a několik ukázek dětských a rodinných portrétů. Gentlemen’s Arcade and Jadran Šetlík’s Photographic Gallery Several social events together, organized by the renowned photographer Jadran Šetlík, brightened this elegant passageway in the center of Prague. Guests had the opportunity of listening to the superb soprano Markéta Mátlová and guitar virtuoso Lubomír Brabec, and of watching the ceremonial unveiling in her presence of the new photograph of the famous model, presenter and Miss Czech Republic of 2004 – Jana Doleželová. The delicious Prosecco and tasting of the scrumptious canapés from the Wine Food Market, a store and restaurant located in the same arcade, contributed to this unusual and pleasant cultural experience for guests. In Jadran’s Gallery, they could later view his portraits of Václav Havel, Karel Gott, Tomáš Baťa, Marta Kubišová, Eva Jiřičná and Ája Vrzáňová, as well as several examples of child and family portraits. Галерея Ядрана Шетлика в Панском пассаже Сразу несколько акций известного фотографа Ядрана Шетлика привлекли внимание к элегантному Панскому пассажу в центре Праги. Гости слушали сопранистку Маркету Матлову, виртуоза Любомира Брабеца или были свидетелями презентации портрета Мисс ЧР 2004 Яны Долежаловой с ее личным участием. Тонкое Просекко и дегустация деликатесов от ресторана Wine Food Market делали впечатления еще ярче. В галерее Ядрана представлены портреты Вацлава Гавела, Карла Готта, Томаша Бати, Марты Кубишовой, Эвы Йиржичной, Айи Врзаньовой, а также некоторые детские и семейные портреты. Sweet news the best

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

92 Statuss.cz Necelé tři hodiny krásy, vizuálních efektů a emocí provázely téměř dva tisíce návštěvníků tradiční Benefiční módní přehlídkou pro Nadaci Terezy Maxové dětem. Velkolepá módní show, kterou každo- ročně pořádá agentura Art4promotion, proběhla premiérově v novém pavilonu T českobudějovického Výstaviště. Největší multifunkční hala na jihu Čech poskytla dokonalé zázemí pro obří panoramatic- kou scénu s LED obrazovkami a projekčními horizonty i více než třicetimetrové molo, na němž předvedly nejnovější módní trendy desítky známých osobností v čele s Českou Miss Jitkou Nováčkovou, Agátou Hanychovou, Gábinou Partyšovou, Terezou Kostkovou, Bárou Kodetovou, Romanem Vojtkem, Sandrou Pogodovou a dalšími. Diváci galavečera, který je vyvrcholením celoročních akti- vit projektu Art4kids, zhlédli jedinečnou laserovou show, videomap- ping na těla modelek, akrobatické umění dvojice DaeMen, vystoupení kapely Toxique s dětmi z dětského domova nebo Karla Gotta. Objevili se i Tomáš Baťa či Dagmar a Václava Havlovi – posledně jmenované celebrity však bohužel pouze na fotografiích jednoho z nejuznávaněj- ších českých fotografů, Jadrana Šetlíka. Módní tečka patřila autorské kolekci českých tvůrců Soni Hlaváčkové a Petra Kaloudy. V průběhu večera byl také slavnostně předán šek Nadaci Terezy Maxové dětem na zatím nejvyšší částku, 450 000 CZK. Nadace, jež spolupracuje s agenturou Art4promotion již sedmým rokem, tak získala dohroma- dy již více než milion a půl a díky projektu Art4kids se již podařilo pomoci stovkám dětí v dětských domovech a pěstounským rodinám na jihu Čech. Magazín STATUSS byl hlavním mediálním partnerem akce. Purpurová křídla ART4PROMOTION snesla nadaci více než milion

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 93 Sweet news the best Пурпурные крылья ART4PROMOTION принесли фонду более миллиона Традиционный бенефис и модный показ для детского благотворительного фонда Терезы Максовой состоялся в новом павильоне «Т» выставочного зала Чешских Будейовиц. Десятки знаменитостей во главе с Мисс ЧР Йиткой Новачковой, Агатой Ганыховой, Габиной Партышовой, Терезой Костковой, Барой Кодетовой, Романом Войтеком, Сандрой Погодовой представили новейшие модные тренды. Гостей гала-вечера ожидало уникальное лазерное шоу, акробатический дуэт DaeMen, выступление группы Toxique с детьми из детского дома и Карла Готта. Были выставлены работы известного фотографа- портретиста Ядрана Шетлика. Модным акцентом стала авторская коллекция чешских дизайнеров Сони Главачковой и Петра Калоуды. На вечере был торжественно передан благотворительный чек на сумму 450 000 CZK. Фонд в сотрудничестве с агентством Art4promotion на протяжении семи лет собрал более полутора миллиона крон. Благодаря проектам Art4promotion удалось помочь сотням детей из детских домов и семьям-опекунам на юге Чехии. Журнал STATUSS был главным медиальным партнером этой благотворительной акции. Purple Wings of the ART4PROMOTION Gathered More Than One Million for the Foundation Less than three hours of beauty, visual effects and emotions accompanied almost 2000 visitors at the traditional Beneficial Fashion Show for the Tereza Maxová Foundation. This spectacular fashion show, which is organized by the Art4promotion agency every year, was premiered in the new “T” exhibition hall of the České Budějovice Exhibition Grounds. The largest multi-purpose hall in Southern Bohemia provided the perfect backdrop at the end of November for a giant panoramatic scene with the LED screens and projection horizons and more than 30 meter long catwalk. The latest fashion trends were presented by numerous celebrities, headed by Miss Czech Republic, Jitka Nováčková, as well as by Agáta Hanychová, Gábina Partyšová, Tereza Kostková, Bára Kodetová, Roman Vojtek, Sandra Pogodová and others. Visitors to the gala evening, which was the grand finale of the year-round activities of the Art4kids project, viewed a unique laser show, video-mapping on the bodies of the models, the acrobatic art of the DaeMen duo, a performance of singer Karel Gott, and also of the “Toxique” band with children from the children’s home. Tomáš Baťa, Dagmar Havlo- vá and Václav Havel also made an appearance – the latter celebrities unfortunately only in the photographs by one of the most respected of Czech photographers, Jadran Šetlík. The fashion show was comple- ted by a collection by Czech designers Soňa Hlaváčková and Petr Kalouda. During the evening, a check for 450 000 CZK, so far the highest sum reached, was officially handed over to the Tereza Maxová Foundation. This foundation, which has been collaborating with the Art4promotion agency for seven years already, thus has already col- lected a total of more than 1.5 million crowns, thanks to the Art4kids project, and has managed to help hundreds of children in Southern Bohemian children’s homes and foster families. STATUSS magazine was the main media partner of the event.

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

94 Statuss.cz94 Statuss.cz STATUSS nyní v elektronické podobě na počítači i tabletech! Svůj oblíbený magazín STATUSS si můžete kdykoliv prohlédnout na našich stránkách www.statuss.cz/online, nebo přímo na portále firmy Floowie International www.floowie.com/cs/statuss. Najdete zde i postupně doplňovaný archiv starších čísel. V archivu můžete i fulltextově vyhledá- vat, a tak se rychle dostat například ke starším článkům, které vás zaujaly. Online verze systému Floowie je navázána na komunitní portály, což vám umožní pár kliky informovat své přátele na Facebooku, Twitteru a dalších o zajímavém článku, novém čísle magazínu STATUSS apod. V krátkosti o Floowie Společnost Floowie International nabízí vydavatelům na českém a sloven- ském trhu placených i zdarma šířených časopisů možnost elektronizace jejich titulů. Z PDF podkladů se automaticky vytváří online podoba ča- sopisů, kterou si můžete prohlížet na svých počítačích nebo na tabletech. Dočasopisůlzenavícvkládatinteraktivníodkazy,videa,zvukyaanimace… Pro vydavatele je nabídka služeb společnosti Floowie velice komplexní. Kromě jiného umožňuje s minimálními nároky na čas a odbornost vytvořit archiv a včetně vyhledávání ho vložit přímo na webové stránky. U place- ných časopisů lze objednávat předplatné a platit jej například přes SMS. Vše je plně a automaticky provázáno s portálem Floowie.com, který se tak stává dalším komunikačním a prodejním kanálem. Floowie se díky množ- ství svých klientů rychle rozvíjí a roste. Ráda by uvedla plošně na trh i inter- aktivní online časopisy vycházející z HTML podkladů, ale zatím vyčkává, až se v tomto směru ujednotí formát. Doba se rychle mění, přicházejí nové trendy a jak my vydavatelé, tak i vy čtenáři se máme nač těšit.

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Statuss.cz 95 STATUSS в электронном виде на ваших компьютерах и планшетах! Читайте последние номера журнала STATUSS в онлайн-формате, соединившем в себе всю прелесть печатного глянца и современных возможностей Интернета! Вы можете просмотреть ваш любимый STATUSS на нашем сайте www.statuss.cz/online или прямо на портале фирмы Floowie Internati- onal www.floowie.com/cs/statuss. Здесь к вашим услугам и архив, где вы можете прочитать наиболее понравившиеся вам статьи из более ранних выпусков журнала. Онлайн-версия системы Floowie связана с социальными сетями, что позволяет всего парой кликов поделиться с вашими друзьями в Facebook и Twitter интересной информацией из нового номера журнала STATUSS. О компании Floowie Компания Floowie International предлагает издателям на чешском исловенскомрынкахвозможностьсоздаватьцифровыеверсииизданий. ИзматериаловвформатеPDFавтоматическисоздаетсяонлайн-версия журнала, которую можно просмотреть на компьютерах и планшетах. Вэтуверсиюжурналаможнопоместитьещеиинтерактивныессылки, видео, музыку, анимацию. Издательствам предлагается комплексное обслуживание. Кроме прочего, Floowie предоставляет возможность сминимальнымизатратамивремениибезспециальныхзнанийсоздать архив и разместить его прямо на сайте. У платных журналов можно заказать подписку и оплатить ее с помощью SMS. Все это полностью связаноспорталомFloowie.com,которыйстановитсядополнительным каналом распространения и продаж. Floowie благодаря большому количеству клиентов быстро развивается и растет. Компания планирует представить на рынке и интерактивные онлайн-издания из материалов в формате HTML, но уже после унификации форматов, ожидаемой в скором будущем. Время быстро меняется, появляются новые возможности, и нас издателей, и вас читателей ожидает еще много интересного и увлекательного. STATUSS now in Electronic format for Computers as well as Tablets! YourfavoriteSTATUSSmagazineisviewableatanytimeonourwebsi- te:www.statuss.cz/onlineordirectlyattheFloowieInternationalportal: www.floowie.com/cs/statuss. You will also find the archives of older issues here, which are gradually being compiled. It is also possible to search for full texts and thus quickly to access, for example, older articles that might have caught your eye in the past. The Floowie online version is linked to community portals, enabling you, with a few clicks, to inform your Face- book and Twitter friends, or friends on other community websites, about an interesting article or the latest issue of STATUSS magazine. Floowie in Brief Floowie International company offers electronization to Czech and Slova- kian publishers of both freely distributed and paid-for magazines.An online magazine is automatically created from PDF files, to be viewed on com- puters or tablets. Interactive links, videos, sound and animation may also be inserted… TheFloowieoptionsforpublishersareverycomplex.Amongstotherthings, Floowie facilitates, with the minimum demands on time and expertise, the creation of an archive and the publishing of it, including a search option, on a website. In the case of subscription magazines, for example, it is possible to order and pay for a subscription via SMS. Everything is fully and auto- matically interconnected with the Floowie.com portal, which thus becomes another communication and sales channel. Due to the increasing number of its clients, Floowie is developing and growing rapidly. The company would also like to achieve the widespread launch on the market of interactive on- line magazines, based on html. files. However, it is waiting until the format is unified in this direction. The times are changing rapidly, new trends are appearing daily and both we, the publishers, and you, the readers, have a lot to look forward to. New distribution

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

PRAGUE AND AROUND Hotels: Alchymist Grand Hotel And Spa, Ambassador Zlatá Husa, Aria Hotel, Art Deco Imperial, Augustine, Boscolo Carlo IV, Buddha-Bar Hotel Prague, Chateau Mcely, Corinthia Panorama, Corinthia Towers, Crowne Plaza,DesignPrague,FourSeasons,HiltonPrague,HiltonPragueOldTown, Hoffmeister, Ibis Praha Old Town, Ibis Praha Smíchov, Intercontinental, Kempinski Hybernská, Le Palais, Lipno Lake Resort, Mandarin Oriental Prague, Hotel Paříž, Marriott, Palace Praha, Praha Hotel, President, Radisson SASAlcron, Sax Hotel, Sheraton Prague Charles Square Hotel, U Tří Čápů, U Zlaté studny, Ventana. Casinos: Aleks CZ, Ambassador, Card Casino Prague, Century Casino Millennium, Občanská plovárna. Cafe & Restaurants: Ambiente Restaurante Brasileiro, Ambiente The Living Restaurants, Aquarius, Amici Miei, Argument, Aromi, Barock, Bellevue, Bohemia Sekt Bar, Bombay, Buddha-Bar Prague, Bugsy’s Bar, CaféByTretter’s,CaféSavoy,CafféL’attesaAirportPraha,CafféRestaurant Premiéra, Canzone, City, CODA, Coffee And Cigars, Cowboys, Cloud 9 Sky Bar & Lounge, CzecHouse Grill & Rotisserie, Da Emanuel, Dahab, Dolce Vita, Don Giovanni, El-Gaucho Steak House, El Emir, Flambée, Fuzion, Grosseto, Hergetova Cihelna, Hliněná bašta, Huang He, Jet Set, Kampa Park, Kavala, Kolkovna Group, La Belle Epoque, La Bodeguita Del Medio, La CasaArgentina, La Perle De Prague, La Veranda, La Vita e bella, Le Café Colonial, Le Papillon, Le Patio, Le Terroir, Lemon Leaf, Levada, Life Cafe & Music Bar, Lví dvůr, Made in Japan, Marco Polo IV, Mirellie Mediterranean Restaurant, Nostress, NutriCare, Občanská plovárna, Orient Café, Parnas, Pastacaffé, Paukertova Rybárna, Phenix Café, Platýz, Slavia, Střelecký ostrov, Sushi Bar, Tbilisi, Techtle Mechtle, Triton, Tvrz, Vagonka Kafe, Villa Richter, Vinný restaurant Monarch, Zvonice. Boutiques: 123 (Un Deux Trois), Aigner,Altman, Anna&Viktorie, Audemars Piguet, Au pays des mimis, Babyluxury, Baldinini, Bang & Olufsen, Beltissimo, Bed & Bedroom, Bizaar, Blue Rabbit, Boucheron, Brioni, Boutique Natali Ruden, Boutique Blanka Matragi, Bvlgari, Cammilli, Coccinelle, Caramello, Carlo Caddeo, Carlo Colucci,Carré Blanc, Cartier, Cerruti Jeans, Cinque, Corneliani, Diamonds International Corporation, Dolce&Gabbana, Dům módy, Dunhill, Ermenegildo Zegna, Escada, Escada Sport, Euromania, Fabi, Ferré, Fendi, Francesco Biasia, Frey Wille, Geox, Gold Point, Girard-Perregaux, Granát Turnov, Gulliver, Halada, Hermes, Hodinářství Bechyně, Klenotnictví Dušák, Hugo Boss, Champs-Elysées, Chervo Sports, Christian Dior, J.A.M. Couture, Juicy Couture, Kenzo, Kids Prestige, Klára Nademlýnská, Klenoty Aurum, Lacoste, La Gallery Camilla Solomon, La Perla, Lapis Diamond Center Prague, Le Chaton, Liska, Little Foot, Louis Vuitton, MarinaYachting, Max Mara, Montblanc, Moser, Nautica, Obsession, Palladium, Pařížská The Address, Porsche Design, Prada, Roberto Coin, Royal kids, Salamander, Salvatore Ferragamo, Sportalm, Valentino, Versace, Vertu, Wilvorst. Wine Galleries: Galerie vín Le Bouchon, Wine List. Furniture & Interier & Kitchen Studios: AquaTrade, Bakero, Gondola Graniti, Home ART, Krby & kamna FORTELL, Kyzlink, Metroquadro, Omikron Interiery, Royal-Wood, Showroom Respektus, Studio Nika, Transilvania Nábytek, USSPA. Shops: Arbat, Delikatesy, Kalinka, Seafood. Spa & Beauty: Biodroga Hair and Beauty Centre, Cordeus, Esteé Lauder, Franck Provost, Frederic Moréno, Illegal Beauty, Jet Set, La Belle, L’Occitane, Madeleine – kosmetické delikatesy, Mediestetik, Mio Faccia, Miracle, Myclinic Prague, Nikola Melita, Perfect Style, Rooseveltova Wellness, Sabai, Salon LaFayette Gallery, Salon Richie, Stefanie, Toni&Guy, Zen Asia Wellness, Tawan, Revolution Hair, Visage Factory, X-Style Beauty. Medical Clinic: A2C, ESThÉ, Erpet Medical Centrum, European Dental Center, Mediconet, Millenium Dental Care, OG Group Medical Centre, Oční klinika JL, Perfect clinic. Health Clubs & Golf: Areal Botanika, Balance Club Brumlovka, Bowling centrum RAN, Golf Club Hodkovičky, Golf Resort Karlštejn, Holmes Place, World Class. Travel Agencies: BOHEMIA TRAVEL SYSTEM,Eso Travel, Exclusive Tours, Exim Tour, Terma Travel. Airlines: ABS Jets, Aeroflot, ČSA, Grossmann Jet Service, Lufthansa. Auto Salons: AMG, AuTec Group, Auto Exner, Auto I.S.R., Autosalon Klokočka, Cadillac, Domanský s.r.o., Dream Cars, Ellium Cars, Impexcar, Invelt, M 3000, Porsche Centrum Praha, Porsche Praha Smíchov. Galleries: DOX – Centrum současného umění, Dvorak Sec Contemporary, Galerie MIRO. Banks & Financial Institutions: City Bank, RIM Engineering, UBM Bohemia, ARTESTAV, Klientské centrum FINEP CZ. Others: Exclusive limousine service, Jazyková škola LITE, Magistrát hlavního města Prahy, Mediacom, Passerinvest Group, Rooney&Bennett, The Cambridge Institute. KARLOVY VARY Hotels: Savoy Westend Hotel, Carlsbad Plaza, Grandhotel Pupp, Bristol Group, Dvořák, Humboldt, Royal Regent, Imperial Hotel, Interhotel Central, Promenáda Hotel, Spa Hotel Ulrika. Cafe & Restaurants: Grandrestaurant Pupp, La Bohème, Pirosmani, Savoy Royal, King’s Club Bar, La Strada. Boutiques: Azra, Baldinini, Betty Barclay, Bogner, Cerruti, Escada, Ferré, Halada, Maxim, Moschino, Alberta Ferretti, Gold Point, Pal Zileri, Pupp Jewellery Boutique, Paradise, Paul&Shark, Royal kids, Rebeka, Salamander. Wine Galleries: Vinotéka Le Bouchon. Spa & Beauty: Alla, Dagars, Harfa, Karlsbad Beauty Institute Payot, Tawan, Hair Design Petr Kučera. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Hotels: Esplanade. RUSSIA Moscow: Česká ambasáda v Moskvě, Hotel Baltschug Kempinski Moscow, Komora pro hospodářské styky v Rusku, National Hotel. St. Petersburg: Grand Hotel Europe, Taleon Imperial Hotel. Kazan: Autosalon Kan Auto, Autosalon Sapsan Auto, Autosalon TTC, BTA Bank, Hotel Korston, Pashmir, Venezia, Restaurace Art Kafe, Úřad hlavního města Kazaně, Vinotéka Bacchus. Magazín STATUSS je distribuován mimo jiné na VIP adresy klientů a jejich partnerů. S magazínem STATUSS se také můžete setkat na golfových hřištích, resortech a klubech po celé České republice. Magazín STATUSS je mediálním partnerem různých kulturních a společenských akcí: 17. 1. 2012 – Slavnostně otevřen Cavalli Club Prague 19. 12. 2011 – Adventní setkání známých osobností v Galerii fotografických obrazů Jadrana Šetlíka 24. 11. 2011 – Benefiční módní přehlídka pro Nadaci Terezy Maxové dětem 20. 10. 2011 – Večírek pro ruskou VIP klientelu v butiku Bvlgari v Pařížské 15 5. 10. 2011 – Přehlídka k výročí 30 let tvorby Blanky Matragi v Obecním domě 8. – 10. 9. 2011 – Investor – Mezinárodní veletrh investic do zlata, mincí, filatelie a drahých kamenů 4. 8. 2011 – Mezinárodní baletní galavečer Králové Slunce (Kings of the Sun) v Národním divadle 22. 6. 2011 – Výstava Bořka Šípka ve Fragole 26. 5. 2011 – Módní přehlídka Natali Ruden „Alenka v říši divů“ v Dlouhé ulici na Starém Městě 29. 4. 2011 – Akce Roberto Coin a STATUSS v Pařížské 1 Distribuční místa a partneři magazínu Statuss

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

99

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Široká 14 Praha 1, 110 00

http://www.floowie.com/cs/cti/statuss-40/

Сшить маты своими руками Сшить маты своими руками Сшить маты своими руками Сшить маты своими руками Сшить маты своими руками Сшить маты своими руками Сшить маты своими руками Сшить маты своими руками

Тоже читают:Поздравление гале на день рождения прикольные6

Панно из сухоцветов своими руками мастер

Как сделать тесто для печенья на сковороде

Шуточные поздравления с подарками для мужчины 55 лет

Вязание спицами роза на